Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

ОБАВЕШТЕЊА ЗА РОДИТЕЉЕ

Публикације

Павла Симића 9, 2100 Нови Сад, ел. пошта: predskolska.novisad@gmail.com

Телефон: +381 21 420 438, Факс: +381 21 527 547

 

 

Велико срце

Уместо предговора

"Ја бих волео и желео да престане рат, да нема да нема сирене, да могу да идем у школу, да могу да возим бицикл, да могу ићи на рођендан код другара, да не морам више седети стално кући, да мостове опет изграде"

Лехел Нађ - Бата 7,5 год.

 

Колико само нарушених дечијих права извире из дечије душе? Колико неправде стечене у безглавом сукобу силе и немоћи?

Велика светска промишљања о дечијим правима остала су глува и нема дуга три месеца. Заборавили су ВЕЛИКИ на право физичког опстанка, слободу, на игру, на слободно окупљање, на образовање, на стандарде живљења... и колико још дечијих, људских права.

rat

Са неколицином новосадске деце у вртићима "Радосног детињства" делили смо страх и тугу. Делили смо снове, жеље, осећања. Имитирали смо живот од "пре", а у великом дечијем срцу остали су неизбрисиви ожиљци нежељеног искуства.

Открили смо снагу дечије речи. Открили смо њихове најскровитије жеље и схватили да су нам исте.

Да ли је и одговорност? Они нису могли бирати - да ли су могли ВЕЛИКИ?

Коме је наша књига намењена?

Свим ВЕЛИКИМ да је пажљиво прочитају и сазнају оно што смо и ми у "Радосном детињству" сазнали гледајући у широм отворене забринуте очи.
Свим ВЕЛИКИМ да је пажљиво прочитају и да, кад одлуче, још једном размисле да ли је и њима у ствари жеља "да имају срце - да велико срце имају".
Свим ВЕЛИКИМ да је пажљиво прочитају пре него што одлуче да на свој начин "прескоче преко облака".
Свим ВЕЛИКИМ који су на страни мира, као подршка да и даље трају.

Бисерка Вуњак - Спасојевић 

BIG HEART

Insead of the Preface

"I wish and wont the war to stop, so that there are no more sirens, thet I can go to school, that I can ride my bicycle, thet I can go to my friend's birthday party, that I do not have to stay t home all the time and thet hey
build bridges again."

Lehel Nadj - Bata, age 7,5

How many violated childern's rights rise out of a child's sole? How much injustice was acquired in the insane conflict of power and helplessness?

Great world thoughts on children'srights have remained dief and silent for long three monts. The GROWN-UPS have forgotten all about the right of physicalsurvival, freedom, playing, free gathering,education, standards of living .. and many more children's, human rights.

We have been sharing fear and sorrow with several children from Novi Sad who attend nursesy and feelings. We imitated life from "before", but the unforgettable scars of the unwonted experience remained in a big heart of a child.

We discoveredthe power of children's words. We discovered their hidden wishes and realised that they are the same as ours.

Can we say the same for responsibility? They could not choose - could the GROUWN - UPS?

Who is our book intended for?

For all the GROWN-UPS so that they can read it carefully and learn what we in "Radosno detinjstvo" have already learnt, looking into the wide open worried eyes.
For all the GROWN-UPS to read it carefully so that they, when they decide, can think once again if their wish is truly
"a heart - a big heart to have".
For all the GROWN-UPS to read it carefully before they decide to "jump over the clouds" in their own way.
For all the GROWN-UPS who are on the side of peace as the support to continue enduring.

Biserka Vunjak - Spasojevic

Више из ове категорије Еколошка збирка »
manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...

Пријава