Izaberite stranicu

Посебни, специјализовани и други програми

У оквиру предшколског програма у Установи се остварују посебни, специјализовани и други програми рада

Специјализовани програми Установе

Израдом програма, плана активости за радну годину и саму реализацију кроз праћење постигнућа деце, остварују стручни сарадници за ликовно.

Енглески језик у вртићу

Програм енглеског језика Teddies and Bunnies, реализује се у оквиру пројекта “Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуларности код деце у Војводини“, а акредитован је од стране (Педагошког завода Војводине Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању 2009/10.). Едукација васпитача, увођење и реализација програма страних језика у вртиће, организује се у сарадњи са Педагошким заводом Војводине. Сваки васпитач који изводи наставу на енглеском језику поседује уверење о стручном усавршавању програма и сагласност родитеља деце из групе у којој се реализује. Програм се базира на комуникативном – искуственом приступу у развијању комуникативних вештина на нематерњем језику. У свакодневним активностима на енглеском језику оствариваће се задатак да се нови језик усваја слично као и матерњи, кроз искуство и комуникацију.

Овим Програмом обухваћене су: млађа, средња, старија, мешовита и најстарија. Са децом се страни језик ради сваки дан у трајању од 15 до 30 минута у зависности од узрасне групе. Овај програм се показао као изузетно успешан први корак ка учењу страног језика.

Немачки језик у вртићу

Програм немачког језика Deutsch im Kindergartem, реализује се у оквиру програма Педагошког завода Војводине “Развијање и неговање матерњег и нематерњег језика и интеркултуларности код деце у Војводини“, а акредитованог од стране Завода за унапређење образовања и васпитања (Каталог програма стручног усавршавања запослених у образовању 2009/10.). Едукација васпитача, увођење и реализација програма немачког језика у вртиће, организује се у сарадњи са Педагошким заводом Војводине. Васпитачи који изводи наставу на немачком језику поседује уверење о стручном усавршавању, омогућава им се боравак у Немачкој у сарадњи са Националним саветом немачке националне мањине и удружењем Подунавских шваба покрајине Баден, у циљу усавршавања језика. Циљ овог програма је учење и неговање језика традиције. Програм се базира на комуникативном-искуственом приступу у развијању комуникативних вештина на нематерњем језику. За реализацију програма васпитачи добијају сагласност родитеља деце васпитне групе.

Обухваћене су: млађа, средња и старија узрасна група. Са децом се страни језик ради сваки дан у трајању од 15 до 30 минута, у зависности од узрасне групе.

У оквиру стручних органа установе стручни тим васпитача за реализацију програма страних језика сачињава план активности за радну годину.

 

 Програм еколошких активности

Стручни тимови васпитача, медицинских сестара и стручних сарадника у четири еколошка вртића сачињавају програме чији су циљеви:

    • развој еколошке свести код деце кроз бригу за очување и заштиту природне и друштвене средине у којој живе,
    • развој самопоштовања, комуникације, кооперације међу децом, децом и одраслима и одраслима.

Сваке године планом акције планирају се приоритетни задаци, активности, носиоци на нивоу вртића у складу са програмским циљем еколошких вртића. Реализација програмских циљева и планираних задатака кроз пригодне активности постаје доступна свим запосленим у Установи као модел развоја еколошких програма и облик стручног усавршавања.


 Пригодни програм: културно-рекреативнои садржаји за децу

Установа организује пригодне и повремене програме за децу, у вртићу и ван њега, у сарадњи са културним и јавним установама, удружењима, групама и појединцима, које се баве посебним и специфичним делатностима, а за такву врсту делатности су квалификовани и регистровани. Циљ ових програма је :

  • развијање специфичних вештина, талената код деце,
  • развој интересовања и усвајање знања деце и
  • неговање специфичних облика и метода рада васпитача са децом

Програмски садржаји који се негују овим обликом рада односе се на садржаје из подручја развоја говора кроз драмске игре и драматизације за децу, подручја музичке културе кроз концерте и музичке драматизације за децу, физичке и ликовне садржаје кроз учешће у спортским и рекреативним програмима деце у вртићу и ван њега, ликовним конкурсима и едукативним програмима Галерија и Музеја Града Новог Сада.
Стручни тим за реализацију програма културно рекреативног садржаја сачиниће план активности и определити носиоце активности за радну годину на основу планираних садржаја. У програме су укључени сви вртићи у складу са својим Годишњим планом рада.