Izaberite stranicu

РОДИТЕЉИ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВЕ У УПРАВУ ПУ ‘РАДОСНО ДЕТИЊСТВО’, ПАВЛА СИМИЋА БР.9 ДА ПОТПИШУ УГОВОР О УПИСУ И БОРАВКУ ДЕТЕТА У ПУ ‘РАДОСНО ДЕТИЊСТВО’ НОВИ САД

ДО 18.06.2023.

УКОЛИКО РОДИТЕЉ НЕ ПОТПИШЕ НАВЕДЕНИ УГОВОР СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО ОД ПРИЈЕМА И УПИСА ДЕТЕТА ИЛИ ДЕЦЕ У УСТАНОВУ.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Сви учесници конкурса чије су пријаве биле потпуне и благовремене имају право жалбе директору Установе

у року од 8 дана од дана

објављивања резултата конкурса на званичној интернет страници ПУ ‘Радосно детињство’ Нови Сад. Жалбе се могу поднети лично у Павла Симића 9

или путем мејла: socijalard@gmail.com

Подносилац пријаве може извршити увид у конкурсну документацију

у року од 8 дана од дана објављивања резултата конкурса на

званичној интернет страници ПУ ‘Радосно детињство’ Нови Сад,

сваког радног дана између 11-13 часова, у Павла Симића 9.

 

 

НАПОМЕНА: Због заштите података, уместо имена и презимена детета, стављен је број пријаве. С обзиром да су пријаве предате преко е управе, број пријаве вашег детета се налази у „мојим активностима“ (кад се улогујете на налог, поред вашег имена и презимена у опадајућем менију имате „моје активности“ где се налази и број пријаве вашег детета. Ради лакшег сналажења, да би проверили да ли је примљено ваше дете, погледате само списак вртића које сте навели приликом попуњавања електронске пријаве.

РОДИТЕЉИ КОЈИ СУ КОНКУРИСАЛИ ЗА НОВИ ВРТИЋ НА АДИЦАМА, ул. Десанке Максимовић, списак примљене деце ће бити у вртићу „Радосница“ на Адицама. О почетку рада новог вртића родитељи ће бити обавештени на званичној сајту Установе, као и телефонским путем.

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 0100 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/01163

 

2) 23/00252

 

3) 23/00898

 

4) 23/01183

 

5) 23/03512

 

6) 23/00748

 

7) 23/00347

 

8) 23/02976

 

9) 23/01254

 

10) 23/03398

 

11) 23/00241

 

12) 23/01886
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 0200 ЛАСТА-ЧЕНЕЈ,ПАРТИЗАНСКА 3

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01979

 

2) 22/04213

 

3) 23/00387

 

4) 23/03623

 

5) 23/02379
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 0300 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/00661

 

2) 23/03451

 

3) 22/03869

 

4) 23/00767

 

5) 23/01286

 

6) 23/00485

 

7) 23/02685

 

8) 23/00096

 

9) 23/01141

 

10) 23/01344

 

11) 23/02874

 

12) 23/01030

 

13) 23/01872

 

14) 23/01071

 

15) 23/03616

 

16) 23/02370

 

17) 23/01479

 

18) 23/00471

 

19) 23/00926

 

20) 23/00294

 

21) 23/01790

 

22) 23/02039

 

23) 23/02872

 

24) 23/00439

 

25) 23/00274

 

26) 20/01872

 

27) 23/02770

 

28) 23/02126

 

29) 23/03506

 

30) 23/02194

 

31) 23/03127

 

32) 23/00928

 

33) 22/04311

 

34) 23/01870

 

35) 23/00011

 

36) 23/02839

 

37) 22/04246

 

38) 23/03577

 

39) 23/00999

 

40) 23/03582

 

41) 22/04039

 

42) 23/03200

 

43) 23/01847

 

44) 23/02660

 

45) 22/04060

 

46) 23/00841

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 0400 БАМБИ-НОВИ САД, КАРАЂОРЂЕВА 55

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01050

 

2) 22/02012

 

3) 23/03292

 

4) 22/02559

 

