Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Посебни програми

osmbanner1

субота, 15 август 2015 20:37

Посебни,специјализовани и други програми

У оквиру предшколског програма у Установи се остварују посебни, специјализовани и други програми рада.

Специјализовани програми Установе

Ликовна радионица

Програм ликовне радионице је посебан програм ликовног васпитања који пружа могућности да у прилагођеном и подстицајном простору деца упознају и користе разноврстан ликовни материјал и примењују ликовне технике цртања, сликања и пластичног обликовања са циљем развоја дечије индивидуалности, креативности и стваралаштва. Ликовну радионицу воде стручни сарадници за ликовно и она је намењена заинтересованој деци предшколског и школског узраста и деци са сметњама у развоју уписаној у Предшколску установу.

Израдом програма, плана активости за радну годину и саму реализацију кроз праћење постигнућа деце, остварују стручни сарадници за ликовно.

Енглески језик у вртићу

Програм енглеског језика Teddies and Bunnies, реализује се у оквиру пројекта ''Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуларности код деце у Војводини'', а акредитован је од стране (Педагошког завода Војводине Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању 2009/10.). Едукација васпитача, увођење и реализација програма страних језика у вртиће, организује се у сарадњи са Педагошким заводом Војводине. Сваки васпитач који изводи наставу на енглеском језику поседује уверење о стручном усавршавању програма и сагласност родитеља деце из групе у којој се реализује. Програм се базира на комуникативном - искуственом приступу у развијању комуникативних вештина на нематерњем језику. У свакодневним активностима на енглеском језику оствариваће се задатак да се нови језик усваја слично као и матерњи, кроз искуство и комуникацију.

Овим Програмом обухваћене су: млађа, средња, старија, мешовита и најстарија. Са децом се страни језик ради сваки дан у трајању од 15 до 30 минута у зависности од узрасне групе. Овај програм се показао као изузетно успешан први корак ка учењу страног језика.

Немачки језик у вртићу

Програм немачког језика Deutsch im Kindergartem, реализује се у оквиру програма Педагошког завода Војводине ''Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуларности код деце у Војводини'', а акредитованог од стране Завода за унапређење образовања и васпитања (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању 2009/10.). Едукација васпитача, увођење и реализација програма немачког језика у вртиће, организује се у сарадњи са Педагошким заводом Војводине. Васпитачи који изводи наставу на немачком језику поседује уверење о стручном усавршавању, омогућава им се боравак у Немачкој у сарадњи са Националним саветом немачке националне мањине и удружењем Подунавских шваба покрајине Баден, у циљу усавршавања језика. Циљ овог програма је учење и неговање језика традиције. Програм се базира на комуникативном-искуственом приступу у развијању комуникативних вештина на нематерњем језику. За реализацију програма васпитачи добијају сагласност родитеља деце васпитне групе.

Обухваћене су: млађа, средња и старија узрасна група. Са децом се страни језик ради сваки дан у трајању од 15 до 30 минута, у зависности од узрасне групе.

У оквиру стручних органа установе стручни тим васпитача за реализацију програма страних језика сачињава план активности за радну годину.

 

Билингвална настава

У Установи ће се од 01.09.2015. године реализовати билингвални програм у две васпитне групе у вртићима који гравитирају ка основним школама које имају билингвалну наставу.

 

 Програм еколошких активности

Стручни тимови васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у четири еколошка вртића сачињавају програме чији су циљеви:

  • развој еколошке свести код деце кроз бригу за очување и заштиту природне и друштвене средине у којој живе,
  • развој самопоштовања, комуникације, кооперације међу децом, децом и одраслима и одраслима.

Сваке године планом акције планирају се приоритетни задаци, активности, носиоци на нивоу вртића у складу са програмским циљем еколошких вртића. Реализација програмских циљева и планираних задатака кроз пригодне активности постаје доступна свим запосленим у Установи као модел развоја еколошких програма и облик стручног усавршавања.


