Izaberite stranicu

 

НАПОМЕНА:

РОДИТЕЉИ ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ ТРЕБА ДА СЕ ЈАВЕ У УПРАВУ ПУ ‘РАДОСНО ДЕТИЊСТВО’, ПАВЛА СИМИЋА БР.9 ДА ПОТПИШУ УГОВОР О УПИСУ И БОРАВКУ ДЕТЕТА У ПУ ‘РАДОСНО ДЕТИЊСТВО’ НОВИ САД И ДОБИЈУ УГОВОР ДО 28.06.2022. УКОЛИКО РОДИТЕЉ НЕ ПОТПИШЕ НАВЕДЕНИ УГОВОР СМАТРАЋЕ СЕ ДА ЈЕ ОДУСТАО ОД ПРИЈЕМА И УПИСА ДЕТЕТА ИЛИ ДЕЦЕ У УСТАНОВУ.

 

ПОУКА О ПРАВНОМ ЛЕКУ:

Сви учесници конкурса чије су пријаве биле потпуне и благовремене имају право жалбе директору Установе у року од 15 дана од дана објављивања резултата конкурса на званичној интернет страници

ПУ ‘Радосно детињство’ Нови Сад.

 

Подносилац пријаве може извршити увид у конкурсну документацију у року од 8 дана од дана објављивања резултата конкурса на званичној интернет страници ПУ ‘Радосно детињство’ Нови Сад, сваког радног дана између 11-13 часова, у Павла Симића 9.

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Предшколска установа РАДОСНО ДЕТИЊСТВО – Нови Сад

Датум 13.06.2022

СПИСАК ПРИМЉЕНЕ ДЕЦЕ НА КОНКУРСУ ЗА 2022/2023 ГОДИНУ

 

рбр  презиме и име детета                       дат.рођ.    објекат где је дете примљено

_____________________________________________________________________________________________________

1) АБАЗИ СРЂАН                                     20.10.2020   17 ДУГА-НОВИ САД,ШАНГАЈ, ШКОЛСКА 2

2) АБЕЛОВСКИ АЊА                             25.02.2020   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

3) АЋИМОВИЋ БОГДАН                     14.01.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

4) АЋИМОВИЋ ПЕТАР                         12.07.2017   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

5) АДАМ ЕЛМА                                          29.11.2016   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

6) АЏИЋ МИА                                            27.07.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

7) АЛАЂИ ЛЕНА                                        11.06.2017   72 САЈЛОВО

8) АЛАЂИ ВАСИЛИЈЕ                            11.06.2017   72 САЈЛОВО

9) АЛАВАЊА ДАРИЈА                            21.04.2018   72 САЈЛОВО

10) АЛАВАЊА ЈОВАНА                            24.07.2020   72 САЈЛОВО

11) АЛАВАЊА ВАСИЛИЈЕ                          01.04.2019   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

12) АЛЕКСАНДРИЋ НАДА                          26.03.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

13) АЛЕКСИЋ АНАСТАСИЈА                        06.08.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

14) АЛЕКСИЋ ЕМИЛИЈА                           13.06.2021   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

15) АЛЕКСИЋ МИЛИЦА                            02.07.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

16) АЛИЈА ЕЛЕНА                               06.03.2018   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

17) АЛИЈЕВИЋ ВАЊА                             20.07.2021   13 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

18) АЛТКОРН СТЕЛА                             02.07.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

19) АМИЏИЋ ВОЈИН                              28.08.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

20) АНДРЕЈИЋ БОРЈАН                           20.07.2021   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

21) АНДРЕЈИЋ ВЕДРАН                           20.07.2021   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

22) АНДРИЋ АРНА                               08.06.2021   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

23) АНДРИЈАШЕВИЋ МИНА                         03.08.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

24) АНДРИЈАШЕВИЋ ПЕТРА                        23.07.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

25) АНДУЛАЈЕВИЋ ЕМИЛИЈА                       08.11.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

26) АНЂЕЛКОВИЋ ДАМЈАН                         07.05.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

27) АНЂЕЛКОВИЋ ЛАЗАР                          15.06.2021   32 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2

28) АНОЈЧИЋ ЕМА                               15.09.2020   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

29) АНТЕШЕВИЋ ТЕОДОРА                         09.06.2021   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

30) АНТИЋ СОФИА                               29.11.2017   10 СРНА, НОВИ САД, РАДОЈА ДОМАНОВИЋ

31) АНТИЋ ТЕОДОРА                             16.06.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

32) АНТИЋ ВАСИЛИЈЕ                            16.06.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

33) АНТОНИЋ СТЕФАН                            16.11.2020   72 САЈЛОВО

34) АПЕРЛИЋ ВУК                               30.06.2021   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

35) АРСЕНИЋ АНА                               13.05.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

36) АРСИЋ УРОШ                                09.08.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

37) АВРАМ СТРАХИЊА                            06.07.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

38) АВРАМОВИЋ МИХАИЛО                         21.06.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

39) БАБА ЕМА                                  20.05.2021   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

40) БАБИЋ АЛЕКСЕЈ                             15.08.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

41) БАБИЋ ДУШАН                               12.07.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

42) БАБИЋ НИКОЛА                              24.05.2016   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

43) БАБИЋ СТЕФАН                              21.02.2020   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

44) БАБИЋ ТАРА                                17.06.2021   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

45) БАБИН САША                                23.07.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

46) БАБОШ ФЛОРА                               22.03.2019   54 ВЕСЕЉКО-НОВИ САД,ТРГ КОМЕНСКОГ 9

47) БАБОВИЋ РЕЉА                              06.07.2021   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

48) БАЧЕВАЦ СТЕФАН                            17.08.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

49) БАЧУЛОВ ЛАЗАР                             05.06.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

50) БАДЊАРЕВИЋ ЛУКА                           15.06.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

51) БАЏА ТЕОДОРА                              05.12.2018   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

52) БАЈИ ФЕЛИX                                19.06.2019   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

53) БАЈИЋ МИХАЈЛО                             23.07.2017   72 САЈЛОВО

54) БАЈИЋ МИЛИЦА                              23.07.2017   72 САЈЛОВО

55) БАКИЋ СОЊА                                28.05.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

56) БАКИЋ СТЕФАН                              25.03.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

57) БАКМАЗ ВУКАН                              01.04.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

58) БАЛИЖ МИЛИЦА                              21.03.2021   66 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1

59) БАЉАК СТЕФАН                              12.06.2021   12 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7

60) БАНДОБРАНСКИ ЈОВАН                        22.07.2021   06 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14

61) БАНДОБРАНСКИ ВЕРА                         27.01.2020   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

62) БАЊАЦ МАГДАЛЕНА                           22.12.2016   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

63) БАНОВИЋ ВУК                               01.03.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

64) БАРАНОВ АЛЕКСЕЈ                           20.04.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

65) БАРИШИЋ СТЕФАН                            17.06.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

66) БАШИЋ БОДИН                               04.04.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

67) БАШИЋ ТАЛИЈА                              06.04.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

68) БАЖДАР ДАНИЛО                             26.02.2018   72 САЈЛОВО

69) БЕГИЋ ПЕТРА                               21.07.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

70) БЕЛЕЦАН МИЛАНА                            02.04.2021   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

71) БЕЛИЋ МАРКО                               05.04.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

72) БЕРЕЦКИ САРА ТИСА                         05.02.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

73) БЕРЕЊИ ЛЕОН                               09.12.2019   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

74) БЕШЕВИЋ ЛЕНА                              29.06.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

75) БЕШИЋ ДАВИД                               14.03.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

76) БЕШКА ДМИТРА                              20.03.2020   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

77) БИБИЋ АЛЕКСАНДАР                          14.10.2020   17 ДУГА-НОВИ САД,ШАНГАЈ, ШКОЛСКА 2

78) БИЈЕЛИЋ СОФИЈА                            11.07.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

79) БИРОШЕВИЋ НИКОЛИНА                        01.12.2016   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

80) БЈЕЛИЦА БЈАНКА                            11.10.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

81) БЈЕЛИЦА КСЕНИЈА                           23.07.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

82) БЈЕЛИЦА МАРКО                             12.09.2016   72 САЈЛОВО

83) БЈЕЛИЦА ТЕОНА                             18.05.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

84) БЈЕЛИЋ МИЛОШ                              30.03.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

85) БЈЕЛОТОМИЋ КОСТАНТИН                      02.01.2018   72 САЈЛОВО

86) БОБЕРИЋ ЈОВАН                             25.07.2021   02 ЛАСТА-ЧЕНЕЈ,ПАРТИЗАНСКА 3

87) БОБИЋ ВУКАШИН                             24.05.2021   66 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1

88) БОДРОЖА ВУКАШИН                           17.05.2021   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

89) БОГОЈЕВИЋ ПАВЛЕ                           28.04.2021   73 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

90) БОГОСАВЉЕВИЋ МОНА                         01.07.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

91) БОЈАТ ИСКРА                               24.02.2020   56 ЧАРОБЊАК-НОВИ ЛЕДИНЦИ,ЂУРЂЕВДАНСКА 1

92) БОЈИЋ СОЊА                                21.04.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