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 0500 ВИДОВД.ЗВОНЧИЋ-НОВИ САД,ЈАНА ХУСА 1

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/03144

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 0600 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

 

1) 23/01345

 

2) 23/00969

 

3) 23/02157

 

4) 23/00430

 

5) 23/02525

 

6) 22/04328

 

7) 23/00451

 

8) 23/03560

 

9) 23/00851

 

10) 23/02088

 

11) 23/00540

 

12) 23/02480

 

13) 23/00220

 

14) 23/03778
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 0700 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/03312

 

2) 21/02299

 

3) 23/03627

 

4) 23/03541

 

5) 23/00089

 

6) 23/01133

 

7) 23/01748

 

8) 23/02656

 

9) 23/00217

 

10) 22/02418
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 0800 СУНЦЕ-НОВИ САД, ГАГАРИНОВА 10

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 22/03168

 

2) 21/01485

 

3) 20/03633

 

4) 22/01416

 

5) 22/01980

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 0900 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/02932

 

2) 23/01980

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 1000 СРНА, НОВИ САД, РАДОЈА ДОМАНОВИЋ

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 21/02941

 

2) 19/02960

 

3) 22/04036

 

4) 23/03770

 

5) 18/01011

 

6) 22/02749

 

7) 23/03586

 

8) 20/01115

 

9) 23/03477

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 1200 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР   БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01372

 

2) 23/00648

 

3) 23/01077

 

4) 23/00084

 

5) 23/02765

 

6) 23/01939

 

7) 23/01231

 

8) 23/03591

 

9) 23/01763

 

10) 23/02202

 

11) 23/00320

 

12) 23/03159
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 1300 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/00414

 

2) 23/00290

 

3) 23/01117

 

4) 23/00775

 

5) 23/01951

 

6) 23/01761

 

7) 23/00527

 

8) 23/01814

 

9) 23/02754

 

10) 23/02362

 

11) 23/00577

 

12) 21/01694

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 1400 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01244

 

2) 23/01598

 

3) 23/00337

 

4) 22/04245

 

5) 23/01964

 

6) 23/02154

 

7) 23/01451

 

8) 23/00420

 

9) 22/02978
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 1500 СИГРИДРУГ-НОВИ САД,АЛМАШКА 24

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01473

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 1600 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР   БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/00044

 

2) 23/03550

 

3) 23/03530

 

4) 23/00404

 

5) 23/00109

 

6) 23/00153

 

7) 23/01103

 

8) 23/03191

 

9) 23/02922

 

10) 23/01075

 

11) 23/00930

 

12) 23/01808

 

13) 22/03089

 

14) 23/01689

 

15) 23/01824

 

16) 23/00921

 

17) 23/00932

 

18) 23/02991

 

19) 23/00226

 

20) 23/01028

 

21) 23/02245

 

22) 23/02833

 

23) 23/02094

 

24) 23/01906

 

25) 23/03102

 

26) 23/02609

 

27) 23/01179

 

28) 23/01842

 

29) 23/02507

 

30) 23/02368

 

31) 23/03395

 

32) 22/03185

 

33) 23/00452

 

34) 23/00663

 

35) 23/01488

 

36) 22/04172

 

37) 23/02677

 

38) 23/03214

 

39) 23/01667

 

40) 23/02162

 

41) 23/00872

 

42) 23/00858

 

43) 23/02821

 

44) 23/02820

 

45) 23/00535

 

46) 23/03302

 

47) 23/03280

 

48) 22/00760

 

49) 22/03975

 

50) 23/01597

 

51) 22/01433

 

52) 23/03024

 

53) 22/01537

 

54) 23/03410

 

55) 23/02405
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 1700 ДУГА-НОВИ САД,ШАНГАЈ, ШКОЛСКА 2

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/00367

 

2) 23/03303

 

3) 23/01669

 

4) 22/03388

 

5) 23/03057

 

6) 23/00413
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 1800 МЕДА-НОВИ САД, РАДНИЧКА 47

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01011

 

2) 23/02320

 

3) 23/02706

 

4) 23/03233

 

5) 22/02940

 

6) 23/02504

 

