Izaberite stranicu

          Родитељи, чија су деца примљена на конкурсу, треба да се јаве у управу ПУ „Радосно детињство“, Павла Симића бр.9, да потпишу уговор о упису и боравку детета у нашој установи.

Поука о правном леку:

Сви учесници конкурса чије су пријаве биле потпуне и благовремене, имају право жалбе директору Установе у року од 8 дана од дана објављивања резултата конкурса на званичној интернет страници ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад (од 3. до 10. 06. 2024. године). Жалбе се морају поднети искључиво на нашем обрасцу (који се може преузети на званичном сајту Установе) попунити, скенирати и послати на мејл адресу: socijalard@gmail.com или у управној згради ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, Павла Симића 9, код техничких секретарица. Непотпуне жалбе неће бити уважене.

Подносилац пријаве може извршити увид у конкурсну документацију у року од 8 дана од дана објављивања резултата конкурса на званичној интернет страници ПУ“Радосно детињство“ Нови Сад (од 3. до 10. 06. 2024. године), сваког радног дана од 10 до 13 часова, у канцеларијама 4 и 5, у Павла Симића бр.9.

НАПОМЕНА: Због заштите података, уместо имена и презимена детета, стављен је број пријаве за упис детета. С обзиром да су пријаве предате путем е-управе, број пријаве вашег детета се налази у „мојим активностима“ (кад се улогујете на налог е управе, поред вашег имена и презимена у опадајућем менију имате „моје активности“, где се налази и број пријаве вашег детета. Ради лакшег сналажења, да би проверили да ли је примљено ваше дете, погледајте само списак објеката које сте навели приликом попуњавања електонске пријаве.

 

Предшколска установа „РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“ – Нови Сад

 

                         СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ПО КОНКУРСУ ЗА 2024/2025 ГОДИНУ                                       

 

 

Објекат 0100 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ                                                                  

 

РБР  Б.ПРИЈАВЕ  

 

  1) 24/01744

 

  2) 24/03243

 

  3) 24/01256

 

  4) 24/00912

 

  5) 24/03196

 

  6) 24/00335

 

  7) 24/00978

 

  8) 24/00863

 

  9) 24/01420

 

 10) 24/00069

 

 11) 24/03015

 

 12) 24/02675

 

 13) 24/00369

 

 14) 23/00417

 

 15) 23/03151

 

 16) 22/02883

 

 17) 23/02548

 

 18) 23/00708

 

 19) 24/02813

 

 21) 24/02503

 

 22) 22/04009                           

 

 23) 22/01700

 

 24) 23/00178

 

 25) 24/00709

 

 26) 23/03104

 

 27) 22/01856

 

 28) 23/00843

 

 30) 23/01390

 

 31) 24/01642

 

 32) 21/03734 

 

 33) 24/01296

 

 34) 23/02778

 

 35) 24/03589

 

 36) 23/02183

 

 37) 23/03474

 

 38) 24/01225

 

 39) 24/02499

 

 40) 24/03614

 

 41) 24/03592

 

 42) 24/02161

 

 43) 23/01396

 

 44) 24/01613   

 

 

 Објекат 0200 ЛАСТА-ЧЕНЕЈ,ПАРТИЗАНСКА 3                                                                             

 

 

  1) 23/01246

 

  2) 24/02890

 

  3) 23/04334                     

 

Објекат 0300 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50                                                                        

 

  1) 24/00638

 

  2) 24/03230

 

  3) 24/01859

 

  4) 24/03403

 

  5) 24/01393

 

  6) 24/03331

 

  7) 24/03475

 

  8) 24/02470

 

  9) 24/03114

 

 10) 24/02768

 

 11) 24/00438

 

 12) 24/00344

 

 13) 24/00354

 

 14) 24/01289

 

 15) 24/00228

 

 16) 24/00051

 

 17) 24/00065

 

 18) 24/00743

 

 19) 24/01845

 

 20) 24/00949

 

 21) 24/02601

 

 22) 24/00150

 

 23) 24/00665

 

 24) 24/00219                          

 

 25) 22/03079

 

 26) 24/01809

 

 27) 24/02209

 

 28) 24/02298

 

 29) 24/03200

 

 30) 24/02693

 

 31) 24/02673

 

 32) 24/03027

 

 33) 22/04201

 

 34) 23/04377

 

 35) 24/02593

 

 36) 21/02606 

 

Објекат 0400 БАМБИ-НОВИ САД, КАРАЂОРЂЕВА 55                                                                        

 

  1) 24/01230                   

 