93) БОЈОВИЋ МИЛЕНА                            06.06.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

94) БОКАН АНА                                 17.06.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

95) БОКАН УНА                                 17.06.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

96) БОКИЋ ИВАНА                               11.05.2021   14 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

97) БОЛОБАН МИА                               29.06.2021   72 САЈЛОВО

98) БОРИЋ НИКОЛА                              07.11.2019   57 ИЗВОРЧИЋ-СТАРИ ЛЕДИНЦИ,В.КАРАЏИЋА 63

99) БОРОВИЋ МИЛИЦА                            18.08.2017   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

100) БОСАНКИЋ БОГДАН                           28.03.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

101) БОШКОВИЋ ГАВРИЛО                          26.07.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

102) БОЖИЋ КАТАРИНА                            04.01.2021   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

103) БОЖИЋ МИОДРАГ                             14.04.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

104) БОЖИН ДУШИЦА                              23.06.2021   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

105) БОЖОВИЋ МИНА                              04.07.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

106) БРАХИМИ МУХАМЕТ                           08.09.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

107) БРАЈЕНОВИЋ ЕЛЕНА                          22.07.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

108) БРАНКОВИЋ МИЛА                            08.05.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

109) БРБОРИЋ КАЛИНА                            09.05.2021   14 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

110) БРЧИН КРИСТИНА                            31.12.2017   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

111) БРЕБЕРИНА МАЈА                            19.05.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

112) БРКИЋ КАТАРИНА                            11.05.2021   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

113) БРКЉАЧ АНИЦА                              21.06.2021   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

114) БРКЉАЧ МИЛА                               12.08.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

115) БРКЉАЧА ДАНИЛО                            14.01.2020   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

116) БРСТИНА НАДА                              04.06.2021   26 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3

117) БРЗАК САРА                                06.04.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

118) БУЧАНИН АЊА                               08.04.2021   06 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14

119) БУЧКО ТАДЕЈ                               04.06.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

120) БУДИШИЋ ПАКАШКИ НАТАЛИЈА                  31.07.2020   72 САЈЛОВО

121) БУДУЋ ДУШАН                               06.07.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

122) БУГАРСКИ ЂОРЂЕ                            13.05.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

123) БУКВИЋ ДУШАН                              02.04.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

124) БУЛАТОВИЋ МАРИНА                          05.08.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

125) БУЉОВЧИЋ НИНА                             12.05.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

126) БУО;А МАСА                                25.07.2018   72 САЈЛОВО

127) БУРИНОВИЋ АЛЕКСАНДРА                      23.07.2020   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

128) ЦЕКИЋ САЊА                                19.01.2017   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

129) ЦИМЕША БОГДАН                             18.01.2017   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

130) ЦИМЕША БОЖИДАР                            20.02.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

131) ЦИМЕША ЈЕЛЕНА                             23.03.2021   72 САЈЛОВО

132) ЦОЈБАШИЋ СИЛВЕРА                          10.06.2016   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

133) ЦРЊАНСКИ ИЛИЈА                            25.05.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

134) ЦРНОБРЊА ЛАЗАР                            04.06.2021   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

135) ЦУПАЋ ВЕРА                                14.07.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

136) ЦВЕТКОВИЋ ДАНИЦА                          12.04.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

137) ЦВЕТКОВИЋ СТЕФАН                          09.08.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

138) ЦВЕТКОВИЋ ВИШЊА                           11.06.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

139) ЦВИЈАНОВИЋ КАЛИНА                         17.06.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

140) ЦВИЈЕТИЋ ЛУКА                             24.03.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

141) ЦВИЈЕТИНОВИЋ УРОШ                         25.07.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

142) ЦВИЈИЋ ПЕТАР                              29.10.2018   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

143) ЧАБРИЋ НИКОЛИНА                           13.08.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

144) ЧАРЛС ДИМИТРИС ХИРАМ                      12.05.2016   63 СРЕМСКА КАМЕНИЦА ИИ,23 ОКТОБРА 2 ЗМАЈ

145) ЧАВИЋ НИКОЛА                              02.05.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

146) ЧИ6ИЋ СОФИЈА                              18.03.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

147) ЧИПЛИЋ НЕМАЊА                             27.05.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

148) ЧОБРДА НАТАН                              15.09.2020   57 ИЗВОРЧИЋ-СТАРИ ЛЕДИНЦИ,В.КАРАЏИЋА 63

149) ЧОГИЋ ПЕТАР                               24.03.2018   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

150) ЧУБРИК ДИОРА                              15.04.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

151) ЧУХА ВАСИЛИЈЕ                             03.07.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

152) ЧУЛИЋ ДРАГАНА                             29.12.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

153) ЧУЛИЋ МИЛАНА                              29.12.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

154) ЧУПИЋ ЛУНА                                25.05.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

155) ЧУПИЋ МИХАЈЛО                             25.05.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

156) ЋЕХА КОНСТАНТИН                           03.06.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

157) ЋЕРАН ЈАНА                                18.05.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

158) ЋЕСАРОВ КОНСТАНТИН                        01.05.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

159) ЋИРИЋ ЈОВАНА                              19.03.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

160) ЋИРИЋ НЕА                                 23.06.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

161) ЋИРИЋ СТЕФАН                              23.06.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

162) ЋИРИН НАСТАСИЈА                           13.07.2021   26 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3

163) ЋИРИН НАТАЛИЈА                            13.07.2021   26 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3

164) ЋИРКОВИЋ НИНА                             30.03.2019   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

165) ЋОСИЋ АЊА                                 02.11.2016   15 СИГРИДРУГ-НОВИ САД,АЛМАШКА 24

166) ЋОСИЋ ЂОРЂЕ                               01.06.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

167) ЋОСИЋ ЈОВАН                               06.08.2021   30 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

168) ЋУК ВАЊА                                  16.04.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

169) ДАБЕТИЋ АНГЕЛИНА                          18.08.2021   72 САЈЛОВО

170) ДАБИЋ ВИШЊА                               28.06.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

171) ДАЦИЋ ДУЊА                                25.06.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

172) ДАКИЋ ДОРИЈА                              14.02.2017   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

173) ДАКОВИЋ ВИДА                              27.03.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

174) ДАМЈАНОВИЋ УРОШ                           17.06.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

175) ДАСКАЛОВИЋ ЛУКА                           12.12.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

176) ДАВИДОВАЦ ЛАЗАР                           31.03.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

177) ДАВИДОВИЋ ВАЊА                            06.04.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

178) ДЕРЕТИЋ МИЛАНА                            09.03.2017   56 ЧАРОБЊАК-НОВИ ЛЕДИНЦИ,ЂУРЂЕВДАНСКА 1

179) ДЕСПИНИЋ ОГЊЕН                            11.04.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

180) ДЕСПОТОВИЋ ДАНИЦА                         04.06.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

181) ДИМИТРИЈЕВИЋ АНГЕЛИНА                     14.10.2020   20 ЗВЕЗДАНИ ГАЈ,СТЕПАНОВИЋЕВО,В.СТЕПЕ С.116

182) ДИМИТРИЈЕВИЋ ХЕЛЕНА                       14.02.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

183) ДИМИТРОВ ДАВИД                            27.03.2017   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

184) ДИВЉАКОВИЋ ИВА                            09.04.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

185) ДМИТРОВИЋ ЛАЗАР                           18.06.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

186) ДОБРЕНОВ МАРИНА                           21.11.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

187) ДОБРИЋ МАРИЈА                             03.04.2021   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

188) ДРАГАНОВИЋ ХЕЛЕНА                         02.05.2021   72 САЈЛОВО

189) ДРАГИЧЕВИЋ ЈОВАН                          21.07.2017   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

190) ДРАГИЋ ВУК                                18.02.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

191) ДРАГОЉЕВИЋ УНА                            30.03.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

192) ДРАШКОВИЋ МИНА                            18.05.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

193) ДРЉАЧА СТЕФАНА                            04.08.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

194) ДРЉАЧА ВЛАДИМИР                           06.04.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

195) ДРПА АЛЕКСЕЈ                              27.05.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

196) ДУДОК УРОШ                                12.06.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

197) ДУГОЊИЋ ПЕТРА                             15.07.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

198) ДУЈАКОВИЋ МЛАДЕН                          16.03.2016   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

199) ДУКИЋ СТЕФАН                              19.06.2020   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

200) ДУЛОВИЋ ТАМАРА                            25.03.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

201) ДУЛОВИЋ ТЕОДОРА                           25.03.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

202) ДУНЂЕРСКИ МАША                            02.08.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

203) ДУРМАН КСЕНИЈА                            01.05.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

204) ДУРУТОВИЋ ВУК                             28.04.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

205) ЏАФЕРОВИЋ ВЕРИЦА                          27.11.2016   15 СИГРИДРУГ-НОВИ САД,АЛМАШКА 24

206) ЏАФИЋ ЕМИЛИ                               01.12.2016   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

207) ЏАМБАС ЛУКА                               08.10.2020   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

208) ЏИНОВИЋ ДРАГАН                            19.09.2020   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

209) ЏУДОВИЋ СИМОН                             21.04.2021   26 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3

