Izaberite stranicu

Боравак деце у вртићу реализује се кроз подршку добробити сваком детету.

Програм који се реализује настаје и гради се у реалном контексту васпитно-образовне праксе.

За дете програм се манифестује као остваривање његове добробити кроз односе који се развијају са физичким окружењем, вршњацима и одраслима у реалним ситуацијама делања.

Ритам дана у једној васпитној групи представља синергију простора, односа и времена. Он не може бити увек исти, унапред прописан И једнообразан. Обухвата:
– Односе
– Делање – игра, активно учешће у животно-практичним ситуацијама и ситуације планираног учења

Односи и делање су покретачи дететовог учења и развоја.

ОДНОСИ – дете доживљава свет кроз односе које успоставља и развија.

ДЕЛАЊЕ – Игра је основ развијања и испољавања свих димензија добробити детета. Она је слободно изабрано, саморегулисано и суштински мотивисано чињење детета у коме се оно добро осећа, активира све своје потенцијале и превазилази своје границе.

Животно-практичне активности су различите свакодневне ситуације које чине део
животног контекста деце и одраслих у вртићу. Животно практичне активности су рутине, ритуали и аутентичне ситуације у вртићу и ван њега.

Планиране ситуације учења су ситуације у које се улази са намером да се нешто истражи, сазна, искуси, открије или представи. Оне су увек за децу делатне и за њих имају смисао.