Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Упис и остала документа

osmbanner1

Упис и остала документа

 

Конкурс за упис деце од 01.09.2019. године биће расписан у уторак 09.04.2019. године у дневном листу „Дневник“. Биће објављена слободна места и текст конкурса, а затим и на сајту ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад. Конкурс  ће трајати од 10-24. априла 2019. године.

Родитељи могу преузети образац за упис и донети комплетну документацију на писарници ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9, понедељком, уторком, четвртком и петком од 8-14 часова, средом од 8-17 часова. Образац се може преузети и на сајту Установе.

Родитељи могу конкурисати  и електронским путем преко е-вртића. Детаљно упутство биће објављено на сајту ПУ „Радосно детињство“Нови Сад.

Документа за упис можете погледати или преузети ради попуњавања:

Пријава за упис

 Слободна места за конкурс за 2019/2020. годину

 Текст конкурса

 

 

Упутство за попуњавање електронске пријаве детета у предшколску установу:

https://www.euprava.gov.rs/pomoc/eVrtic

 

 

 

РЕГРЕСИРАЊЕ

У складу са Одлуком о правима на финансијску подршку породици са децом (''Службени лист Града Новог Сада'', бр 68/17), право на бесплатан боравак детета у Предшколској установи ''Радосно детињство'' Нови Сад, може да оствари родитељ, старатељ, односно хранитељ:
-    детета из породице која остварује право на дечији додатак или право на новчану социјалну помоћ,
-    детета трећег и сваког наредног реда рођења истог родитеља,
-    детета без родитељског старања и
-    детета са сметњама у развоју.

 

ПОТРЕБНО је уз захтев (образац), приложити један од следећих доказа:
-    Фотокопија личне карте, односно расељеничке легитимације,
-    Важеће решење о оствареном праву на дечији додатак,
-    Важеће решење о праву на новчану социјалну помоћ,
-    Изводе из матичне књиге рођених за сву децу истог родитеља
(подноси само родитељ за новоуписано дете трећег и сваког наредног реда рођења),
-    потврду Центра за социјални рад о смештају детета: у хранитељску, старатељску породицу, или о смештају детета у установу
-    потврду изабраног лекара, односно налаз и мишљење Интерресорне комисије за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету и ученику (за дете са сметњама у развоју)


Право на бесплатан боравак остварује се од првог дана наредног месеца од дана подношења захтева (члан 15. Одлуке).


Захтеве подносе, како родитељи за новоуписану децу, тако и родитељи од раније уписане деце, с обзиром на то да решење о праву на бесплатан боравак важи до 31.08.2018. године.

Захтеве за регресирање НЕ ТРЕБА ДА ПОДНОСЕ само родитељи треће деце, који су већ остварили то право тј. имали су до прошле године бесплатан боравак, на основу трећег детета.


Захтеви за остваривање права на бесплатан боравак подносе се од 01-31. августа 2018. године, радним даном од 08.00-14.00 часова, а средом од 08.00-17.00 часова, Служби социјалне заштите Предшколске установе ''Радосно детињство'' Нови Сад, Павла Симића 9.
Потребне обрасце, као и сва обавештења, могу се добити у Служби социјалне заштите (тел. 021/522-854).
На основу члана 103. Став 3. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр 18/2016), којом је прописано да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама.

Потребне обрасце, можете погледати или преузети овде:

Захтев за остваривање права на бесплатан боравак

Образац1-Изјава

Образац НТ-ПУ-ДНСП

Образац НТ-ПУ-ДСРИ

Образац НТ-ПУ-ДБРС

 

 

Овде можете преузети потврду Дома здравља-Образац бр1:

Образац бр1-потврда

 

 

Usluga je objavljena, link ka usluzi:

https://www.euprava.gov.rs/eusluge/opis_usluge?generatedServiceId=4264

 

Usluga se nalazi gde i ostale usluge za Upis deteta u vrtić.

Na početnoj stranici Portala eUprava odabrati u horizontalnom meniju USLUGE.

Nakon toga u Životnim oblastima odabrati “PORODICA” pa onda “DECA”

NA dnu liste usluga nalazi se usluga:

image006 Medium 

Zatim je tu lista svih vrtića koji nude istu uslugu, mi smo nazivom institucije namestili da se usluga za Grad Novi Sad nalazi na prvom mestu

image001 Medium

U samom tekstu i opisu usluge u delu ORIGINALNI OBRASCI stavili smo i UPUTSTVO za roditelje kako da popune elektronski obrazac.

U Uputstvu za roditelje koje je dostupno u tekstualnom delu opisa usluge, kao in a stranici POMOĆ na Portalu eUprava stoji objašnjeno na koji način se popunjavaju podaci ako roditelji imaju više dece.

 

 7 Medium8 Medium9 Medium

 

 

 

 

 

 

Остала документа:

 

Важно-Обавештење за родитеље

Обавештавамо родитеље да се од 01.01.2017. године УПЛАТЕ по основу пружања услуга боравка деце у Предшколској установи врше на нови подрачун:

840-30988845-42

Стари подрачун је угашен.

Горе наведено прописано је на основу члана 49. став 2. Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр.54/09...103/15) и Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расхода и распореда средстава са тих рачуна ("Службени гласник РС", бр. 16/16 и 49/16).

 

Овде можете преузети документацију за упис.

Упис - документација

Ја бих волео и желео да престане рат, да нема сирене, да могу да идем у школу,

Велико срце

Јавне набавке

Преузмите документацију за јавне набавке. Конкурсна документација...

Јавне набавке

Ликовна радионица

Инструктивни рад са васпитачима у Радионици на неговању визуелног мишљења реализује се и кроз личну праксу самих васпитача

Ликовна радионица

manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...
savetovaliste

Саветовалиште за породицу

Жеља нам је да Вам пружимо могућност да са нама поделите бриге родитељства

Опширније...
kalimero saobracaj

Саобраћај

Учешће деце у активности

Албум...

Пријава

Палчица - Сликовница Предшколске установе Радосно детињство на београдском сајму књига.

Сликовница Палчица