210) ЂАЧИЋ МИЛЕНА                              07.06.2021   32 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2

211) ЂАКОВИЋ ОГЊЕН                             02.04.2021   13 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

212) ЂАКОВИЋ СОФИЈА                            01.06.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

213) ЂЕНИЋ КСЕНИЈА                             27.02.2020   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

214) ЂЕРИЋ МАТИЈА                              22.04.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

215) ЂИНИЋ ДУШАН                               02.08.2019   63 СРЕМСКА КАМЕНИЦА ИИ,23 ОКТОБРА 2 ЗМАЈ

216) ЂОГО БОГДАН                               11.08.2021   26 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3

217) ЂОКИЋ ЛАЗАР                               20.08.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

218) ЂОКИЋ НЕМАЊА                              15.07.2021   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

219) ЂОКИЋ ПАВЛЕ                               01.05.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

220) ЂОРЂЕВИЋ СТАША                            30.04.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

221) ЂОРЂЕВИЋ ТЕОДОРА                          20.04.2021   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

222) ЂОРЂЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ                         16.05.2021   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

223) ЂОРИЋ ДУШАН                               27.07.2021   18 МЕДА-НОВИ САД, РАДНИЧКА 47

224) ЂУКИЋ АРСЕНИЈЕ                            05.07.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

225) ЂУКИЋ ГАВРИЛО                             13.08.2021   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

226) ЂУКИЋ ВУКАН                               17.06.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

227) ЂУРАКОВИЋ ЕСАД                            14.08.2018   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

228) ЂУРАНОВИЋ ЛАЗАР                           19.03.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

229) ЂУРИЧИЋ ПЕТРА                             03.08.2021   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

230) ЂУРИЋ БОГДАН                              16.07.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

231) ЂУРИЋ МАРКО                               17.08.2021   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

232) ЂУРОВИЋ БОГДАН                            21.04.2021   50 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

233) ЕЋИМОВИЋ МИЛИЦА                           18.12.2018   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

234) ЕКЕР КОСТА                                18.05.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

235) ЕМИНИ АРИЈАН                              16.01.2017   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

236) ЕТИНСКИ ЛЕНКА                             03.07.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

237) ФАЛБ ВАСИЛИЈЕ                             21.07.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

238) ФЕЛЕГИ ВУКАДИН                            11.06.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

239) ФЕРКО АЛЕКСЕЈ                             22.12.2020   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

240) ФИЛЕП АНА                                 23.03.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

241) ФИЛИПОВ ИВОНА                             17.11.2019   05 ВИДОВД.ЗВОНЧИЋ-НОВИ САД,ЈАНА ХУСА 1

242) ФРАНЦИСТИ ЗОРАНА                          11.05.2021   06 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14

243) ФУРТУЛА СТЕФАН                            04.07.2019   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

244) ГАЈАНОВИЋ КАТЈА                           09.02.2021   72 САЈЛОВО

245) ГАЈИЋ АЛЕКСА                              16.06.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

246) ГАЈИЋ ЈОВАНА                              02.08.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

247) ГАЈИЋ ЛУКА                                10.05.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

248) ГАЈИЋ НИНА                                25.07.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

249) ГАЈИЋ СОФИЈА                              10.05.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

250) ГАЈИЋ ТРИФУН                              20.05.2021   06 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14

251) ГАК ЖЕЉАНА                                25.03.2021   32 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2

252) ГАЛЕШИЋ ОГЊЕН                             15.07.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

253) ГАЛЕТИН НИКОЛИНА                          14.05.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

254) ГАЛИЋ АЛЕКСА                              11.04.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

255) ГАЛИЋ АЊА                                 20.05.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

256) ГАЛИЋ ЕЛЕНА                               08.03.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

257) ГАЛИЋ НИКОЛИНА                            12.02.2020   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

258) ГАТАРИЋ ДИМИТРИЈЕ                         25.07.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

259) ГАВРИЛОВ АНЂЕЛА                           30.08.2021   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

260) ГЕЦИ ИСИДОРА                              06.08.2021   18 МЕДА-НОВИ САД, РАДНИЧКА 47

261) ГЛИГОРИЋ ДАЛИА                            23.05.2017   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

262) ГЛИГОРИЋ ЛУКА                             21.06.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

263) ГОГИЋ ЈОВАН                               08.10.2018   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

264) ГОЈИЋ АНЂЕЛА                              26.07.2020   72 САЈЛОВО

265) ГОЛИЋ УРОШ                                05.08.2021   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

266) ГОЛИК АНДРЕЈ                              09.06.2020   72 САЈЛОВО

267) ГОЛИК ОЛЕГ                                09.06.2020   72 САЈЛОВО

268) ГОЛУБОВИЋ ЛУКА                            04.09.2019   05 ВИДОВД.ЗВОНЧИЋ-НОВИ САД,ЈАНА ХУСА 1

269) ГОРАНОВИЋ ЛУКА                            21.04.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

270) ГОРЕТИЋ МИЛИЦА                            01.07.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

271) ГРАБЕЖ ТЕОДОР                             23.08.2021   73 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

272) ГРАХОВАЦ ДРИНА                            05.06.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

273) ГРБИЋ МАТЕА                               03.11.2017   56 ЧАРОБЊАК-НОВИ ЛЕДИНЦИ,ЂУРЂЕВДАНСКА 1

274) ГРЧИЋ САРА                                08.06.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

275) ГРГУРЕВИЋ ДУЊА                            02.08.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

276) ГРЊА ГАЛИНА                               24.01.2017   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

277) ГРЊА МИЛАН                                29.05.2020   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

278) ГРОМОВИЋ ЈЕФИМИЈА                         29.03.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

279) ГРОЗДИЋ БОРИСЛАВ                          16.10.2020   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

280) ГРУБИН АЛЕКСАНДАР                         17.06.2021   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

281) ГРУБИН БОГДАН                             17.06.2021   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

282) ГРУЈИН БОГДАН                             08.04.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

283) ХАЏИЈА НЕРГИС                             29.05.2017   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

284) ХАЉИТИ ЕБУ БЕКИР                          21.07.2016   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

285) ХАМИДОВИЋ ЕМА                             26.09.2019   07 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

286) ХАВЗИ ДАВИД                               28.02.2020   72 САЈЛОВО

287) ХЕРАКОВИЋ МАТЕЈА                          07.05.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

288) ХЕРБУТ ЛОРЕНА                             09.04.2021   30 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

289) ХОПИЋ ВАЊА                                16.06.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

290) ХОРЊАК ИГОР                               07.11.2019   63 СРЕМСКА КАМЕНИЦА ИИ,23 ОКТОБРА 2 ЗМАЈ

291) ХОРВАТ МАТЕЈА                             12.07.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

292) ХОРВАТ ВИКТОР                             06.07.2021   30 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

293) ХРНЧИЋ ВАСИЛИЈЕ                           02.04.2021   14 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

294) ХРЊАК КОСТА                               11.07.2018   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

295) ХРОМИШ ВУКАН                              25.04.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

296) ХВИЕЗД НИКОЛА                             27.04.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

297) ИЧАГИЋ ВУКАШИН                            16.03.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

298) ИГЊАТОВИЋ МАРКО                           12.05.2021   19 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

299) ИЛИЧИЋ МИЛА                               06.07.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

300) ИЛИЋ КАТАРИНА                             24.06.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

301) ИЛИЋ ЛИДИЈА                               22.05.2021   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

302) ИЛИЋ ЛУКА                                 20.04.2021   73 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

303) ИЛИЋ МАРКО                                18.12.2018   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

304) ИЛИЋ МАША                                 28.07.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

305) ИЛИЋ МИЛИЦА                               28.07.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

306) ИЛИЋ НЕВЕНА                               16.08.2021   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

307) ИЛИЋ НИКА                                 16.06.2016   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

308) ИЛИЈЕВСКИ РЕЉА                            11.06.2021   32 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2

309) ИЛИН ФЕЂА                                 29.07.2021   19 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

310) ИЊАЦ ЛУКА                                 09.04.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

311) ИРИЋ МИЊА                                 28.01.2020   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

312) ИСАКОВ ЛАЗАР                              24.04.2021   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

313) ИВАНКОВИЋ СТЕФАН                          03.06.2021   50 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

314) ИВАНОВИЋ ЕМА                              27.05.2021   12 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7

315) ИВАНОВИЋ КСЕНИЈА                          23.08.2021   30 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

316) ИВЕТИЋ ДИМИТРИЈЕ                          14.07.2016   30 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

317) ИВЕТИЋ МИЛИЦА                             08.03.2021   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

318) ИВИЋ ДАНИЛО                               06.11.2020   72 САЈЛОВО

319) ИВИЋ МАРИЈА                               30.07.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

320) ИВКОВИЋ ТЕОДОРА                           05.03.2021   13 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

321) ИВКОВИЋ ВУКАН                             21.06.2021   06 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14

322) ЈАКИМОВИЋ АРСЕН                           21.03.2021   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

323) ЈАКОВЉЕВИЋ ЈАНА                           11.03.2016   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

324) ЈАКШИЋ АЛЕКСЕЈ                            25.06.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