  2) 24/01234

 

  3) 23/02623

 

  4) 24/03428

 

  5) 24/02751

 

  6) 21/02185

 

  7) 24/03340

 

 

Објекат 0500 ВИДОВД.ЗВОНЧИЋ-НОВИ САД,ЈАНА ХУСА 1                                                                                                                                                                                       

 

  1) 23/02191

 

  2) 24/02833

 

  3) 23/02782

 

  4) 24/00693

 

  5) 24/00846

 

  6) 22/01996

 

  7) 24/00793

 

  8) 24/02012

 

  9) 23/02578

 

 10) 24/00811

 

 11) 21/03789

 

 12) 24/02683

 

 13) 23/04412

 

 14) 24/00802

 

 15) 24/00012

 

Објекат 0600 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14                                                                  

 

  1) 24/00706

 

  2) 24/00849

 

  3) 24/03199

 

  4) 24/02853

 

  5) 24/01021

 

  6) 24/00223

 

  7) 24/01003

 

  8) 24/03367

 

  9) 24/03107

 

 10) 23/04028

 

 11) 24/03165

 

 12) 24/01618

 

 13) 24/01030

 

 14) 24/02333

 

 15) 24/03551 

 

Објекат 0700 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165                                                              

  1) 23/03606

 

  2) 24/00429

 

  3) 24/02876

 

  4) 24/02873

 

  5) 23/04099

 

  6) 24/03188

 

  7) 22/04054

 

 

Објекат 0800 СУНЦЕ-НОВИ САД, ГАГАРИНОВА 10

 

  1) 21/01406

 

Објекат 0900 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101                                                                     

 

  1) 24/03500

 

  2) 24/01604

 

  3) 23/04447

 

  4) 24/02667

 

  5) 23/04397

 

  6) 24/02839

 

  7) 24/02914

 

  8) 24/01526

 

  9) 24/00380

 

 10) 24/02132

 

 11) 24/02574

 

 12) 19/01318 

 


Објекат 1000 СРНА, НОВИ САД, РАДОЈА ДОМАНОВИЋА                                                                                                                                       

 1) 24/00555

 

Објекат 1200 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7                                                                       

 

  1) 24/03115

 

  2) 24/00712

 

  3) 24/01004

 

  4) 24/01157

 

  5) 24/00295

 

  6) 24/02355

 

  7) 24/02282

 

  8) 24/02887

 

  9) 24/02889

 

 10) 24/01193

 

 11) 24/00977

 

 12) 24/01223                              

 

 

Објекат 1300 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6 

 1) 24/02324

 

  2) 24/02232

 

  3) 24/00059

 

  4) 24/01852

 

  5) 24/01798

 

  6) 24/00010

 

  7) 24/03182

 

  8) 24/00383

 

  9) 24/02237

 

 10) 24/00115

 

 11) 24/01158

 

 12) 24/00428

 

Објекат 1400 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37                                                                  

 

  1) 24/01682

 

  2) 24/00950

 

  3) 24/00897                            

 

  4) 24/01136

 

  5) 24/01573

 

  6) 24/00697

 

  7) 24/00039

 

  8) 24/01707

 

  9) 24/00460

 

 10) 24/03245

 

 11) 24/01939 

 

 

Објекат 1500 СИГРИДРУГ-НОВИ САД,АЛМАШКА 24                                                                         

 

 

  1) 20/03401

 

  2) 24/02397 

 

 

Објекат 1600 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

 

  1) 24/01154

 

  2) 24/03396

 

  3) 24/01558

 

  4) 24/01411

 

  5) 24/00207

 

  6) 24/02734

 

  7) 24/01849

 

  8) 24/00114

 

  9) 24/00141

 

 10) 24/01555

 

 11) 24/00970

 

 12) 24/00199

 

 13) 24/02647

 

 14) 24/01846

 

 15) 24/00632

 

 16) 24/00300

 

 17) 24/00653

 

 18) 24/02192

 

 19) 24/03290

 

 20) 24/00303

 

 21) 24/00503

 

 22) 24/00511

 

 23) 24/00505

 

 24) 24/02006                            

 

 25) 24/03041

 

 26) 24/02866

 

 27) 24/00928

 

 28) 24/02771

 

 29) 23/02473

 

 30) 24/01237

 

 31) 24/03220

 

 32) 24/00980

 

 33) 24/02988

 

 34) 24/03455

 

 35) 23/04324

 

 36) 23/04326

 

 37) 24/02440

 

 38) 23/02214

 

 39) 23/02228 

 

 

