Izaberite stranicu

ЛИЧНА КАРТА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ “РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ НОВИ САД

Седиште Предшколске установе “Радосно детињство“ Нови Сад налази се у Новом Саду у ул. Павла Симића 9. Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад у свом саставу обухвата вртиће на територији Града Новог Сада и општине Сремски Карловци. Сва приградска места која припадају Општини Нови Сад обухваћена су мрежом вртића. Делатност Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад остварује у 74 објеката.   У радној 2021/2022. години васпитно-образовни рад ће се остваривати у 706 васпитних група. Вртићи и јаслице Установе распоређени су у девет педагошких (радних) јединица, по улицима и насељеним местима. Поред објеката за боравак деце

Предшколска установа “Радосно детињство“ Нови Сад користи и:

  •     Управну зграду, која се налази у улици Павла Симића бр. 9.
  •     Централну кухињу, које се налази у ул. Привредникова бб.