 Пригодни програм: културно-рекреативнои садржаји за децу

Установа организује пригодне и повремене програме за децу, у вртићу и ван њега, у сарадњи са културним и јавним установама, удружењима, групама и појединцима, које се баве посебним и специфичним делатностима, а за такву врсту делатности су квалификовани и регистровани. Циљ ових програма је :

 • развијање специфичних вештина, талената код деце,
 • развој интересовања и усвајање знања деце и
 • неговање специфичних облика и метода рада васпитача са децом

Програмски садржаји који се негују овим обликом рада односе се на садржаје из подручја развоја говора кроз драмске игре и драматизације за децу, подручја музичке културе кроз концерте и музичке драматизације за децу, физичке и ликовне садржаје кроз учешће у спортским и рекреативним програмима деце у вртићу и ван њега, ликовним конкурсима и едукативним програмима Галерија и Музеја Града Новог Сада.
Стручни тим за реализацију програма културно рекреативног садржаја сачиниће план активности и определити носиоце активности за радну годину на основу планираних садржаја. У програме су укључени сви вртићи у складу са својим Годишњим планом рада.

 

 Услуге породици са децом раног узраста у оквиру Саветовалишта за породицу

Програме стручне подршке породици Установа организује се посебним програмом рада Саветовалишта за породицу Установе. Програм рада Саветовалишта сачињава стручни тим који чине: педагози и психолог.

Програм рада и план активности тима заснива на сарадњи и координације по свим питањима васпитања и образовања која су од значаја у области образовања, здравства, социјалне и дечије заштите и исказаним саветодавним и едукативним потребама родитеља уписане деце у ПУ ''Радосно детињство'' Нови Сад и васпитача и стручних сарадника.

Саветовалишта за породицу планира, припрема и релизује:

  • Едукативне садржаје за родитеље у виду различитих врста рада: саветовања (породичног, психолошког, педагошког, превентивно-здравственог, социјалног), презентација, трибина.
  • Едукативне садржаје за васпитаче, мед. сестре и стручне сараднике из области образовања, здравства, социјалне и дечије заштите, који се реализују кроз различите облике рада.

Посебни облици рада Саветовалишта, који се реализују уз партиципацију родитеља обухватају:

А) групне програме за родитеље (организује се по принципу добровољног пријављивања, а групе почињу са радом након формирања минималног броја учесника (најмање 10), који је дефинисан основним принципима саветодавно-едукативног рада са групом, подразумева активно учешће родитеља и континуиран долазак, до завршетка предвиђених активности)
Б) специјализоване радионице за родитеље (подразумевају интерактивну обраду посебних тема у групи родитеља)
Ц) искуствене групе за раст и развој у улози родитеља (подразумевају групе ''отвореног типа'' у којима се уз интерактиван приступ обради специфичних тема, развија кохезија групе учесника који припадају истим улогама, улози маме, улози тате).

 

Остали програми

Појединачни вртићи су укључени у програме локалних заједница или сопствене, у оквиру локалних манифестација.

 

Више из ове категорије « Циљеви и задаци

Овде можете преузети документацију за упис.

Упис - документација

Ја бих волео и желео да престане рат, да нема сирене, да могу да идем у школу,

Велико срце

Јавне набавке

Преузмите документацију за јавне набавке. Конкурсна документација...

Јавне набавке

Ликовна радионица

Инструктивни рад са васпитачима у Радионици на неговању визуелног мишљења реализује се и кроз личну праксу самих васпитача

Ликовна радионица

manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...
savetovaliste

Саветовалиште за породицу

Жеља нам је да Вам пружимо могућност да са нама поделите бриге родитељства

Опширније...
kalimero saobracaj

Саобраћај

Учешће деце у активности

Албум...

Пријава

Палчица - Сликовница Предшколске установе Радосно детињство на београдском сајму књига.

Сликовница Палчица