Izaberite stranicu
  1. септембар 2023. У хотелу ,,Метропол“,Београд, одржан је стручни скуп

„Резултати подршке увођењу Основа програма предшколског васпитања и

образовања Године узлета и даљи правци развоја“ на ком је један од родитеља детета које иде у наш вртић учествовала у панел дискусији.

3 sajt septembar 2023 mama