Објекат 1700 ДУГА-НОВИ САД,ШАНГАЈ, ШКОЛСКА 2                                                                       

 

  1) 23/04219

 

  2) 24/00794

 

  3) 24/02033

 

  4) 24/03286

 

  5) 24/01301

 

  6) 24/00825 

 

 

Објекат 1800 МЕДА-НОВИ САД, РАДНИЧКА 47                                                                                                                                                                                                

 

  1) 24/02286

 

  2) 24/00518

 

  3) 24/03021

 

  4) 24/02551

 

  5) 24/00757

 

  6) 23/03998

 

  7) 24/00162

 

  8) 24/00630

 

  9) 24/01394

 

 10) 23/04457 

 

 

Објекат 1900 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110                                                                       

 

  1) 24/03096

 

  2) 24/00815

 

  3) 24/00704

 

  4) 23/03726

 

  5) 24/00779

 

  6) 24/02402

 

  7) 24/01486

 

  8) 24/00285

 

  9) 24/00575

 

 10) 24/00958

 

 11) 24/02340

 

 12) 24/00128

 

Објекат 2000 ЗВЕЗДАНИ ГАЈ,СТЕПАНОВИЋЕВО,В.СТЕПЕ С.116                                                              

 

  1) 24/01920

 

  2) 24/00481

 

  3) 23/04413

 

  4) 24/01755

 

  5) 24/02972

 

  6) 24/03154 

 

Објекат 2100 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ                                                                          

 

  1) 24/01671

 

  2) 24/00917

 

  3) 24/00026

 

  4) 24/01281

 

  5) 24/00325

 

  6) 24/00274

 

  7) 24/00920

 

  8) 24/01159

 

  9) 24/00862

 

 10) 24/01013

 

 11) 24/01448

 

 12) 24/01087

 

 13) 24/03102

 

 14) 22/04125

 

 15) 23/02178

 

 16) 23/00386

 

 17) 24/02926

 

 18) 23/01303

 

 19) 23/04152

 

 20) 24/03271    

 

 

Објекат 2200 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40                                                                   

 

  1) 24/02043

 

  2) 24/02120

 

  3) 24/00828

 

  4) 24/00070

 

  5) 24/00096

 

  6) 24/00234

 

  7) 24/00247

 

  8) 24/00407

 

  9) 24/03129

 

 10) 24/03399

 

 11) 24/00489

 

 12) 24/02395

 

 13) 24/01480

 

 14) 24/00707

 

 15) 24/01911

 

 16) 24/01970

 

 17) 24/02564

 

 18) 24/01540

 

 19) 24/00724

 

 20) 24/00326

 

 21) 24/00644

 

 22) 24/02495

 

 23) 24/01029                             

 

 24) 24/01742

 

 25) 24/03599

 

 26) 22/00707

 

 27) 24/03554

 

 28) 24/03590

 

 29) 24/03549

 

 30) 24/03620

 

 31) 24/01254 

 

Објекат 2300 ДЕТЕЛИНА С 4 ЛИСТА-НОВИ САД,К. ЛАНГ 2                                                                 

 

  1) 21/00342

 

Објекат 2500 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2                                                                

 1) 24/02877

 

 2)24/01483

 

  3) 24/01220

 

  4) 24/00161

 

  5) 24/02726

 

  6) 24/00713

 

  7) 24/01449

 

  8) 23/03119

 

  9) 24/00073

 

 10) 24/00737

 

 11) 24/00408

 

 12) 24/01674

 

Објекат 2600 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3                                                                 

 

  1) 24/00836

 

  2) 24/02377

 

  3) 24/02099

 

  4) 24/02429

 

  5) 24/00546

 

  6) 24/00963

 

  7) 23/03137

 

  8) 24/00292

 

  9) 23/01807

 

 10) 24/00451

 

 11) 24/01891

 

 12) 24/00682                            

 

 

Објекат 2700 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87                                                                  

 

  1) 24/01941

 

  2) 24/01038

 

  3) 24/01379

 

  4) 24/01064

 

  5) 24/02122

 

  6) 24/00574

 

  7) 24/00585

 

  8) 24/00612

 

  9) 24/01645

 

 10) 24/01651

 

 11) 24/01164

 

 12) 24/00405

 

 13) 24/00283

 

 14) 24/02052

 

 15) 24/02416

 

 16) 24/02422

 

 17) 24/01773

 

 18) 24/00205

 

 19) 24/00896

 

 20) 24/02486

 

 21) 24/02703

 

 22) 24/01892

 

 23) 24/03552                            

 

