Заједничка сарадња родитеља и васпитача – у току је уређивање дворишта вртића.У сарадњи са родитељима започели смо уређење дела дворишта вртића за децу јасленог узраста.Сарадња средње васпитне групе са удружењем жена „Јефимија“. Одржавање културе, традиције,...