Одштампајте ову страницу
среда, 26 август 2015 09:43

Праћење и вредновање остваривања предшколског програма

Праћење и вредновање остваривања предшколског програма Установе

 

Како би се осигурао квалитет рада у Установи, вреднују се циљеви и стандарди постигнућа, програм васпитања и образовања, развојни план и задовољство родитеља и деце. Вредновање квалитета остварује се као самовредновање и спољашње вредновање. Основу за самовредновање рада Установе представљају стандарди квалитета рада предшколских установа.