325) ЈАКШИЋ ТЕОДОРА                            30.08.2021   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

326) ЈАНЧАРЕВИЋ ЛУКА                           19.06.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

327) ЈАНЧИЋ ЛЕОНОРА                            28.09.2016   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

328) ЈАНИЧИЋ ТОДОР                             06.03.2021   13 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

329) ЈАЊАНИН УНА                               15.08.2021   32 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2

330) ЈАЊАТОВИЋ ТИНА                            25.08.2016   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

331) ЈАЊУШЕВИЋ МИХАЈЛО                         16.07.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

332) ЈАНКОВ НЕДА                               16.07.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

333) ЈАНКОВИЋ ХЕЛЕНА                           26.03.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

334) ЈАНКОВИЋ МАРКО                            21.03.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

335) ЈАНКОВИЋ ВАСИЉ                            20.04.2016   08 СУНЦЕ-НОВИ САД, ГАГАРИНОВА 10

336) ЈАНКОВИЋ ВУК                              18.05.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

337) ЈАПУНЏИЋ ВУКАШИН                          24.08.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

338) ЈАРАКОВИЋ ВУКАН                           16.05.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

339) ЈАВОР ЈАНА                                04.06.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

340) ЈЕКЕЛИЋ ЛАЗАР                             04.04.2019   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

341) ЈЕРКИЋ ВУК                                22.03.2021   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

342) ЈЕРКОВИЋ МИЛИКА                           22.04.2019   56 ЧАРОБЊАК-НОВИ ЛЕДИНЦИ,ЂУРЂЕВДАНСКА 1

343) ЈЕВТИЋ ПАВЛЕ                              02.06.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

344) ЈОЦИЋ АЛЕКСЕЈ                             27.05.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

345) ЈОЦИЋ ДУШАН                               04.10.2018   72 САЈЛОВО

346) ЈОКИЋ ЛАЗАР                               27.08.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

347) ЈОКИЋ ВУК                                 03.06.2021   50 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

348) ЈОКСИМОВИЋ ДУЊА                           11.07.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

349) ЈОКСИМОВИЋ ТАРА                           11.07.2021   13 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

350) ЈОНОВИЋ ИРИС                              22.07.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

351) ЈОСИМОВ АРСЕНИЈЕ                          30.07.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

352) ЈОШИЋ ИВА                                 24.05.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

353) ЈОВАНЧЕВИЋ ЛУКА                           12.03.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

354) ЈОВАНОВИЋ ДУЊА                            07.11.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

355) ЈОВАНОВИЋ ЕМА                             08.12.2020   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

356) ЈОВАНОВИЋ КОСТА                           13.08.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

357) ЈОВАНОВИЋ ЛАЗАР                           22.05.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

358) ЈОВАНОВИЋ ЛУКА                            05.11.2017   72 САЈЛОВО

359) ЈОВАНОВИЋ МИЛАН                           02.10.2020   72 САЈЛОВО

360) ЈОВАНОВИЋ РЕЉА                            04.06.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

361) ЈОВИЧИЋ СТАША                             02.08.2021   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

362) ЈОВИЧКОВИЋ АЛЕКСА                         13.08.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

363) ЈОВИЋ ЈОВАНА                              16.04.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

364) ЈОВИШЕВИЋ УНА                             17.06.2021   66 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1

365) ЈОВОВИЋ ЈОВАН                             06.07.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

366) ЈОЖА МИЛОСАВЉЕВИЋ ДАНИЦА                  01.03.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

367) ЈУХАС ДАВИД                               15.04.2021   72 САЈЛОВО

368) ЈУРИШИН ДУЊА                              17.03.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

369) КАЛАБИЋ ХЕЛЕНА                            29.05.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

370) КАНАЗИР ВАЊА                              29.04.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

371) КАНДИЋ МАТИЈА                             24.04.2021   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

372) КАРАНОВИЋ НИКА                            10.06.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

373) КАРАНОВИЋ ВИД                             14.04.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

374) КАРИЋ НАЂА                                30.08.2020   20 ЗВЕЗДАНИ ГАЈ,СТЕПАНОВИЋЕВО,В.СТЕПЕ С.116

375) КАТАНА НАЂА                               01.08.2021   66 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1

376) КАТИЋ АНЂЕЛА                              16.01.2021   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

377) КАТИЋ КАЛИНА                              16.07.2021   19 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

378) КЕРЕЗОВИЋ АНЂЕЛА                          17.05.2021   73 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

379) КЕРЕЗОВИЋ ПЕТРА                           17.05.2021   73 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

380) КЕСИЋ СОФИЈА                              31.03.2021   20 ЗВЕЗДАНИ ГАЈ,СТЕПАНОВИЋЕВО,В.СТЕПЕ С.116

381) КИТАНОВИЋ МИЛАН                           16.02.2020   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

382) КИЗИЋ ДАМЈАН                              27.08.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

383) КЛАДАРИН ФИЛИП                            18.11.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

384) КНЕЖЕВИЋ АНА                              22.02.2018   72 САЈЛОВО

385) КНЕЖЕВИЋ КОНСТАНТИН                       06.07.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

386) КНЕЖЕВИЋ НИКОЛАЈ                          21.01.2019   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

387) КОЧИЋ ВУКАШИН                             30.08.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

388) КОЈИЋ ДУЊА                                26.01.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

389) КОЈИЋЋ ВУКАШИН                            08.02.2017   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

390) КОЛУНЏИЈА ИГОР                            17.10.2016   72 САЈЛОВО

391) КОНСТАНТИНОВИЋ ПЕТАР                      16.04.2021   18 МЕДА-НОВИ САД, РАДНИЧКА 47

392) КОПЧАНСКИ ДАНИЛО                          19.07.2021   66 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1

393) КОРИЦА ЈАНА                               26.08.2021   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

394) КОСАНОВИЋ АНЂЕЛА                          11.06.2018   72 САЈЛОВО

395) КОСАНОВИЋ ЕЛЕНА                           30.05.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

396) КОСИЋ АЛЕКСЕЈ                             12.04.2021   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

397) КОСТАДИНОВИЋ КАТАРИНА                     11.10.2019   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

398) КОСТАДИНОВИЋ МАТИЛДА                      11.10.2019   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

399) КОСТАДИНОВИЋ ПАВЛЕ                        16.10.2018   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

400) КОСТИЋ САРА                               24.02.2020   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

401) КОТРЉАНОВИЋ САРА                          08.07.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

402) КОВАЧ АЛЕКСАНДАР                          10.04.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

403) КОВАЧ ЛУКА                                06.08.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

404) КОВАЧЕК НИКОЛА                            24.05.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

405) КОВАЧЕК ВИКТОР                            24.05.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

406) КОВАЧЕВ ЛЕНА                              10.05.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

407) КОВАЧЕВИЋ ДУШАН                           09.12.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

408) КОВАЧЕВИЋ ЛУКА                            16.07.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

409) КОВАЧЕВИЋ МИХАЈЛО                         24.11.2019   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

410) КОВАЧЕВИЋ СОФИЈА                          16.04.2021   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

411) КОВАЧЕВИЋ УНА                             09.06.2020   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

412) КОВАЧЕВИЋ ВУКАН                           25.04.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

413) КОЗАРОВ ОГЊЕН                             10.06.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

414) КОЗОМАРА МИЛИЦА                           11.03.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

415) КОЗОМОРА КАТАРИНА                         08.05.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

416) КОЗОМОРА САРА                             19.07.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

417) КРЕК ЛУКА                                 26.07.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

418) КРЕМЕНОВИЋ ТАРА                           07.04.2019   07 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

419) КРИВОКАПИЋ КАСИЈА                         14.07.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

420) КРИЖАН УРОШ                               09.04.2019   07 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

421) КРКЉЕШ КАТАРИНА                           15.03.2021   32 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2

422) КРКЉЕШ НИКОЛА                             05.01.2021   72 САЈЛОВО

423) КРНАЧ МИХАЈЛО                             16.06.2021   12 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7

424) КРНЕТА НИНА                               03.06.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

425) КРСТИЋ ДАРИЈА                             04.06.2021   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

426) КРСТИЋ ДЕСПОТ                             04.06.2021   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

427) КРСТИЋ ТЕОДОРА                            30.06.2018   07 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

428) КРСТИЋ ВИШЊА                              09.07.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

429) КРЗМАН ЈОВАН                              25.08.2021   12 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7

430) КУАЧЕВЦИ МЕЛИСА                           11.11.2016   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

431) КУЛИК ДАРИО                               23.03.2021   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

432) КУЛИК МАРИО                               23.03.2021   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

433) КУНОВАЦ НИКОЛА                            21.07.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

434) КУРИШ ДАРИО                               11.03.2021   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

435) КУРУЦА ИСКРА                              06.10.2020   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

436) КУЗМАНОВИЋ АНА                            20.11.2019   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

437) ЛАТКОВИЋ ЛУКА                             17.03.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

438) ЛАТКОВИЋ МАША                             08.06.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

439) ЛАЗАРЕВИЋ ЕЛЕНА                           16.07.2021   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

440) ЛАЗАРЕВИЋ ЛЕНКА                           13.07.2021   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