 24) 24/03625

 

 25) 24/03604

 

 26) 24/03611

 

 27) 24/03162

 

 28) 19/02290

 

 

Објекат 2800 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26                                                                 

 

  1) 24/01520

 

  2) 24/02458

 

  3) 24/00868

 

  4) 24/00599

 

  5) 24/00232

 

  6) 24/00636

 

  7) 24/00400

 

  8) 24/00413

 

  9) 24/02959

 

 10) 24/03528

 

 11) 24/02435

 

 12) 24/03310

 

 13) 24/03579

 

 14) 24/01416

 

 15) 19/01329

 

 16) 24/00226                          

 

Објекат 3000 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ                                                                      

  1) 24/00869

 

  2) 24/02039

 

  3) 24/02290

 

  4) 24/03103

 

  5) 24/00245

 

  6) 24/01639

 

  7) 24/01562

 

  8) 24/02274

 

  9) 24/01625

 

 10) 23/01668

 

 11) 24/02408

 

 12) 24/03610

 

 13) 24/00308                              

 

Објекат 3100 ПУЖИЋ-НОВИ САД, ВРШАЧКА 23                                                                            

 

  1) 22/04052

 

  2) 24/00411

 

 Објекат 3200 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2  

 1) 24/01599

 

2)24/00018

 

3) 24/00654

 

4) 24/00650

 

5) 23/04275

 

6) 24/00364

 

7) 24/00053

 

8) 24/00937

 

9) 24/00699

 

10) 24/00171

 

11) 24/00185

 

Објекат 3300 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15                                                                    

 1) 24/02280

 

2) 24/00600

 

3) 24/00854

 

4) 24/01935

 

5) 24/00277

 

6) 24/00111

 

7) 24/01504

 

8) 24/03408

 

9) 24/01026

 

10) 24/00441

 

11) 24/01784

 

12) 24/00108

 

13) 24/00421

 

 14) 24/01721

 

 15) 24/02538

 

 16) 24/03073

 

 17) 24/03456

 

 18) 24/01455

 

 19) 24/00571

 

 20) 24/00001

 

 21) 24/01681

 

 22) 24/03279

 

 23) 20/02826

 

 24) 24/00537

 

Објекат 3500 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А                                                                 

 1) 24/00083

 

2) 24/00997

 

3) 24/00093

 

4) 24/00068

 

5) 24/00067

 

6) 24/01942

 

7) 24/00871

 

  8) 24/02276

 

  9) 24/02439

 

 10) 24/00932

 

 11) 24/03095

 

 12) 23/01111                            

 

Објекат 3700 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК                                                                                 

 

 1) 24/00027

 

  2) 24/01478

 

  3) 24/01685

 

  4) 24/02648

 

  5) 24/02788

 

  6) 24/00467

 

  7) 24/01144

 

  8) 24/02830

 

  9) 24/01575                            

 

 10) 24/03053                              

 

 

Објекат 3800 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА I 41                                                                       

 1) 24/00768

 

2) 24/02605

 

3) 24/01240

 

4) 24/02411

 

5) 24/00480

 

6) 24/00927

 

7) 24/02801

 

8) 24/02064

 

9) 24/02068

 

10) 24/02095

 

Објекат 3900 КАМИЧАК- ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА 18                                                                   

 1) 24/02631

 

2) 24/01007

 

3) 24/01621

 

4) 24/03253

 

5) 24/02165

 

6) 24/03077

 

7) 24/02640

 

8) 24/00551

 

9) 23/04018

 

 10) 24/01765

 

 11) 23/04421                             

 

Објекат 4000 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ,ПРОЛЕТЕРСКА 2                                                                    

 1) 24/01471

 

2) 24/03112

 

3) 24/01125

 

4) 23/00019

 

5) 24/03172

 

6) 24/00402

 

7) 23/04407

 

8) 24/00122

 

9) 24/02990

10) 24/02622

 

11) 24/02817

 

12) 24/00236

 

13) 24/03354

 

14) 24/00845

 

15) 24/03273

 

16) 24/02510

 

17) 24/00721

 

 18) 24/02154

 

 19) 24/02153

 

 20) 24/01492

 

 21) 24/01954

 

 22) 24/00525

 

Објекат 4100 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62                                                                   

 1) 24/02849

 

2) 23/03524

 

3) 24/00089

 

4) 24/00471

 

5) 24/01419

 

6) 24/00279

 

7) 24/00700

 

8) 24/02888

 

9) 24/01844

 

10) 24/01155

 

11) 24/02141

 

12) 24/00592

 