7) 23/01779

 

8) 23/01012

 

9) 23/00717

 

10) 23/00001

 

11) 23/00382

 

12) 23/03186
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 1900 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР   БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

 

1) 23/00744

 

2) 23/03121

 

3) 23/00836

 

4) 23/02136

 

5) 23/02269

 

6) 23/03714

 

7) 22/04189

 

8) 23/02603

 

9) 22/04135

 

10) 22/04138

 

11) 23/01792
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 2000 ЗВЕЗДАНИ ГАЈ,СТЕПАНОВИЋЕВО,В.СТЕПЕ С.116

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/03235

 

2) 22/04154

 

3) 23/03175

 

4) 23/00820

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 2100 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/03437

 

2) 23/01874

 

3) 23/02613

 

4) 23/02648

 

5) 22/04299

 

6) 23/02843

 

7) 23/01486

 

8) 23/01480

 

9) 23/02073

 

10) 23/00201

 

11) 23/02485

 

12) 23/02565

 

13) 23/03342

 

14) 23/03346

 

15) 20/03782
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 2200 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/00582

 

2) 23/00714

 

3) 23/03409

 

4) 23/00520

 

5) 23/02254

 

6) 23/00032

 

7) 22/04273

 

8) 22/04272

 

9) 23/00246

 

10) 23/02640

 

11) 23/02829

 

12) 22/03876

 

13) 23/01357

 

14) 23/01905

 

15) 23/01592

 

16) 23/00330

 

17) 23/00155

 

18) 23/00142

 

19) 23/00679

 

20) 23/00495

 

21) 23/00759

 

22) 23/01984

 

23) 23/00934

 

24) 23/03717

 

25) 19/02030

 

26) 23/03439

 

27) 19/02939

 

28) 19/00982

 

29) 23/03765

 

30) 18/03039
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 2300 ДЕТЕЛИНА С 4 ЛИСТА-НОВИ САД,К. ЛАНГ 2

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 22/01157

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 2500 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01732

 

2) 23/03423

 

3) 23/01367

 

4) 23/03671

 

5) 23/03379

 

6) 23/02627

 

7) 23/00418

 

8) 23/01086

 

9) 23/01002

 

10) 23/02495

 

11) 23/00074

 

12) 23/00039

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 2600 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

 

1) 22/01241

 

2) 23/02301

 

3) 23/01533

 

4) 23/02281

 

5) 23/01384

 

6) 23/00408

 

7) 23/02002

 

8) 23/01048
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 2700 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР   БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/00876

 

2) 23/00881

 

3) 23/00522

 

4) 22/03870

 

5) 23/02107

 

6) 23/01687

 

7) 23/02826

 

8) 23/00734

 

9) 23/01670

 

10) 23/00295

 

11) 23/00296

 

12) 23/02575

 

13) 23/03427

 

14) 22/02692

 

15) 23/00592

 

16) 23/03259

 

17) 22/00136

 

18) 23/02489

 

19) 23/01186

 

20) 22/04351

 

21) 23/00313

 

22) 23/03767

 

23) 23/02616

 

24) 23/01541

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 2800 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/00912

 

2) 23/01032

 

3) 23/00004

 

4) 23/00570

 

5) 23/02024

 

6) 23/01234

 

7) 23/00333

 

8) 23/03096

 

9) 23/01105

 

10) 23/01153

 

11) 23/01495

 

12) 23/01131

 

13) 23/01150

 

14) 23/00086

 

15) 23/02125

 

16) 23/02591

 

17) 23/01978

 

18) 23/00855

 

19) 23/00827

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 2900 БИСТРИЧАК И-НОВИ САД,СЕЉАЧКИХ БУНА 63

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 21/03882

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 3000 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 22/03382

 

2) 22/03378

 

3) 23/02290

 

4) 23/00469

 

5) 23/01164

 

6) 23/00804

 

7) 23/03388

 

8) 23/00821

 

9) 23/00179

 

10) 22/02745

 

11) 23/01849

 

12) 23/02328

 

13) 22/02168

 

14) 22/02129

 

15) 21/03639

 

16) 22/01958

 