441) ЛАЗАРЕВИЋ ПУШКАШ ЛЕНА                     17.08.2021   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

442) ЛАЗИЋ ЛАЗАР                               09.07.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

443) ЛЕКИЋ АНА                                 16.05.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

444) ЛЕКИЋ БАЛША                               06.05.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

445) ЛЕПКИ АНДРЕЈ                              22.05.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

446) ЛЕПОРИС ДАВИД                             19.11.2019   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

447) ЛЕСЕНДРИЋ МИХАЈЛО                         13.07.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

448) ЉАМИЋ ВУКАН                               28.05.2021   14 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

449) ЉУБИЧИЋ ИВА                               15.07.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

450) ЛОНЧАР САРА                               16.05.2021   12 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7

451) ЛОНЧАРЕВИЋ МИЛА                           16.05.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

452) ЛОНЧАРЕВИЋ ПЕТРА                          06.05.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

453) ЛУЧИЋ ДУШАН                               05.06.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

454) ЛУГОЊА СРНА                               10.04.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

455) ЛУКАЧ ДУЊА                                11.03.2021   73 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

456) ЛУКАЈИЋ АНАСТАСИЈА                        15.08.2016   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

457) ЛУКИЋ АНДРЕЈ                              16.07.2021   26 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3

458) ЛУКИЋ ДУШАН                               10.06.2021   72 САЈЛОВО

459) ЛУКОВАЦ ДАНИЛО                            16.07.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

460) МАЧАК АНДРЕЈ                              27.07.2021   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

461) МАЋЕШИЋ МИЛА                              11.06.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

462) МАЈДАНЏИЋ НИКОЛА                          03.10.2019   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

463) МАЈЕР ДАНИЛО                              27.11.2018   07 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

464) МАЈКИЋ УНА                                09.05.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

465) МАКСИМОВИЋ МАГДАЛЕНА                      19.04.2021   66 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1

466) МАКСИМОВИЋ МИЛОШ                          09.08.2021   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

467) МАКСИМОВИЋ ТАМАРА                         11.12.2019   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

468) МАКСИМОВИЋ УНА                            13.08.2021   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

469) МАЛЕШЕВ ДУЊА                              20.07.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

470) МАЛЕШЕВИЋ БОГДАН                          24.08.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

471) МАЛЕШЕВИЋ ДАРКО                           09.03.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

472) МАЛЕЗИЋ ДАВИД                             09.03.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

473) МАЛИЋ ДУШАН                               03.12.2019   72 САЈЛОВО

474) МАЛИЋ ТИЈАНА                              13.05.2016   72 САЈЛОВО

475) МАЛИНОВИЋ АНЂЕЛА                          13.08.2021   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

476) МАЛИНОВИЋ ВАСИЛИЈЕ                        28.07.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

477) МАЉКОВИЋ САРА                             24.03.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

478) МАЉКОВИЋ ВУК                              24.03.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

479) МАНДИЋ МИЛА                               15.07.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

480) МАНДИЋ ТАДЕЈ                              16.06.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

481) МАНДИЋ УНА                                10.08.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

482) МАНДИЋ ВАЛЕНТИНА                          25.08.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

483) МАНОЈЛОВИЋ ЛУКА                           05.06.2019   63 СРЕМСКА КАМЕНИЦА ИИ,23 ОКТОБРА 2 ЗМАЈ

484) МАРАН МИХАИЛО                             05.10.2018   72 САЈЛОВО

485) МАРАН ВУКАН                               05.03.2020   72 САЈЛОВО

486) МАРЧЕТА ДУЊА                              01.04.2020   72 САЈЛОВО

487) МАРЧЕТА МАРИЈА                            11.05.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

488) МАРЧИЋ АЛЕКСА                             19.12.2020   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

489) МАРЧОК МАРЕК                              19.02.2021   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

490) МАРИЋ МАТИЈА                              20.05.2020   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

491) МАРИЋ МИТРА                               25.07.2021   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

492) МАРИЈАШ АЛЕКСЕЈ                           21.02.2018   72 САЈЛОВО

493) МАРИНКОВ МИРОСЛАВ                         27.07.2021   01 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

494) МАРИНКОВИЋ АРСЕНИЈЕ                       31.05.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

495) МАРИНКОВИЋ МАША                           21.07.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

496) МАРИНКОВИЋ ВАЛЕРИА                        26.07.2021   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

497) МАРЈАНОВИЋ ТАРА                           08.02.2018   72 САЈЛОВО

498) МАРЈАНОВИЋ УРОШ                           03.05.2016   72 САЈЛОВО

499) МАРЈАНОВИЋ ВАСИЛИЈА                       02.07.2021   19 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

500) МАРКОВИЋ АЛЕКСА                           27.11.2018   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

501) МАРКОВИЋ АНДРИЈА                          03.08.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

502) МАРКОВИЋ ДАМЈАН                           03.04.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

503) МАРКОВИЋ ДАНИЦА                           16.10.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

504) МАРКОВИЋ ДАРИЈА                           07.04.2021   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

505) МАРКОВИЋ ИЊА                              11.07.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

506) МАРКОВИЋ РАСТКО                           12.07.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

507) МАРКОВИЋ СЕРГЕЈ                           08.03.2016   06 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14

508) МАРОЛИ ЕМИР                               28.04.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

509) МАРСЕНИЋ ВУК                              07.06.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

510) МАРТИЋ МАЈА                               29.05.2020   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

511) МАРТИЋ МАРКО                              29.05.2020   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

512) МАРТИЋ НИНА                               29.05.2020   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

513) МАРТИНОВ АНА                              19.10.2019   63 СРЕМСКА КАМЕНИЦА ИИ,23 ОКТОБРА 2 ЗМАЈ

514) МАРТИНОВ АНДРЕЈ                           03.08.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

515) МАРТИНОВ ВАЛЕНТИНО ЕМИЛ НОА               12.12.2016   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

516) МАРУШИЋ МИА                               14.11.2017   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

517) МАРУШИЋ СОФИЈА                            14.11.2017   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

518) МАСНИКОСА МИЛА                            10.08.2021   66 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1

519) МАТИЋ АЛЕКСА                              05.11.2019   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

520) МАТИЋ МИХАЈЛО                             20.03.2019   05 ВИДОВД.ЗВОНЧИЋ-НОВИ САД,ЈАНА ХУСА 1

521) МАТИЈАШЕВИЋ МИЛИЦА                        24.09.2020   72 САЈЛОВО

522) МАТИЈЕВИЋ НАТАЛИЈА                        10.09.2016   15 СИГРИДРУГ-НОВИ САД,АЛМАШКА 24

523) МАТОШЕВИЋ КАТАРИНА                        16.07.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

524) МАТОВИЋ САРА                              27.04.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

525) МИЧИК АЛЕКСАНДАР                          27.11.2020   72 САЈЛОВО

526) МИЋИЋ ЂОРЂЕ                               24.04.2017   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

527) МИЋОВИЋ СТРАХИЊА                          22.06.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

528) МИХАЈЛОВ СОФИЈА                           13.03.2021   19 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

529) МИХАЈЛОВИЋ ФИЛИП                          16.03.2021   19 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

530) МИХАЈЛОВИЋ ИРИС                           02.06.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

531) МИХАЈЛОВИЋ ВЛАДИМИР                       05.10.2016   05 ВИДОВД.ЗВОНЧИЋ-НОВИ САД,ЈАНА ХУСА 1

532) МИХАЛЏИЋ АЛЕКСЕЈ                          12.02.2021   72 САЈЛОВО

533) МИХОЛЧИЋ ДАМИР                            11.04.2021   01 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

534) МИКЕРЕВИЋ ЕМА                             15.08.2017   56 ЧАРОБЊАК-НОВИ ЛЕДИНЦИ,ЂУРЂЕВДАНСКА 1

535) МИКУЛИЦА УНА                              11.05.2021   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

536) МИЛАЋЕВИЋ СТЕФАН                          14.12.2019   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

537) МИЛАНОВ ОГЊЕН                             18.06.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

538) МИЛАНОВИЋ МИХАЈЛО                         14.03.2016   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

539) МИЛАНОВИЋ ТАМАРА                          11.03.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

540) МИЛАТОВИЋ ЛУКА                            31.05.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

541) МИЛАТОВИЋ НИКОЛА                          31.05.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

542) МИЛЕНКОВИЋ НЕМАЊА                         15.05.2021   14 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

543) МИЛЕТИЋ ЛАРА                              09.04.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

544) МИЛИЧИЋ ИЉА                               21.05.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

545) МИЛИЧИЋ КАСИЈА                            13.04.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

546) МИЛИЋ ИСКРА                               17.05.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

547) МИЛИЋ ОЛГА                                15.06.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

548) МИЛИЋЕВИЋ АНЂЕЛА                          13.04.2021   72 САЈЛОВО

549) МИЛИЋЕВИЋ МАРТА                           19.04.2018   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

550) МИЛИЋЕВИЋ НЕСТОР                          19.04.2018   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

551) МИЛИЈАШЕВИЋ АНА                           26.05.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

552) МИЛИЈАШЕВИЋ НИКОЛИНА                      27.06.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

