Izaberite stranicu

МИСИЈА
Наша мисија је да наставимо са практичном имплементацијом савремене концепције васпитања и образовања у живот предшколске установе, уградњом теоријско – вредносних постулата у свакодневну праксу запослених у в-о раду,  тако да сваки вртић постане заједница учења деце и одраслих.

ВИЗИЈА
Желимо да будемо Установа која уважава потребе,  инициjативе, предлоге, идеjе и искуства деце и родитеља  и да  кроз партнерски однос са породицом и локалном заједницом креирамо заједницу учења која ће деци пружити богатију и подстицајнију средину за игру, учење и развој.

 

ДЕЛАТНОСТ УСТАНОВЕ

Делатност Установе дефинисана је Општим основама предшколског програма, Законом о основама система образовања и васпитања и Законом о предшколском васпитању и образовању, као васпитање и образовање деце предшколског узраста.

Предшколска установа обавља и делатност којом се обезбеђују исхрана, нега, превентивно-здравствена и социјална заштита деце предшколског узраста у складу са законом.

У оквиру предшколског васпитања и образовања остварује се и припремни предшколски програм.

Установа обавља проширену делатност која је у функцији образовања и васпитања кроз посебне, специјализоване програме за децу, Ликовну радионицу и алтернативне програме за децу.

На почетку Радне године, сваки вртић у складу са потребама родитеља (анкетирање, фокус групе) израђује своје радно време које обухвата 11 сати рада али се период пријема и одвођења деце кући помера. Ритам дневних активности је флексибилан.