Izaberite stranicu

Поштовани родитељи,

Приликом уписа детета у вртић, у Служби социјалне заштите добићете информације о могућностима обезбеђивања потребне подршке детету или породици.

Том приликом потписујете Уговор о упису и боравку детета у ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, којим се регулишу наша међусобна права и обавезе.

Податке о детету и породици потребно је уписати у Уговор (3 примерка) и један од њих достављате главном васпитачу вртића у који је дете уписано.

У Служби социјалне заштите, поред уписа, можете поднети захтев за: премештај детета из једног вртића у други, за промену типа боравка детета, испис детета, потврду да је дете уписано у вртић и др.

Битно је да за сваку промену адресе становања, телефона и све друге промене везане за статус породице и детета благовремено пријавите васпитачу, односно медицинској сестри – васпитачу вашег детета, као и служби Социјалне заштите, ради остваривања континуиране комуникације и сарадње.

Детаљније информације о подршци које се остварују у Установи и локалној заједници (родитељ) можете добити од социјалног радника.

Сајт Установе:   www.predskolska.novisad

Мејл адреса:   :   predskolska.novisad@gmail.com

Служба социјалне заштите: Павла Симића бр. 9

Број телефона: 021/425-527

021/420-439, локали: 170, 189, 119, 203

 

Контакт особе/ Социјални радници:

Ружица Сворцан, тел. 063/569-910

Јелена Иванчевић Петровић, тел. 063/563-642

Данијела Поповић, тел. 060/170-40-27

Татјана Вујовић, тел. 063/560-246

Зорица Пајантић, тел. 063/568-844

Јасмин Мсаиб Павловић, тел. 063/107-56-02

Љубица Радовић, тел. 063/561-162

Предшколска установа пружа васпитно-образовну, здравствену и социјалну подршку детету, како би се обезбедили што бољи услови за укључивање и напредовање вашег детета у вртићу.

 

Ако је вашем детету потребна додатна подршка, важно је да знате:

У пружању додатне подршке детету, важну улогу има Комисија за процену потреба за пружањем додатне образовне, здравствене и социјалне подршке детету/ученику/одраслом (интерресорна комисија – ИРК)  на нивоу Града Новог Сада. На основу Мишљења ИРК можете остварити различите врсте подршке:  индивидуалне логопедске и дефектолошке третмане, боравак личног пратиоца са дететом у вртићу, финансијску подршку, додатна помагала…

Уколико би вашем детету требало пружити додатну васпитно-образовну подршку, о томе обавестите медицинске сестре – васпитаче, васпитаче и стручне сараднике у вртићу. Пре поласка детета у вртић заједнички се планирају активности са циљем успешне адаптације детета на нову средину у оквиру Тима око детета који чине: родитељи/старатељи детета, васпитач/медицинска сестра – васпитач, стручни сарадник и дете. Након адаптације, на основу посматрања и праћења функционисања детета у васпитној групи, израђује се педагошки профил детета и планирају мере индивидуализације као вид додатне васпитно-образовне подршке за дете.

Уколико је вашем детету потребна здравствена подршка – нутритивна, алергије или било која друга додатна здравствена подршка у случају незаразних хроничних болести (епилепсија, фебрилне конвулзије, кризе свести, дијабетес), као и коригована исхрана због верских разлога, можете се обратити медицинским сестрама – васпитачима и васпитачима у вашима групама и сестри за превентивно-здравствену заштиту која је надлежна за ваш вртић. Она ће вас упутити на прибављање здравствене документације, у зависности од здравственог проблема, која је неопходна да би се остварила додатна подршка која је потребна вашем детету из области превентивно-здравствене заштите.

 

ДРАГИ РОДИТЕЉИ! ВРЕМЕ ПРОВЕДЕНО У ИГРИ СА ВАШИМ ДЕТЕТОМ И ВАША НЕЗАМЕНЉИВА РОДИТЕЉСКА ЉУБАВ СУ НАЈВАЖНИЈЕ ЗА ВАШЕ ДЕТЕ!

                                                                                                                                       Тим за инклузивно образовање у Установи