553) МИЛИНКОВ САРА                             24.08.2021   19 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

554) МИЛИНКОВИЋ ИВА                            23.03.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

555) МИЛИНКОВИЋ СТЕФАН                         27.06.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

556) МИЛИШИЋ УНА                               01.07.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

557) МИЛИВОЈЕВИЋ МАГДАЛЕНА                     25.12.2020   72 САЈЛОВО

558) МИЛКОВИЋ ФИЛИП                            13.07.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

559) МИЛОЈЕВИЋ МАКСИМ                          03.03.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

560) МИЛОСАВАЦ АНДРЕЈ                          23.06.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

561) МИЛОСАВИЋ АЛЕКСЕЈ                         28.05.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

562) МИЛОШЕВ СОФИЈА                            09.04.2021   50 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

563) МИЛОВАНОВ СТРИБОР                         21.04.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

564) МИЛОВАНОВИЋ ВАЊА                          12.03.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

565) МИРЦЕВСКИ ЈАНА                            24.03.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

566) МИРКОВИЋ АЛЕКСА                           21.11.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

567) МИРКОВИЋ ЈАНА                             08.07.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

568) МИРКОВИЋ ЛУКА                             07.08.2018   72 САЈЛОВО

569) МИРКОВИЋ ТАРА                             05.07.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

570) МИРКОВИЋ ТИЈАНА                           01.09.2017   72 САЈЛОВО

571) МИРОСАВЉЕВ НЕМАЊА                         25.08.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

572) МИШИЋ ЈОВАН                               15.03.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

573) МИШИЋ МИОНА                               14.02.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

574) МИШКОВИЋ АДАМ                             29.03.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

575) МИШКОВИЋ АЊА                              02.11.2016   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

576) МИШКОВИЋ ЛУКА                             31.03.2016   72 САЈЛОВО

577) МИШКОВИЋ НИКОЛАЈ                          16.08.2021   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

578) МИШКОВИЋ САРА                             07.07.2021   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

579) МИТОВ САРА                                12.03.2021   14 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

580) МИТОВ ВУК                                 12.03.2021   14 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

581) МИТРОВИЋ ЛЕНКА                            13.05.2021   19 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

582) МИТРОВИЋ МИЛИЦА                           20.09.2019   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

583) МИТРОВИЋ НАЂА                             30.07.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

584) МИТРОВИЋ НИКОЛА                           01.01.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

585) МИТРОВИЋ ОГЊЕН                            30.07.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

586) МОЦЕЉ ОГЊЕН                               26.08.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

587) МОЋИЋ ПАВЛЕ                               04.03.2021   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

588) МОЛНАР МАТЕА                              12.03.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

589) МОЛНАР ВЕРА                               03.03.2021   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

590) МОМЧИЛОВИЋ УНА                            23.07.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

591) МОМИЋ ДУШАН                               12.02.2021   72 САЈЛОВО

592) МОМИРОВ МАРКО                             17.03.2021   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

593) МОРО КРИСТИНА                             23.03.2021   30 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

594) МОТИКА ВУК                                29.12.2020   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

595) МРКАЉЕВИЋ МИЛА                            07.05.2018   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

596) МРКИЋ ДУШАН                               08.08.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

597) МРКШИЋ ЈАКОВ                              22.11.2016   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

598) МРКШИЋ РЕБЕКА                             04.01.2018   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

599) МРШИЋ ЛУКА                                11.09.2019   56 ЧАРОБЊАК-НОВИ ЛЕДИНЦИ,ЂУРЂЕВДАНСКА 1

600) МУМОВИЋ ФИЛИП                             06.08.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

601) НАЂАЛИН ТЕОДОРА                           23.05.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

602) НАГЕЛ САША                                15.07.2016   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

603) НАСТАСИЋ ДУШАН                            24.08.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

604) НЕДЕЉКОВИЋ ДАВИД                          03.06.2017   10 СРНА, НОВИ САД, РАДОЈА ДОМАНОВИЋ

605) НЕДЕЉКОВИЋ КСЕНИЈА                        07.01.2017   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

606) НЕДЕЉКОВИЋ ЛАРА                           03.04.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

607) НЕДЕЉКОВИЋ НОВАК                          15.07.2020   72 САЈЛОВО

608) НЕДИН СТЕФАН                              30.08.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

609) НЕДОВИЋ АРСЕНИЈЕ                          16.10.2020   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

610) НЕМЕШИЋ МИЛИЦА                            14.10.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

611) НЕНАДОВИЋ АЛЕКСА                          11.02.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

612) НЕНАДОВИЋ ЛУКА                            11.02.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

613) НЕШКОВИЋ ЛЕНКА                            19.05.2021   32 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2

614) НЕЖИЋ МИЛИЦА                              10.06.2019   63 СРЕМСКА КАМЕНИЦА ИИ,23 ОКТОБРА 2 ЗМАЈ

615) НИКОЛИЋ АЛЕКСАНДАР                        15.06.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

616) НИКОЛИЋ ДАНИЛО                            03.06.2020   72 САЈЛОВО

617) НИКОЛИЋ ФИЛИП                             13.05.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

618) НИКОЛИЋ ЈАКОВ                             05.02.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

619) НИКОЛИЋ ЛЕНКА                             24.11.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

620) НИКОЛИЋ МАРИЈА                            27.03.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

621) НИКОЛИЋ НАУМ                              23.07.2021   12 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7

622) НИКОЛИЋ ПАВЛЕ                             11.10.2019   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

623) НИКОЛИЋ ТЕОДОР                            21.11.2016   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

624) НИКОЛИЋ ТОМИСЛАВА                         06.02.2017   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

625) НИКОЛИЋ ЗАРИЈЕ                            23.07.2021   12 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7

626) НИНКОВ АНЂЕЛИЈА                           07.10.2018   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

627) ЊЕГИЋ КОНСТАНТИН                          15.11.2016   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

628) НОСАН АНЂЕЛА                              01.03.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

629) НОВАКОВИЋ МИХАЈЛО                         11.11.2019   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

630) НОВАКОВИЋ МИЛАНА                          17.07.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

631) НОВАКОВИЋ ПЕТАР                           03.08.2021   50 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

632) НУХА ДЕНИС                                21.02.2019   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

633) ОБЛАКОВИЋ БОГДАН                          28.04.2020   72 САЈЛОВО

634) ОБРАДОВИЋ КАТАРИНА                        01.04.2021   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

635) ОБРЕНИЋ ЛЕНА                              05.08.2021   50 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

636) ОБРЕНИЋ МАША                              05.09.2019   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

637) ОБРЕНИЋ ПЕТРА                             06.09.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

638) ОМАЉЕВ МИХАИЛО                            13.04.2021   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

639) ОПАЧИЋ АЛЕКСАНДАР                         26.08.2021   73 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

640) ОРЛИЋ МАРИЈА                              26.07.2021   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

641) ОСМАНИ АЈЛА                               28.06.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

642) ОСМАНИ АСИЈА                              13.04.2018   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

643) ОСМАНИ ДАНИ                               22.06.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

644) ОСТОЈИЋ АНГЕЛИНА                          11.04.2019   45 ЛЕПТИРИЋ-НОВИ САД,БРАЋЕ КРКЉУШ 15

645) ОСТОЈИЋ ЛЕНКА                             22.06.2021   32 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2

646) ОСТОЈИЋ СТЕФАН                            11.01.2021   72 САЈЛОВО

647) ПАЛЕЗ МИЛАН                               23.08.2021   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

648) ПАЛФИ ДЕНИС                               03.04.2017   31 ПУЖИЋ-НОВИ САД, ВРШАЧКА 23

649) ПАНИЋ МИЛОШ                               27.04.2021   01 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

650) ПАНИЋ МИЊА                                18.07.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

651) ПАНИЋ УРОШ                                17.08.2021   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

652) ПАНТЕЛИЋ БОГДАН                           04.03.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

653) ПАНТЕЛИЋ ЗОРИЦА                           07.03.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

654) ПАНТОВИЋ ЧАРНА                            10.08.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

655) ПАРИЛОВИЋ ГОРАН                           27.03.2021   72 САЈЛОВО

656) ПАШИЋ МАРИЈА                              03.08.2021   66 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1

657) ПАТИЋ ИСКРА                               12.03.2021   30 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

658) ПАВЛИЦА СТАША                             19.07.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

659) ПАВЛОВИЋ ЛЕНКА                            28.04.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

660) ПАВЛОВИЋ ЗАРА                             12.11.2016   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

661) ПЕЋАНАЦ АНЂЕЛА                            18.04.2020   02 ЛАСТА-ЧЕНЕЈ,ПАРТИЗАНСКА 3

662) ПЕЈОВИЋ АНА                               12.03.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

663) ПЕКЕЗ СТРАХИЊА                            13.08.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

664) ПЕРАЋ ДЕСПОТ                              11.05.2021   12 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7

665) ПЕРИЋ ЛУЦИЈА                              26.08.2021   73 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

666) ПЕРИЋ НЕМАЊА                              25.07.2017   73 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

667) ПЕРИЋ РУЖИЦА                              10.02.2019   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