13) 24/01202

 

 14) 24/03582

 

 15) 24/03231

 

 16) 24/02077

 

 17) 24/03535

 

 18) 23/04011

 

 19) 24/00894

 

 20) 23/03194

 

 

Објекат 4200 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ .И МЕТОДИЈА 69                                                                

 

  1) 24/01085

 

  2) 24/00648

 

  3) 24/00290

 

  4) 24/01697

 

  5) 24/01781

 

  6) 24/00134

 

  7) 24/01977

 

  8) 24/00337

 

  9) 24/03126

 

 10) 24/01791

 

 11) 24/02824

 

 12) 24/02137      

 

 13) 24/03533

 

 14) 24/00210

 

 15) 22/01684

 

 16) 23/00991

 

 17) 22/01711

 

 18) 22/01716

 

 19) 24/00188

 

 20) 22/03031

 

21) 20/01051

 

 22) 19/02469                             

 

 

Објекат 4300 ЛАНЕ-НОВИ САД,ХЕРОЈА ПИНКИЈА 25                                                                       

 

  1) 23/03339

 

  2) 24/03433

 

  3) 24/00047

 

  4) 24/00105

 

  5) 23/02993

 

  6) 24/01862                            

 

 

Објекат 4500 ЛЕПТИРИЋ -НОВИ САД,БРАЋЕ КРКЉУШ 15                                                                    

 

  1) 23/04046

 

  2) 24/01600

 

 

 

 

 

Објекат 4600 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

 1) 24/03224

 

2) 24/00368

 

3) 24/02451

 

4) 24/01297

 

5) 24/01926

 

6) 24/02757

 

7) 24/02222

 

8) 24/01872

 

9) 24/00099

 

10) 24/02413

 

11) 24/02378

 

12) 23/04179

 

13) 22/02199

 

14) 24/03624

 

Објекат 4700 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ                                                                   

 

  1) 24/03236

 

  2) 24/00235

 

  3) 24/03613

 

  4) 24/01779

 

  5) 24/03135

 

  6) 24/01453

 

  7) 24/02664

 

  8) 24/02399

 

  9) 24/01217

 

 10) 24/02185

 

 11) 24/01099

 

 12) 24/00759 

 

Објекат 4800 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45                                                                  

 1) 24/01402

 

2) 24/00013

 

3) 24/00410

 

4) 24/03584

 

5) 24/03585

 

  6)  24/03013

 

  7) 24/03391

 

  8) 24/02577

 

  9) 24/00109

 

 10) 24/02269

 

 11) 24/02522

 

 12) 24/02646

 

 13) 24/00328

 

 14) 24/01396

 

 15) 24/01400

 

 16) 24/02270

 

 17) 24/00296

 

 18) 24/00569

 

 19) 24/00552

 

 20) 24/01944

 

 21) 24/01063

 

 22) 24/02568

 

 23) 24/01423                            

 

 

Објекат 4900 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16                                                                

 1) 24/01467

 

2) 24/00667

 

3) 24/02338

 

4) 24/00719

 

5) 24/01111

 

6) 24/01095

 

7) 24/00711

 

8) 24/01871

 

9) 24/01629

 

 10) 24/00906

 

 11) 24/01246

 

 12) 24/01826

 

 13) 24/00544

 

 14) 24/03268

 

 15) 24/00635

 

 16) 24/01832

 

 17) 24/02822

 

 18) 24/02827

 

 19) 24/01436

 

 20) 24/00416

 

 21) 24/01072

 

 22) 24/00531

 

 23) 24/00098

 

 24) 24/00436                          

 

 

Објекат 5000 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ                                                                 

 1) 24/00319

 

  2) 24/01576

 

  3) 24/00265

 

  4) 24/02719

 

  5) 24/02351

 

  6) 24/02146

 

  7) 24/01736

 

  8) 24/01567

 

  9) 24/01568

 

 10) 24/02501

 

 11) 24/01545

 

 12) 24/00433 

 

 13) 23/04440

 

 14) 24/00907                           

 

 

 

Објекат 5100 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А                                                                   

 

  1) 24/00255

 

  2) 24/03300

 

  3) 24/01067

 

  4) 24/03108

 

  5) 24/00159

 

  6) 24/00694

 

  7) 23/04085

 

  8) 24/01353

 

  9) 24/02375

 

 10) 24/01311

 

 11) 23/03527

 

 12) 24/00893

 

 13) 24/01221

 

 14) 24/02409

 

 15) 24/00459

 

 16) 24/00006

 

 17) 24/00267

 