17) 23/03625

 

18) 23/03642

 

19) 23/01404
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 3100 ПУЖИЋ-НОВИ САД, ВРШАЧКА 23

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

БРОЈ ПРИЈАВЕ

РБР

 

 

1) 23/03755

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 3200 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

 

1) 23/01855

 

2) 23/01734

 

3) 23/02250

 

4) 23/01138

 

5) 23/01813

 

6) 23/01885

 

7) 23/00342

 

8) 23/01126

 

9) 23/01350

 

10) 23/03318

 

11) 23/00581

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 3300 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/00383

 

2) 23/02017

 

3) 23/00941

 

4) 23/03016

 

5) 23/01812

 

6) 23/01794

 

7) 23/02180

 

8) 23/00336

 

9) 23/02398

 

10) 23/01013

 

11) 23/00880

 

12) 23/01861

 

13) 23/01140

 

14) 23/00464

 

15) 23/01537

 

16) 23/03670

 

17) 23/00099

 

18) 23/01965

 

19) 23/00025

 

20) 23/02187

 

21) 23/02597

 

22) 23/03157

 

23) 23/00459

 

24) 23/00454

 

25) 23/01356

 

26) 23/03784

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 3400 ПАНДА-НОВИ САД,НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 4

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

 

1) 22/00843

 

2) 21/01215

 

3) 23/02004

 

4) 23/00006

 

5) 23/01045

 

6) 22/01503

 

7) 22/03067

 

8) 21/01787

 

9) 22/02309

 

10) 22/02976

 

11) 20/03264

 

12) 23/02929
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 3500 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 22/01887

 

2) 22/01763

 

3) 23/00619

 

4) 23/00667

 

5) 23/02223

 

6) 23/00446

 

7) 23/03065

 

8) 23/00406

 

9) 23/02210

 

10) 23/01125

 

11) 23/00378

 

12) 23/01010

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 3700 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

 

ПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/02399

 

2) 23/01031

 

3) 23/00229

 

4) 23/00722

 

5) 23/03067

 

6) 23/03093

 

7) 23/01386

 

8) 23/00024

 

9) 23/02633

 

10) 23/00899

 

11) 23/03301

 

12) 23/00534
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 3800 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/02375

 

2) 23/03228

 

3) 23/01532

 

4) 23/02745

 

5) 23/01389

 

6) 23/00905

 

7) 23/01492

 

8) 23/01436

 

9) 23/00325

 

10) 23/00597

 

11) 23/01616

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 3900 КАМИЧАК МИЛАНА ТЕПИЋА ВЕТЕРНИК

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 22/03865

 

2) 23/02116

 

3) 23/00423

 

4) 23/00097

 

5) 23/02414

 

6) 23/01703

 

7) 23/02566

 

8) 23/00061

 

9) 23/02574

 

10) 23/00544

 

11) 23/01448

 

12) 23/01509

 

13) 23/02458

 

14) 23/01112

 

15) 23/02928

 

16) 23/02324

 

17) 23/00545

 

18) 23/00986

 

19) 23/03637

 

20) 23/02215

 

21) 23/01439

 

22) 23/02400

 

23) 22/04357

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 4000 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/00688

 

2) 23/02456

 

3) 23/00477

 

4) 23/01465

 

5) 23/02555

 

6) 23/03426

 

7) 23/02071

 

8) 23/00033

 

9) 23/00987

 

10) 23/00846

 

11) 23/00808

 

12) 23/00069

 

13) 23/02190

 

14) 23/02867

 

15) 23/02510

 

16) 23/02203

 

17) 23/01327

 

18) 23/00984

 

19) 23/00538

 

20) 23/02397

 

21) 23/00539

 

22) 23/00988

 

23) 23/00978

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 4100 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

 

1) 23/01359

 

2) 23/00215

 

3) 23/02795

 

4) 23/01770

 

5) 23/00138

 

6) 23/00372

 

7) 23/03416

 

8) 23/00273

 

9) 23/00136

 

10) 23/00187

 

11) 23/01361

 

12) 23/00721

 

13) 22/03981

 

14) 23/02853

 

