Izaberite stranicu

Предшколски узраст је период најинтензивнијег развоја свих структура детета. Како би био што потпунији морају се обезбедити услови и подражаји како би рана стимулација била потпуна и свеобухватна. Зато је од изузетне важности простор и садржаји у којима дете борави и проводи своје време.

У складу са наведеним, стручни сарадници – педагози за физичко васпитање током јесени (септембар-новембар) и пролећа (април-јун), већ десету годину за редом организују „Атлетске игре“, усмерене на развијање атлеских вештина (штафетно трчање, трчање преко прeпона, бацање вортекса и скакање) као и боравку деце на отвореном.

Ову манифестацију смо реализовали током јесени од 12. септембра до 02. новембра у 29 вртића и 109 васпитно образовних група

Активностима су обухваћени заинтересовани вртићи у којима постоје просторне могућности за реализацију ових дисциплина.

 С поштовањем,

Стручни сарадници – педагози физичког васпитања:      

Сања Теофанов

Сања Чабрајац

Биљана Ђурђић

Марко Бодулић

Милан Репац

 

 

Новембар, 2023.год.