Почетна

О Установи

Боравак у вртићима

Вртићи

Вртићи

Службе

Јавне набавке

Активности

Контакт

Стари сајт

ОБАВЕШТЕЊА ЗА РОДИТЕЉЕ

Стручно усавршавање

Павла Симића 9, 2100 Нови Сад, ел. пошта: predskolska.novisad@gmail.com

Телефон: +381 21 420 439;  +381 21 527 547

 

 

Стручно усавршавање

За сваку радну годину планирати стручно усавршавање за васпитаче и стручне сараднике на основу Правилника о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручних сарадника ("Службени гласник РС" бр. 14/2004 и 56/2005).

    • На нивоу стручних органа ПЈ и Установе (Васпитно-образовног већа, Актива васпитача, Тимова васпитача вртића и других тимова),
    • Организовање семинара одобрених Програма из Каталога програма сталног стручног усавршавања, који организује Установа.
    • Учешћем на семинарима које организује Министарство просвете, надлежни центри, Стручна друштва и удружења.
    • Учешће на семинарима и предавањима Високих струковних школа и Факултета.
    • Континуирано праћење и набавка стручне литературе.
Семинар "Успешна комуникација са децом - услов за развој пожељног понашања детета" (кат. бр. 567, К3) је реализован10. и 11. jануара 2015. године у вртићу "Чуперак". Семинар је похађало 30 учесника  (27 мед. сестара - васпитача и 3 стручна сарадника).Аутори и реализатори семинара су Татјана Огризовић-Малешевић, стручни сардник педагог – мастер и Мирослава Виславски, стручни сарадник психолог.
manifestacije

Манифестације

Учешће деце на разним манифестацијама

Опширније...

Пријава