 18) 24/02101

 

 19) 24/01683

 

 20) 24/02371

 

 21) 24/01554

 

 22) 24/01815

 

 23) 24/01616

 24) 23/04434

 

 25) 24/01754

 

 26) 24/00714

 

 27) 24/00160

 

 28) 24/00106

 

 29) 24/00753

 

 30) 23/04431

 

 31) 24/00541

 

 32) 24/01524

 

 33) 24/00370

 

 34) 23/00228

 

 35) 23/02972

 

 36) 24/02447

 

 37) 24/00864

 

 38) 23/04067

 

 39) 23/02897

 

 40) 24/00033

 

 41) 24/00181

 

 42) 24/01648

 

 43) 24/01679

 

 44) 24/01918

 

 45) 24/02127

 

 46) 24/01375

 

 47) 24/00230 

Објекат 5300 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ                                                                

 

  1) 24/00358

 

  2) 24/03155

 

  3) 24/00254

 

  4) 24/02094

 

  5) 24/03052

 

  6) 24/02496

 

  7) 24/01146

 

  8) 24/02316

 

  9) 24/00814

 

 10) 24/02670

 

 11) 24/01853                             

 

Објекат 5400 ВЕСЕЉКО-НОВИ САД,ТРГ КОМЕНСКОГ 9                                                                     

 

  1) 22/02727

 

  2) 24/02299

 

  3) 24/00014

 

  4) 24/00964

 

  5) 19/01763

 

 6) 19/01771

 

Објекат 5600 ЧАРОБЊАК-НОВИ ЛЕДИНЦИ,ЂУРЂЕВДАНСКА 1                                                                 

 

  1) 24/03218

 

  2) 24/03505

 

  3) 24/00444

 

  4) 24/03463                             

 Објекат 5700 ИЗВОРЧИЋ -СТАРИ ЛЕДИНЦИ,В.КАРАЏИЋА 63                                                                 

 

  1) 24/02960

 

  2) 24/01582

 

  3) 23/02186

 

  4) 24/03132                              

 

 

Објекат 5800 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42                                                                  

 

1) 24/01070

 

2) 24/01525

 

  3) 24/01730

 

  4) 24/01603

 

  5) 24/01967

 

  6) 23/04006

 

  7) 24/03065

 

  8) 24/03398

 

  9) 24/02073

 

 10) 24/03460

 

 11) 24/00566

 

 12) 24/00497

 

 13) 24/02075

 

 14) 24/00077

 

 15) 24/01958

 

 16) 24/02701

 

 17) 24/00752

 

 18) 24/02953

 

 19) 24/00221

 

 20) 24/01068

 

 21) 24/02696

 

 22) 24/03085

 

 23) 24/03069

 

 24) 23/04086

 

 25) 24/01635

 

 26) 23/03364

 

 27) 24/03534

 

 28) 24/02028

 

 29) 24/03556

 

 30) 24/03560

 

 31) 24/03606

 

 32) 24/03119                             

 

 

Објекат 5900 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17                                                                       

 

  1) 24/03078

 

  2) 24/02678

 

  3) 24/00587

 

  4) 24/00017

 

  5) 24/00984

 

  6) 24/00979

 

  7) 24/00936

 

  8) 24/02436

 

  9) 24/01464

 

 10) 24/01239

 

 11) 24/02444

 

 12) 24/00607

 

 13) 24/00339

 

 14) 24/02996

 

 15) 24/02170

 

 16) 24/02201

 

 17) 24/02467

 

 18) 24/00634

 

 19) 24/01226

 

 20) 24/00363

 

 21) 24/01893

 

 22) 24/02578

 

 23) 24/02334                             

 

Објекат 6000 МРВИЦА-НОВИ САД, ЈИРЕЧЕКОВА 9                                                                          

 

  1) 24/00382

 

  2) 24/02412

 

  3) 24/03299

 

  4) 24/02697

 

  5) 24/02000

 

  6) 24/02765

 

  7) 24/00969

 

  8) 24/00926

 

  9) 24/00792                              

 

 10) 24/02924

 

 11) 23/04075

 

 12) 24/01951

 

 13) 24/02825

 

 14) 24/03417

 

 15) 22/01637

 

 16) 22/01628

 

 17) 24/02739

 

 18) 24/03178

 

 19) 24/01022

 

 20) 24/01813 

 

Објекат 6100 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ  -НОВИ САД, ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2                                                                

 1) 22/03285

 

2) 24/02360

 

3) 24/01875

 

4) 23/01287

 

5) 22/02480

 

 6) 24/02642

 