15) 22/04420

 

16) 23/01637

 

17) 23/02000

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 4200 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР   БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01666

 

2) 23/00236

 

3) 23/00687

 

4) 23/00635

 

5) 23/02871

 

6) 23/01044

 

7) 23/01751

 

8) 23/00761

 

9) 23/02630

 

10) 23/03630

 

11) 23/02028

 

12) 23/01215

 

13) 23/03140

 

14) 22/00933

 

15) 23/01683

 

16) 23/01728

 

17) 23/02033

 

18) 23/03213

 

19) 22/00141

 

20) 23/03273

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 4500 ЛЕПТИРИЋ-НОВИ САД,БРАЋЕ КРКЉУШ 15

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

 

1) 20/03124

 

2) 23/03644

 

3) 23/01055

 

4) 22/01555

 

5) 23/03310

 

6) 23/02340

 

7) 22/03297

 

8) 23/03646

 

9) 22/01861

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 4600 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/00916

 

2) 23/02856

 

3) 23/01377

 

4) 23/00345

 

5) 22/04373

 

6) 23/01319

 

7) 23/01097

 

8) 23/00719

 

9) 23/01221

 

10) 22/02258

 

11) 23/00778

 

12) 23/00499

 

13) 22/00867

 

14) 21/03618

 

15) 22/04016

 

16) 22/03014

 

17) 23/01007

 

18) 23/03077

 

19) 23/03370

 

20) 22/01086

 

21) 22/01506

 

22) 23/03760

 

23) 19/02845

 

24) 22/04006

 

25) 23/01863
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 4700 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

 

1) 23/00798

 

2) 23/01587

 

3) 23/03543

 

4) 22/04250

 

5) 23/00786

 

6) 23/01904

 

7) 23/00765

 

8) 23/03498

 

9) 23/00726

 

10) 23/00893

 

11) 23/01084

 

12) 21/03700

 

13) 21/01455

 

14) 22/04165

 

15) 23/01178

 

16) 23/00316

 

17) 23/01795

 

18) 23/02144

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 4800 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01285

 

2) 23/00144

 

3) 23/01555

 

4) 23/00883

 

5) 23/01470

 

6) 23/00997

 

7) 23/00810

 

8) 23/00811

 

9) 23/00958

 

10) 23/02717

 

11) 23/01023

 

12) 23/02523

 

13) 23/00427

 

14) 23/00045

 

15) 23/01577

 

16) 23/00050

 

17) 22/04342

 

18) 23/02933

 

19) 23/00817

 

20) 23/00896

 

21) 23/02471

 

22) 23/00925

 

23) 23/03100

 

24) 23/02326

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 4900 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/02216

 

2) 23/00409

 

3) 22/02064

 

4) 23/00134

 

5) 23/00954

 

6) 23/00035

 

7) 23/00151

 

8) 23/01696

 

9) 23/00234

 

10) 23/01169

 

11) 23/01723

 

12) 23/00199

 

13) 21/01744

 

14) 23/03205

 

15) 23/03359

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 5000 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/03011

 

2) 23/00120

 

3) 23/01409

 

4) 23/01599

 

5) 23/00517

 

6) 23/02842

 

7) 22/04308

 

8) 23/00805

 

9) 23/00742

 

10) 23/00781

 

11) 23/00516

 

12) 23/01823
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 5100 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

 

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01996

 

2) 23/03268

 

3) 22/03976

 

4) 23/00105

 

5) 23/01318

 

6) 23/03123

 

7) 22/03877

 

8) 23/00343

 

9) 23/02524

 

10) 23/01369

 

11) 23/01382

 

12) 23/00432

 

13) 23/01896

 

14) 23/00655

 

15) 23/00615

 

16) 23/00681

 

17) 23/02325

 

18) 23/03073

 

19) 23/00230

 

20) 23/02487

 

21) 23/00961

 

22) 23/00957

 

23) 23/00052

 

24) 23/01089

 

25) 23/01744

 

26) 23/01631

 

27) 23/02008

 

28) 23/00649

 

29) 23/00977

 

30) 23/00202

 

