Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Служба Превентивно-здравствeне заштите

osmbanner1

Служба Превентивно-здравствeне заштите

Превентивно – здравствена заштита деце предшколског узраста, која остварују боравак у ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, базира се на основама закона о предшколском васпитању и образовању.

Програмски задаци превентивно – здравствене заштите деце, као и мере за очување и унапређење здравља деце, одвијају се кроз следеће области рада:

– дневна контрола здравственог стања деце на пријему и у току дана (на основу изгледа детета, прегледа коже и видљивих слузокожа, узимања анамнестичких података од родитеља или старатеља детета, њиховог запажања у погледу здравственог стања сумљивог на почетак болести и изолација болесног детета).

По потреби, код сумње на појаву болести детета, обавештавамо родитеља или старатеља детета уз савет за преглед код надлежног педијатра.

– стварање одговарајућих услова у средини где бораве деца (редовно одржавање хигијене простора, температура, осветљеност, проветреност, као и хигијена и безбедност на отвореном простору).

– свакодневни здравствено – васпитни рад на формирању навика које воде ка очувању здравља деце (развијање културно – хигијенских навика, одржавања личне хигијене деце, развијање правилног односа према исхрани, правилан ритам живљења у вртићу), едукација родитеља у вези са личном хигијеном и начином исхране деце, заштита животне средине и друго.

– периодична контрола раста и развоја деце (антропометријска мерења) и преглед на педикулозу (вашљивост).

Спровођењем превентивних мера континуирано делујемо у спречавању настанка и ширења инфективних болести и то:

– свакодневном контролом општих хигијенско – епидемиолошких услова (у простору где бораве деца, централним и дистрибутивним кухињама) и увидом у здравствено стање деце.

– родитељ је дужан да након прележане болести и излечења детета донесе потврду надлежног педијатра да дете може боравити у колективу.

– едукација запослених а посебно запослених на одржавању хигијене, припремању и сервирању хране.

– обезбеђивање потребних средстава за одржавање хигијене, посебно средстава за дезинфекцију.

– организовање поступака дезинфекције и дератизације.

– контрола здравственог стања запослених, изолација оболелих и полугодишњи санитарни прегледи у циљу откривања клицоноша и оболелих, а у случајевима позитивног налаза спроводиће се мере забране рада до обескличења.

– едукација деце – активности на формирању здравствених навика код деце спроводе се у оквиру редовних активности за време боравка деце у колективу (одржавање хигијене тела, исхране) применом одговарајућих здравствено – васпитних активности адекватних њиховом узрасту.

У оквиру здравственог васпитања обележавају се теме из календара здравља, значајне за рад са децом.

Сарадња са родитељима остварује се индивидуално и путем родитељских састанака.

Сарадња са стручним институцијама одвијаће се у циљу програма превентивно – здравствене заштите.

Стручно усавршавање одвијаће се индивидуално путем семинара и у сарадњи са здравственим институцијама.

Реализацију програмских задатака превентивно – здравствене заштите спроводе сарадници и медицинске сестре за превентивно здравствену заштиту.

 

Овде можете преузети документацију за упис.

Упис - документација

Ја бих волео и желео да престане рат, да нема сирене, да могу да идем у школу,

Велико срце

Јавне набавке

Преузмите документацију за јавне набавке. Конкурсна документација...

Јавне набавке

Ликовна радионица

Инструктивни рад са васпитачима у Радионици на неговању визуелног мишљења реализује се и кроз личну праксу самих васпитача

Ликовна радионица

manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...
savetovaliste

Саветовалиште за породицу

Жеља нам је да Вам пружимо могућност да са нама поделите бриге родитељства

Опширније...
kalimero saobracaj

Саобраћај

Учешће деце у активности

Албум...

Пријава

Палчица - Сликовница Предшколске установе Радосно детињство на београдском сајму књига.

Сликовница Палчица