Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Материјални услови за обављање делатности

osmbanner1

субота, 15 август 2015 20:40

Материјални услови за обављање делатности установе

Средства за финансирање делатности Установе обезбеђују:

-    Буџет Града Новог Сада
-    Буџет Републике Србије
-    Буџет АП Војводине
-    Непосредни корисници услуга – родитељи
-    Остали извори (донатори, спонзори, изнајмљивање простора и др.)

Зараде запослених утвђују се у складу са прописима, а материјални трошкови на основу Правилника о мерилима за утврђивање цене услуга у дечијим установама (''Службени гласник Републике Србије'' бр.146/2014).

Законом о основама система образовања и васпитања (''Службени гласник Републике Србије'' бр.88/2017, 27/2018 - др.закони и 10/2019) регулисано је финансирање делатности Предшколске установе, а Правилником о мерилима за утврђивање цене услуга у дечјим установама (''Службени гласник Републике Србије'' бр.146/2014), постављена је методологија утврђивања економске цене услуга.

На основу наведеног Закона и подзаконских аката, стручне службе Установе и Оснивача утврђују предлог цене услуга у Предшколској установи ''Радосно детињство'' Нови Сад, а Решење о утврђивању цена услуга у Предшколској установи доноси градоначелник Града Новог Сада.

Средства за финансирање делатности Установе по овом Програму обезбедиће се у Буџету Града Новог Сада и осталим изворима финансирања.

Реалност и реализација финансијског плана зависи од броја уписане деце и висине цене услуга за кориснике као и динамике и уредности  родитеља у плаћању и пружању услуга.

Овде можете преузети документацију за упис.

Упис - документација

Јавне набавке

Преузмите документацију за јавне набавке. Конкурсна документација...

Јавне набавке

Ликовна радионица

Инструктивни рад са васпитачима у Радионици на неговању визуелног мишљења реализује се и кроз личну праксу самих васпитача

Ликовна радионица

Од 01.09.2019. године Предшколска установа "Радосно детињство" Нови Сад примењује Основе програма предшколског васпитања и образовања у свим васпитним групама, а на основу Правилника о основама програма предшколског васпитања и образовања ("Сл.гласник РС" - Просветни гласник, бр. 16/2018 од 17.09.2018. године).

Године узлета

manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...

Пријава

Палчица - Сликовница Предшколске установе Радосно детињство на београдском сајму књига.

Сликовница Палчица