31) 23/02814

 

32) 23/00085

 

33) 23/01811

 

34) 23/01167

 

35) 23/02649

 

36) 22/03873

 

37) 23/02918

 

38) 23/00415

 

39) 23/01942

 

40) 23/00434

 

41) 23/00591

 

42) 22/04098

 

43) 23/03603

 

44) 23/01721

 

45) 23/03002

 

46) 23/03572

 

47) 20/02294

 

48) 19/01717

 

49) 22/04094

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 5300 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/01459

 

2) 23/00314

 

3) 23/01731

 

4) 23/01678

 

5) 23/01665

 

6) 22/04153

 

7) 23/00396

 

8) 22/00596

 

9) 23/01848

 

10) 23/01856

 

11) 23/02915

 

12) 23/01268

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 5400 ВЕСЕЉКО-НОВИ САД,ТРГ КОМЕНСКОГ 9

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

 

1) 22/03493

 

2) 23/01786

 

3) 23/01435

 

4) 23/00456

 

5) 19/00413

 

6) 23/02645

 

7) 19/00908

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 5700 ИЗВОРЧИЋ-СТАРИ ЛЕДИНЦИ,В.КАРАЏИЋА 63

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/00054

 

2) 22/04403

 

3) 23/00283

 

4) 23/01702

 

5) 23/02186

 

6) 22/04126
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 5800 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/02329

 

2) 22/03660

 

3) 23/03682

 

4) 23/02934

 

5) 23/01566

 

6) 23/00169

 

7) 23/00914

 

8) 23/02014

 

9) 23/00709

 

10) 23/00856

 

11) 22/01131

 

12) 22/01102

 

13) 23/02298

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 5900 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/01609

 

2) 23/00117

 

3) 23/02143

 

4) 23/02834

 

5) 23/00192

 

6) 23/00457

 

7) 23/00727

 

8) 23/03391

 

9) 23/02060

 

10) 23/01777

 

11) 23/00940

 

12) 23/03614

 

13) 23/01617

 

14) 23/03552

 

15) 23/02743

 

16) 23/03152

 

17) 23/00303

 

18) 23/00450

 

19) 23/01534

 

20) 23/01316

 

21) 23/02151

 

22) 23/03718

 

23) 23/00927

 

24) 22/04240

 

25) 23/02646

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 6000 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01605

 

2) 23/02113

 

3) 23/01581

 

4) 22/00688

 

5) 22/03862

 

6) 23/00962

 

7) 23/00785

 

8) 23/02054

 

9) 23/00617

 

10) 23/00701

 

11) 23/01250

 

12) 23/01057

 

13) 23/01251

 

14) 23/00608

 

15) 23/02448

 

16) 23/02690

 

17) 23/02572

 

18) 22/03333

 

19) 20/00068

 

20) 21/01758
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 6100 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 21/01216

 

2) 20/03115

 

3) 23/01554

 

4) 23/03225

 

5) 23/03531

 

6) 23/00116

 

7) 23/01152

 

8) 21/02077

 

9) 23/01959

 

10) 23/01094

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 6200 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/03693

 

2) 23/01447

 

3) 23/00338

 

4) 23/01852

 

5) 23/00455

 

6) 22/03878

 

7) 23/01583

 

8) 23/01575

 

9) 23/00857

 

10) 23/03570

 

11) 23/02265

 

12) 23/03333

 

13) 23/01441

 

14) 23/02442

 

15) 23/03114

 

16) 23/02064
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 6300 СРЕМСКА КАМЕНИЦА II,23 ОКТОБРА 2 ЗМАЈ

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/00738

 

2) 22/02898

 

3) 20/01577

 

4) 23/01551

 

5) 23/01227

 

6) 23/02849

 

7) 20/03527

 

8) 22/04187

 

9) 22/04188

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

 

Објекат 6400 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА III,С.МИЛЕТ.ББ

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/02711

 

2) 23/02894

 

3) 23/00536

 

4) 23/00915

 

5) 23/00100

 

6) 23/01622

 

7) 23/03340

 

8) 23/02023

 

9) 23/02791

 

10) 22/04413

 