  7) 24/01952                             

 

  8) 22/00946

 

  9) 22/00934                           

 

 10) 23/04110

 

 11) 24/00473

 

 12) 24/01953

 

 13) 24/02223

 

 14) 21/02979

 

 15) 24/03612

 

 16) 24/03548

 

 17) 24/02186

 

 

Објекат 6200 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2                                                                 

 

  1) 24/01446

 

  2) 24/01955

 

  3) 24/03206

 

  4) 24/02936

 

  5) 24/02087

 

  6) 24/02982

 

  7) 24/00773

 

  8) 24/01016

 

  9) 24/01010

 

 10) 24/00367

 

 11) 24/01219

 

 12) 24/03432

 

 13) 24/00960

 

 14) 24/03602

 

 15) 24/02468

 

 16) 24/02668

 

 17) 23/04197

 

 18) 22/03120

 

 19) 24/00887

 

Објекат 6300 ЗМАЈ 23 ОКТОБРА 2 СРЕМСКА КАМЕНИЦА                                                                   

 1) 24/03130

 

2) 22/04015

 

3) 24/01745

 

4) 24/01817

 

5) 24/00597

 

6) 24/01410

 

7) 24/01409

 

 

Објекат 6400 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА,С.МИЛЕТ.ББ                                                              

1) 24/02843

 

2) 24/01766

 

3) 24/02894

 

4) 24/00582

 

5) 24/00356

 

6) 24/03383

 

7) 24/03386

 

8) 24/02907

 

9) 24/00305

 

10) 24/01078

 

11) 24/02979

 

12) 24/00673

 

13) 21/02436

 

14) 24/02062

 

15) 23/02472                            

 

 

Објекат 6500 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН, ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32                                                                  

 

  1) 24/02694

 

  2) 24/02128

 

  3) 24/01539

 

  4) 24/00495

 

  5) 24/02263

 

  6) 24/00306

 

  7) 24/01329

 

  8) 24/00385

 

  9) 24/00168

 

 10) 24/00102

 

 11) 24/00478

 

 12) 24/01061

 

 13) 24/01890

 

 14) 24/01321

 

 15) 24/00604

 

 16) 24/02552

 

 17) 24/01553

 

 18) 24/00668

 

 19) 24/00622

 

 20) 24/00256

 

 21) 24/00072                           

 

 22) 24/03472

 

 23) 23/04090

 

 24) 24/00094                             

 

 25) 24/00819

 

 26) 23/02734

 

Објекат 6600 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1                                                                     

 

  1) 24/02398

 

  2) 24/00916

 

  3) 24/00182

 

  4) 24/02772

 

  5) 24/00322

 

  6) 24/01574

 

  7) 24/00873

 

  8) 23/04389

 

  9) 24/01444

 

 10) 24/00830

 

 11) 24/00787

 

 12) 22/02744

 

 13) 24/02374 

Објекат 6700 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1                                                                                                                                                                                      

 

  1) 22/02200

 

  2) 23/03648

 

  3) 24/03265

 

  4) 24/00268

 

  5) 23/01590

 

  6) 21/01508

 

  7) 24/01874

 

  8) 24/02671

 

  9) 20/03281

 

 10) 24/02252

 

 

Објекат 6800 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА 1                                                                     

 

 

  1) 24/01200

 

  2) 24/01501

 

  3) 24/02287

 

  4) 24/02284

 

  5) 24/01426

 

  6) 24/00882

 

  7) 23/04014

 

  8) 24/01384

 

  9) 23/03999

 

 10) 24/02268

 

 11) 24/02271

 

 12) 24/00189

 

 13) 24/02296

 

 14) 24/02600

 

 15) 24/00209

 

 16) 24/00972

 

 17) 24/03247

 

 18) 24/02738                              

 

 19) 24/00238

 

 20) 24/03308

 

 21) 24/00178

 

 22) 23/04072

 

 23) 24/00100                            

 

Објекат 6900 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14                                                                 

 

  1) 24/01564

 

  2) 24/00765

 

  3) 24/01738

 

  4) 24/01709

 

  5) 24/02318

 

  6) 23/04004

 

  7) 24/00078

 

  8) 24/00136

 

  9) 24/01950

 

 10) 24/00030

 

 11) 24/00649

 

 12) 24/00669

 

 13) 24/02145

 

 14) 24/00446

 

 15) 24/01406

 

 16) 24/00169

 

 17) 24/00310

 

 18) 24/01206

 

 19) 24/01689

 

 20) 24/00720

 

 21) 24/00728

 

