Izaberite stranicu

КЛАСТЕР - Вртић "Калимеро"

Вртић „Калимеро“ се налази на Лиману 2, у улици Драгише Брашована 16. Објекат има приземље и спрат. У нашем вртићу борави  310   деце у оквиру 12,5 васпитних група. Окружење вртића је врло подстицајно и пружа многобројне могућности. Близина реке Дунав, значајне градске установе културе, универзитетски кампус и различите институције, омогућавају васпитачима и мед.сестрама-васпитачима бројне погодности приликом планирања и реализације васпитно-образовног рада у оквиру актуелних пројеката.

У оквиру пројекта ,,Инклузивно предшколско васпитање и образовање“ који се реализује у сарадњи МПНТР, Института за педагогију и андрагогију Универзитета у Београду и  УНИЦЕФ из средстава кредита Светске банке, одређено је пет центара кластер вртића на територији републике који су намењени за хоризонтално учење практичара у примени Основа програма предшколског васпитања и образовања ,,Године узлета“. Центри кластера се развијају као центри који приказују квалитетну праксу и служиће за хоризонтално учење осталих васпитача и стручних сарадника.

Наш вртић је центар кластера за Војводину. Наш центар кластера обухвата седам група, мада се све групе ангажују за развијање квалитетне праксе и заједнице учења. Координатор имплементације у нашем вртићу је стручни сарадник психолог Драгана Тица, а васпитачи и медицинске сестре васпитачи који у истом учествују су: Сања Миљевић, Николина Шкундрић, Тамара Кисо, Данијела Трнинић, Милица Шавија, Сунчица Вуковић, Јелена Атељ, Маја Бошкић, Тања Рајачић, Бојана Јокић, Ивана Пајовић, Анамарија Капур, Радинка Ђураков Ољача и Анђелка Макарин.

Искуства која деца стекну у најранијем детињству касније у животу имају велики значај за њихов живот. Да би могло да учи и развија се детету је потребно окружење у коме се осећа добро, сигурно, вољено, прихваћено, да буде изложено различитим подстицајима и да ангажује своје снаге. Дете је биће игре. Игра је један од начина на које дете учи о свему око себе. Дете најбоље учи када само истражује у безбедном окружењу и уз подршку одраслог. Основе програма предшколског васпитања и образовања „Године узлета“ доприносе развоју диспозиција за целоживотно учење као што су радозналост, отпорност (резилијентност), рефлексивност, истрајност , поверење у себе и позитивни лични и социјални идентитет, чиме се постављају темељи развијања образовних компетенција.  Трудимо се да  омогућимо деци да буду активна, да истражују чулима, да пробају, да откривају, да праве грешке, да експериментишу, да повезују неспојиво, да се изражавају кроз различите форме, да изграђују сопствене теорије, да буду независна,да се удружују,  преговарају, да се слушају и на тај начин доживе учење као задовољство. Сарадња вртића са породицом заснива се на узајамној подршци која се остварује кроз повезивање, успостављање поверења, дијалога.

,,Заједничко учење моделовањем“ (ЗУМ)

У оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање, као један од практичарима најквалитетнијих обука показала се посета вртићима центрима кластера – ,,Заједничко учење моделовањем'' (ЗУМ). Завршетком 2023.године, завршила се и последња обука у свим...

Саветовање.

У Београду је 28.08.2023. године одржано саветовање посвећено одрживости подршке вртићима центрима кластера у оквиру пројекта Инклузивно предшколско васпитање и образовање у циљу наставка хоризонталног учења међу...

Стручни скуп у хотелу „Метропол“

септембар 2023. У хотелу ,,Метропол'',Београд, одржан је стручни скуп „Резултати подршке увођењу Основа програма предшколског васпитања и образовања Године узлета и даљи правци развоја“ на ком је један од родитеља детета које иде у наш вртић учествовала у панел...

Радна акција након временских непогода

Након временских непогода, које су проузроковале велику штету, дана 27. 7. 2023 организовали смо радну акцију сређивања дворишта нашег вртића. Хвала свим запосленима, родитељима , деци, као и члановима Месне заједнице "Лиман" који су својим учешћем и...

Увиди запослених вртића „Калимеро“ након учешћа конференцији „Примери добре праксе 2023“

На конференцији међународног карактера „Примери добре праксе 2023“ одржаној 17. и 18.03.2023. у хотелу Норцев, а у организацији УВВ, наш вртић је, по позиву организатора презентовао четири стручна рада, а у панелном излагању су стручни сарадник и руководилац објекта...