11) 23/00807

 

12) 23/03594

 

13) 22/03331

 

14) 23/01197

 

15) 22/03997

 

16) 23/02658

 

17) 23/00768

 

18) 23/01712

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 6500 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/03103

 

2) 23/03085

 

3) 23/00840

 

4) 23/02857

 

5) 23/01320

 

6) 23/00222

 

7) 23/00907

 

8) 23/00206

 

9) 23/02622

 

10) 23/01332

 

11) 23/01335

 

12) 23/02653

 

13) 23/02176

 

14) 23/01958

 

15) 22/04416

 

16) 23/02433

 

17) 23/01809

 

18) 23/02910

 

19) 23/00641

 

20) 23/02428

 

21) 23/00639

 

22) 23/00664

 

23) 22/04215

 

24) 22/03278

 

25) 22/03245

 

26) 23/01272

 

27) 22/00896

 

28) 21/02467

 

29) 22/04074

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 6600 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР   БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/02137

 

2) 23/01063

 

3) 23/00276

 

4) 23/01957

 

5) 23/01214

 

6) 23/00312

 

7) 23/00869

 

8) 23/01347

 

9) 23/01553

 

10) 23/01175

 

11) 23/00996

 

12) 23/01222

 

13) 23/03756

 

14) 23/01426

 

15) 23/02287

 

16) 22/03930

 

17) 22/04110

 

18) 21/03731

 

19) 23/01413

 

20) 22/00958

 

21) 22/04417

 

22) 22/04402

 

23) 22/01916

 

24) 22/00858

 

25) 23/00875

 

26) 23/00769

 

27) 22/04071

 

28) 22/03998

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 6700 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/02792

 

2) 22/01000

 

3) 23/01185

 

4) 22/03250

 

5) 22/04012

 

6) 22/02813

 

7) 22/02118

 

8) 23/03390

 

9) 22/04108
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 6800 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/00762

 

2) 23/03281

 

3) 23/01035

 

4) 23/01060

 

5) 23/01561

 

6) 23/02415

 

7) 23/00013

 

8) 23/02322

 

9) 23/01326

 

10) 23/00184

 

11) 23/01264

 

12) 23/02672

 

13) 22/03868

 

14) 23/00281

 

15) 23/01730

 

16) 23/02323

 

17) 23/00646

 

18) 23/01025

 

19) 23/03207

 

20) 22/03955

 

21) 23/00614

 

22) 23/01248

 

23) 23/01806

 

24) 23/00634
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 6900 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/02296

 

2) 23/03549

 

3) 23/02347

 

4) 23/03598

 

5) 23/02059

 

6) 23/02817

 

7) 23/00352

 

8) 23/01419

 

9) 23/00598

 

10) 23/00723

 

11) 23/00436

 

12) 23/02492

 

13) 23/03744

 

14) 23/03063

 

15) 22/04233

 

16) 23/00966

 

17) 23/02912

 

18) 23/03226

 

19) 23/00219

 

20) 23/00568

 

21) 23/00847

 

22) 23/01181

 

23) 22/00788

 

 

24) 22/02328

 

25) 22/01674

 

26) 22/01284

 

27) 22/03051

 

28) 23/03197

 

29) 23/02968

 

30) 23/01920

 

31) 23/02637

 

32) 22/02796

 

33) 22/01579

 

34) 23/01879

 

35) 23/01100

 

36) 23/01995

 

37) 23/03327
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 7000 БУБИЦА-НОВИ САД,ПАП ПАВЛА 9

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/01924

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 7200 ПЛАВА ЗВЕЗДА-НОВИ САД, САЈЛОВО

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/00552

 

2) 23/03595

 

3) 23/02796

 

4) 23/02803

 

5) 23/01262

 

6) 22/04279

 

7) 23/03472

 

8) 23/02715

 

9) 23/03663

 

10) 23/00866

 

11) 23/00403

 

12) 23/03172

 

13) 22/04387

 

14) 23/00806

 

15) 23/01579

 

16) 23/02121

 

17) 23/00195

 

18) 23/01364

 

19) 23/01960

 