668) ПЕРИЋ СОЊА                                03.03.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

669) ПЕШИЋ ЛАЗАР                               13.07.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

670) ПЕТКОВИЋ ЉИЉА                             06.04.2021   18 МЕДА-НОВИ САД, РАДНИЧКА 47

671) ПЕТКОВИЋ МИЛАНА                           19.08.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

672) ПЕТРОВИЋ АЛЕКСАНДРА                       07.03.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

673) ПЕТРОВИЋ АНАМАРИЈА                        28.01.2020   07 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

674) ПЕТРОВИЋ БОГДАН                           10.08.2020   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

675) ПЕТРОВИЋ ЛЕНКА                            17.04.2021   50 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

676) ПЕТРОВИЋ СТЕФАН                           12.07.2021   13 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

677) ПИЛИЋ ВАСИЛИЈЕ                            24.03.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

678) ПИЛИПОВИЋ ИЛИЈА                           08.09.2019   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

679) ПИСАРИЋ АНА                               24.06.2021   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

680) ПИСАРИЋ ЛЕОН                              12.08.2016   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

681) ПЛАВША ТЕОНА                              26.05.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

682) ПЛАВШИЋ МИЛИЦА                            21.04.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

683) ПЉАКИЋ ТИОСАВЉЕВИЋ МИНА                   14.03.2021   50 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

684) ПЛОС САРА                                 02.06.2020   72 САЈЛОВО

685) ПОДУНАВАЦ МАРИЈА                          11.09.2020   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

686) ПОПАДИЋ АЛЕКСА                            23.04.2021   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

687) ПОПАДИЋ ДУШАН                             24.06.2021   73 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

688) ПОПАДИЋ МАРКО                             23.04.2021   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

689) ПОПАДИЋ НЕЂО                              25.09.2018   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

690) ПОПОВИЋ АЛЕКСЕЈ                           30.06.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

691) ПОПОВИЋ АЊА                               17.07.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

692) ПОПОВИЋ МИНА                              17.07.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

693) ПОПОВИЋ НАЂА                              15.04.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

694) ПОПОВИЋ ВУК                               30.06.2021   14 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

695) ПОПРАТЊАК АНЂЕЛА                          08.01.2021   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

696) ПРАШТАЛО МИРЈАНА                          21.09.2016   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

697) ПРЕДОЈЕВИЋ МАРИЈА                         30.07.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

698) ПРЕДОЈЕВИЋ ВАСИЛИЈЕ                       09.01.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

699) ПРЕДРАГОВИЋ ВИДАК                         26.06.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

700) ПРИЈИЋ ЈЕЛЕНА                             10.05.2021   13 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

701) ПРОЛЕ ТАЊА                                22.08.2016   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

702) ПРОСЕНИЦА ВЕСКО                           25.10.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

703) ПРОТИЋ СТАНИЈА                            19.06.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

704) ПРШИР ФИЛИП                               18.05.2021   06 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14

705) ПУШКАРЕВИЋ АНА                            09.09.2020   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

706) ПУШКАРИЋ ЛУКА                             13.06.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

707) ПУЗОВИЋ ЛУКА                              30.06.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

708) ПУЗОВИЋ МАТИЈА                            30.06.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

709) РАЦКОВ ЛУКА                               15.07.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

710) РАДАКОВИЋ ДУШАН                           30.01.2021   72 САЈЛОВО

711) РАДАНОВИЋ МИЛА                            26.05.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

712) РАДАТОВИЋ ИВАН                            19.07.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

713) РАДЕНКОВИЋ НАТАЛИЈА                       10.05.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

714) РАДЕТИЋ ВУК                               19.11.2019   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

715) РАДИЋ КАЛИНА                              23.08.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

716) РАДИВОЈЕВИЋ ВУКАШИН                       05.07.2021   01 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

717) РАДОЈЧИЋ РЕЉА                             09.03.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

718) РАДОЈЕВИЋ МИЛА                            10.12.2017   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

719) РАДОЈЕВИЋ СОФИЈА                          12.06.2021   73 ЗЕКА-БУКОВАЦ,ВИДОВДАНСКА 8

720) РАДОЈЕВИЋ ТАРА                            07.07.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

721) РАДОЈИЧИЋ ВУК                             20.08.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

722) РАДОМИР ТЕОДОСИЈЕ                         29.04.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

723) РАДОВАНОВИЋ ИВАН                          24.07.2016   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

724) РАДОВАНОВИЋ МИНА                          04.05.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

725) РАДОВИЋ ЛЕНКА                             03.02.2021   72 САЈЛОВО

726) РАДОВИЋ ПЕТАР                             05.03.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

727) РАДОВИЋ СТАША                             16.07.2021   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

728) РАДУ АНАСТАСИЈА                           25.02.2017   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

729) РАДУЈКОВИЋ ЛЕНА                           16.07.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

730) РАДУЛОВИЋ ЛУКА                            07.08.2020   72 САЈЛОВО

731) РАДУЛОВИЋ ВЕРА                            29.07.2021   72 САЈЛОВО

732) РАДУСИН СОФИЈА                            30.01.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

733) РАИЧЕВИЋ АНАСТАСИЈА                       02.07.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

734) РАИЋ ПАВЛЕ                                10.04.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

735) РАЈИНОВИЋ НЕСТОР                          11.03.2021   01 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

736) РАЈОВИЋ ВИДАК                             28.07.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

737) РАКИЋ ЛУКА                                03.03.2016   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

738) РАКИН ЈАКОВ                               29.04.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

739) РАКИНИЋ СТЕФАН                            15.07.2021   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

740) РАКОЧЕВИЋ ЈУГ                             07.08.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

741) РАКОЧЕВИЋ НАЂА                            06.05.2021   13 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

742) РАНКОВИЋ УНА                              09.11.2020   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

743) РАТИЋ ФИЛИП                               03.07.2021   30 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

744) РИМСКИ МАРКО                              11.05.2021   13 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

745) РИСТАНОВИЋ ФИЛИП                          06.08.2021   14 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

746) РИСТИЋ КРИСТИНА                           05.01.2021   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

747) РИСТИЋ СТЕФАН                             08.05.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

748) РИСТИЋ ВИДА                               04.07.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

749) РИТОЦ ЛАРА                                21.05.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

750) РЊАК ЛУКА                                 26.07.2021   72 САЈЛОВО

751) РОДИЋ ДАРИЈА                              14.04.2020   72 САЈЛОВО

752) РОГИЋ МАРИЈА                              03.08.2021   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

753) РОКВИЋ МИХАЈЛО                            23.06.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

754) РОНЧЕВИЋ ПЕТРА                            29.08.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

755) РУЖИЧКА СОФИЈА                            27.08.2019   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

756) РУЖИЋ ЛЕНКА                               09.04.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

757) САБО ИГОР                                 19.04.2021   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

758) САБО СТРАХИЊА                             27.08.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

759) САЏАКОВ ДАЈАНА                            17.11.2016   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

760) САМАЦ ФИЛИП                               28.07.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

761) САМАРЏИЋ ДОМИНИК                          22.11.2016   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

762) САМАРЏИЋ ВУК                              23.08.2021   01 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

763) САМАРЏИЈА ЛУКА                            14.05.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

764) САМОЦЕТА ВЛАДИМИР                         20.08.2021   01 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

765) САВИЋ АНЂЕЛА                              14.07.2016   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

766) САВИЋ ЛАНА                                12.06.2021   72 САЈЛОВО

767) САВИЋ ЛЕНКА                               03.07.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

768) САВИЋ МИХАЈЛО                             06.04.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

769) САВИЋ МИЛА                                29.04.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

770) САВИЋ СЕРГЕЈ МИЛОШ                        01.06.2021   17 ДУГА-НОВИ САД,ШАНГАЈ, ШКОЛСКА 2

771) САВИЋ СОФИЈА                              22.05.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

772) САВКОВИЋ МИЛАНА                           11.03.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

773) СЕКУЛИЋ ДУШАН                             07.08.2019   63 СРЕМСКА КАМЕНИЦА ИИ,23 ОКТОБРА 2 ЗМАЈ

774) СЕКУЛИЋ ЛУКА                              12.05.2021   50 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

775) СЕКУЛИЋ САША                              02.03.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

776) СИЧ НИКОЛА                                01.07.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

777) СИМИЋ ЈОВАНА                              09.08.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

778) СИМИЋ МИА                                 24.01.2017   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

779) СИМИЋ СРНА                                20.11.2019   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

780) СИМИЋ ТЕОДОРА                             21.04.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

781) СИМОВИЋ КАТАРИНА                          16.04.2021   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

782) СИМУНИЋ ДАМЈАН                            14.05.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

783) СИРАЦКИ АЛЕКСЕЈ                           01.01.2020   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

784) СКАНДАРСКИ МИЛАН                          01.04.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

785) СКЕНЏИЋ РАСТКО                            05.08.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

786) СКОРИЋ СТЕФАН                             07.04.2021   41 ЗЛАТОКОСА-ВЕТЕРНИК,К. АЛЕКСАНДРА 62

787) СКРОБИЋ ВУКАШИН                           07.06.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