 22) 24/03322

 

 23) 24/03255

 

 24) 23/01772

 

 25) 24/01071

 

 26) 23/00375

 

 27) 24/00796

 

 28) 24/01180

 

 29) 24/03499

 

 30) 24/01306

 

 31) 24/00590

 

 32) 23/00127

 

 33) 23/00137

 

 34) 23/00812

 35) 24/01799

 

 36) 23/01288

 

 37) 23/02911

 

 38) 24/03575

 

 

Објекат 7100 ПЛАВИ ЗЕЦ-НОВИ САД, МИЛЕТИЋЕВА 22                                                                      

 

  1) 22/02646

 

  2) 23/02569

 

Објекат 7200 ПЛАВА ЗВЕЗДА-НОВИ САД, САЈЛОВО                                                                        

 

  1) 24/00137

 

  2) 24/02119

 

  3) 24/02117

 

  4) 24/03629

 

  5) 24/00708

 

  6) 24/01398

 

  7) 24/01823

 

  8) 24/00064

 

  9) 24/00515

 

 10) 24/02882

 

 11) 24/00031

 

 12) 24/01615

 

 13) 24/00526

 

 14) 24/00450

 

 15) 24/01522

 

 16) 24/00631

 

 17) 24/00154

 

 18) 24/01107

 

 19) 24/00426

 

 20) 24/01374                          

 

 

Објекат 7300 ЗЕКА-БУКОВАЦ, ВИДОВДАНСКА 8                                                                                                                                                                                                

 1) 24/00116

 

2) 24/01751

 

3) 24/00244

 

4) 24/00214

 

5) 24/02517

 

6) 24/02932

 

7) 24/00395

 

8) 24/00690

 

9) 24/00618

 

 

Објекат 7400 ЧАРОБНИ ШЕШИР-ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ 80, НОВИ САД                                                              

 

  1) 24/00435

 

  2) 24/01752

 

  3) 24/03424

 

  4) 24/02736

 

  5) 24/00948

 

  6) 24/01210

 

  7) 24/00998

 

  8) 24/00465

 

  9) 24/02205

 

 10) 23/04425

 

 11) 24/01109

 

 12) 24/00508                             

 

 

Објекат 7500 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ, КАРАЂОРЂЕВА 36                                                                    

 

  1) 24/02221

 

  2) 24/03509

 

  3) 24/02067

 

  4) 24/02173

 

  5) 24/00203

 

  6) 24/01624

 

  7) 24/02361

 

  8) 24/01788

 

  9) 24/01012

 

 10) 24/02606

 

 11) 24/01728

 

 12) 24/01677

 

 13) 24/02084

 

 14) 24/02383

 

 15) 24/02998

 

 16) 24/03256

 

 17) 24/00393

 

 18) 22/04288

 

 19) 24/03598

 

 20) 24/03596

 

 21) 24/03597

 

 22) 23/04024                          

 

 23) 24/02196

 

 24) 24/03186

 

 25) 24/03002

 

 26) 24/02581

 

Објекат 7600 ЗВОНЧИЋ -КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7                                                                          

 

  1) 24/00248

 

  2) 24/01985

 

  3) 24/03453

 

  4) 24/00398

 

  5) 24/01579

 

  6) 24/01324

 

  7) 24/03187

 

  8) 24/00879

 

  9) 24/01383

 

 10) 24/00624

 

 11) 24/00609

 

 12) 24/00463

 

 13) 23/03418

 

 14) 24/02260

 

 15) 24/00453

 

 16) 24/02045

 

 17) 24/00144

 

 18) 24/03526

 

 19) 24/01917

 

 20) 24/01916

 

 21) 24/01919

 

 22) 24/02293

 

 23) 24/02708

 

 24) 24/00540

 

 25) 24/03099                             

 

Објекат 7700 ЈЕЖЕВА КУЋИЦА-КОЛО СРПСКИХ СЕСТАРА 14 НОВИ САД                                                              

 

  1) 24/02676

 

  2) 24/02865

 

  3) 24/00204

 

  4) 24/02573

 

  5) 24/02572

 

  6) 24/03373

 

  7) 24/00840

 

  8) 24/00655

 

  9) 24/02491

 

 10) 22/03517

 

 11) 24/02562

 

 12) 23/03558

 

 13) 22/03646

 

 14) 24/02346

 

 15) 21/02980

 

 16) 24/03621

 

 17) 24/01843

 

 18) 22/03264

 

 19) 22/01578

 

 20) 24/03046

 

 21) 24/00662

 

 22) 23/02225