20) 23/02182

 

21) 20/01963

 

22) 22/01541

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 7300 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР   БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/03014

 

2) 23/00470

 

3) 23/01899

 

4) 23/01314

 

5) 23/02810

 

6) 23/00079

 

7) 23/01213

 

8) 23/00103

 

9) 23/01038

 

10) 23/01226

 

11) 23/02528

 

12) 23/02277

 

13) 22/01385

 

14) 22/00034

 

15) 23/00324

 

16) 22/03252

 

17) 23/02288

 

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 7400 ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ, НОВИ САД

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/02966

 

2) 23/03129

 

3) 23/01446

 

4) 23/01482

 

5) 23/00090

 

6) 23/01615

 

7) 23/01586

 

8) 23/01588

 

9) 23/00956

 

10) 23/00715

 

11) 23/01066

 

12) 23/01135

 

13) 23/00070

 

14) 23/00985

 

15) 23/01600

 

16) 23/00018

 

17) 23/00015

 

18) 23/00332

 

19) 23/03260

 

20) 23/01797

 

21) 23/01788

 

22) 23/03244

 

23) 23/03238

 

24) 23/02409

 

25) 22/03375

 

26) 23/00419

 

27) 22/00961

 

28) 23/00437

 

29) 22/02216

 

30) 23/02239

 

31) 23/01505

 

32) 22/00631

 

33) 22/03951

 

34) 22/03474

 

35) 22/00255

 

36) 22/00408

 

37) 23/03719

 

38) 23/03733

 

39) 22/00559

 

40) 23/01401

 

41) 23/03764

 

42) 23/03708

 

43) 21/02889

 

44) 23/02699

 

45) 22/02176

 

46) 23/00480

 

47) 21/01715

 

48) 22/03632

 

49) 22/03439

 

50) 23/00030

 

51) 23/03348

 

52) 22/03478

 

53) 22/03049

 

54) 22/03519

 

55) 21/03138

 

56) 23/03314

 

57) 22/02333

 

58) 23/01029

 

59) 20/02462

 

60) 23/00239

 

61) 21/03370

 

62) 22/01153

 

63) 23/03020

 

64) 22/01299

 

65) 20/02341

 

66) 23/03356

 

67) 22/00461

 

68) 23/00731

 

69) 21/01786

 

70) 20/02032

 

71) 21/00279

 

72) 23/03245

 

73) 23/03732

 

74) 23/00741

 

75) 20/01414

 

76) 23/03696

 

77) 20/01729

 

78) 23/02838

 

79) 23/03652

 

80) 22/00165

 

81) 23/03731

 

82) 23/00736

 

83) 23/03763

 

84) 23/00873

 

85) 23/01267

 

86) 20/01429

 

87) 18/03148

 

88) 23/03155

 

89) 19/00082

 

90) 23/00945
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 7500 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР   БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

 

1) 23/02713

 

2) 23/01897

 

3) 22/04198

 

4) 23/00354

 

5) 23/00490

 

6) 23/02184

 

7) 23/00058

 

8) 23/01193

 

9) 23/01516

 

10) 23/03762

 

11) 23/02246

 

12) 23/02583

 

13) 23/00833

 

14) 23/00691

 

15) 23/03028

 

16) 23/01220

 

17) 23/01716

 

18) 23/02998

 

19) 22/04422
Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Објекат 7600 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

 

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2023/2024 ГОДИНУ

 

РБР  БРОЈ ПРИЈАВЕ

 

1) 23/01229

 

2) 23/00395

 

3) 23/02018

 

4) 23/01619

 

5) 23/01115

 

6) 23/01016

 

7) 23/01206

 

8) 23/02270

 

9) 23/01284

 

10) 23/02278

 

11) 23/00829

 

12) 23/02563

 

13) 23/00910

 

14) 23/02315

 

15) 23/02513

 

16) 23/00115

 

17) 23/02522

 

18) 23/01773

 

19) 23/03411

 

20) 23/00944

 

21) 23/02948

 

22) 23/01076

 

23) 23/00269

 

24) 23/02204

 

25) 22/04266

 

26) 23/02580