788) СОФРАНИН ЈОВАН                            13.07.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

789) СОВИЉ АНИЦА                               01.03.2016   15 СИГРИДРУГ-НОВИ САД,АЛМАШКА 24

790) СОВТИЋ ЛУКА                               03.08.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

791) СПАСИЋ ВИКТОР                             07.08.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

792) СПАСОЈЕВИЋ ДАЈАНА                         26.03.2021   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

793) СРДАНОВИЋ СОФИЈА                          30.05.2021   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

794) СРДИЋ ИЛИЈА                               24.06.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

795) СРЕЋКОВ БОРОЦКИ НИКОЛА                    23.02.2017   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

796) СТАЈШИЋ ЈАКОВ                             14.07.2021   26 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3

797) СТАМЕНКОВИЋ ТАРА                          27.08.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

798) СТАНАРЕВИЋ СОФИЈА                         12.11.2018   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

799) СТАНИЋ МИЛА                               16.12.2020   72 САЈЛОВО

800) СТАНИЋ НЕМАЊА                             24.06.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

801) СТАНИСАВЉЕВИЋ СОФИЈА                      20.07.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

802) СТАНИШИЋ ВУКАШИН                          04.06.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

803) СТАНИВУК ВУКАН                            20.04.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

804) СТАНКИЋ ФИЛИП                             17.06.2021   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

805) СТАНКОВ ДЕСПОТ                            17.06.2021   01 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

806) СТАНКОВИЋ НЕРА                            15.07.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

807) СТАНКОВИЋ УРОШ                            27.07.2019   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

808) СТАНКОВИЋ ВУКАН                           25.06.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

809) СТАНОЈЕВИЋ МИНА                           17.09.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

810) СТАНОЈЕВИЋ СТАША                          18.05.2021   50 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

811) СТЕФАНОВИЋ ЛЕНА                           09.02.2020   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

812) СТЕФАНОВИЋ СЕРГЕЈ                         06.07.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

813) СТЕФАНОВИЋ ВУКАН                          09.07.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

814) СТЕКИЋ ДУЊА                               22.09.2020   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

815) СТЕВИЋ ДИМИТРИЈЕ                          18.07.2018   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

816) СТЕВИЋ МАРИЈА                             29.07.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

817) СТОЈАКОВИЋ ЈУЛИЈА                         11.07.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

818) СТОЈАНОВИЋ АЊА                            13.08.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

819) СТОЈАНОВИЋ ВИШЊА                          01.06.2021   13 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

820) СТОЈАНОВИЋ ВУКАН                          30.05.2021   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

821) СТОЈИЉКОВИЋ КРИСТИНА                      03.08.2016   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

822) СТОЈИНОВИЋ ВЕСНА                          16.06.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

823) СТОЈКОВ ВАСА                              24.07.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

824) СТОЈШИЋ УРОШ                              30.06.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

825) СТРИЧКО КОСТА                             11.05.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

826) СТРУЊАШ ВИНКА                             24.07.2021   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

827) СТУДЕН ЛУКА                               04.07.2021   01 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

828) СТУПАР КАТАРИНА                           01.05.2021   13 ЗЛАТНА ГРЕДА-НОВИ САД,ЗЛАТНЕ ГРЕДЕ 6

829) СУБОТА ТЕОДОРА                            03.12.2020   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

830) СУЉА ЕДИСОН                               13.06.2016   46 РАДОСНИЦА-НОВИ САД,АДИЦЕ,СИМЕ ШОЛАЈЕ ББ

831) СУЛОМАР ЛУКА                              30.08.2021   32 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2

832) СУПИЋ ПЕТАР                               25.07.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

833) СВИЛАР МАТЕЈА                             15.04.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

834) СВИТЛИЦА ЛУКА                             09.04.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

835) ШАИН НИКОЛА                               01.07.2021   66 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1

836) ШАНТЕК АНА                                04.06.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

837) ШЕГРТ СВЕТЛАНА                            19.05.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

838) ШИЈАЧКИ ДУЊА                              11.03.2019   05 ВИДОВД.ЗВОНЧИЋ-НОВИ САД,ЈАНА ХУСА 1

839) ШИЈАЧКИ НИКОЛА                            12.02.2017   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

840) ШИЈАКОВИЋ ДУЊА                            14.11.2018   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

841) ШИКУЉАК КАЛИНА                            10.05.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

842) ШИМИЋ МАРКО                               14.07.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

843) ШИМО ВИЛИАМ                               30.09.2019   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

844) ШИНКО АТИЛА                               16.06.2016   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

845) ШИПОСКИ МИЛАН                             16.01.2020   72 САЈЛОВО

846) ШИПОСКИ НИКОЛИНА                          02.12.2016   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

847) ШИПОСКИ НОВАК                             02.12.2016   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

848) ШКОРИЋ ТАДИЈА                             12.03.2021   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

849) ШКРБИЋ КАТАРИНА                           04.05.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

850) ШКРБИЋ МОМИР                              19.12.2020   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

851) ШЉИВАНЧАНИН МИЛИЦА                        22.06.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

852) ШЉИВАНЧАНИН НИКОЛА                        22.06.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

853) ШОКИЦА БОЈАН                              13.04.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

854) ШОРАК МИЛЕНА                              04.06.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

855) ШПАНОВИЋ СЛАВКО                           24.11.2020   72 САЈЛОВО

856) ШРАНКА ВИКТОРИЈА                          11.06.2017   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

857) ШТРБАЦ ИСИДОРА                            31.01.2020   07 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

858) ШТРБАЦ НЕВЕНА                             10.05.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

859) ШУЋАК РЕЉА                                27.05.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

860) ШУКОВИЋ СОФИЈА                            08.04.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

861) ШУРЈАНАЦ ЈЕЛЕНА                           25.04.2019   05 ВИДОВД.ЗВОНЧИЋ-НОВИ САД,ЈАНА ХУСА 1

862) ШВОЊА УНА                                 27.03.2017   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

863) ТАДИЋ ЛАНА                                04.02.2021   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

864) ТАДИЋ МИЛА                                30.07.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

865) ТАКИЋ АЛЕКСАНДАР                          27.07.2021   03 БУБАМАРА-НОВИ САД, ЧЕНЕЈСКА 50

866) ТАНАСИЋ ЛАЗАР                             15.02.2018   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

867) ТАНОВИЋ ЈОВАН                             15.06.2021   50 СВИТАЦ-НОВИ САД,СТОЈАНА НОВАКОВИЋА ББ

868) ТАНОВИЋ КСЕНИЈА                           03.11.2019   21 ЛИЕНКА-КИСАЧ, ЖЕЉЕЗНИЧКА ББ

869) ТЕЛАРОВ ТЕОДОРА                           08.07.2021   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

870) ТЕЛЕБАК АЛЕКСЕЈ                           05.05.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

871) ТЕЛПИНГЕР ЛЕОН                            18.12.2020   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

872) ТЕПИЋ ЛАЗАР                               04.07.2021   48 РАЗЛИЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 45

873) ТЕШИЋ ЛАЗАР                               29.09.2017   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

874) ТЕШИЋ МИЛИЦА                              29.09.2017   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

875) ТЕШОВИЋ ДУЊА                              13.07.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

876) ТЕШОВИЋ НИКОЛИНА                          01.09.2018   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

877) ТОДОРОВИЋ АНЂЕЛА                          20.07.2018   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

878) ТОДОРОВИЋ ДРАГАН                          14.02.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

879) ТОДОРОВИЋ СОФИЈА                          02.08.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

880) ТОДОРОВИЋ СОФИЈА                          22.04.2021   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

881) ТОДОРОВИЋ ТАРА                            25.08.2019   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

882) ТОЈАГИЋ АРСЕН                             09.06.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

883) ТОМА НАТАЛИЈА                             14.08.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

884) ТОМИЋ АЛЕКСАНДАР                          06.03.2021   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

885) ТОМИЋ ДАНА                                17.08.2021   58 МАСЛАЧАК-НОВИ САД,НАРОДНОГ ФРОНТА 42

886) ТОМИЋ ДАНИЛО                              27.02.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

887) ТОМИЋ ЛАЗАР                               09.04.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

888) ТОМИЋ ЛАЗАР                               16.08.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

889) ТОМИЋ МИОНА                               26.11.2019   07 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

890) ТОМИЋ ВУКАН                               17.06.2021   64 ПЛАВИ ЧУПЕРАК СР.КАМЕНИЦА ИИИ,С.МИЛЕТ.ББ

891) ТОМИН ЕМИЛИЈА                             27.05.2021   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

892) ТОПАЛОВИЋ ЂОРЂЕ                           24.08.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

893) ТОПИЋ МИХАЈЛО                             15.09.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

894) ТОПИЋ МИЛИЦА                              16.01.2018   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

895) ТОПЛИЦА ЛЕЈЛА                             27.12.2019   07 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

896) ТОПОЛИЋ ЛАЗАР                             09.06.2016   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

897) ТОШИЋ ЛАЗАР                               31.01.2020   67 ЧАРОЛИЈА-НОВИ САД,СОЊЕ МАРИНКОВИЋ 1

898) ТОШИЋ НИКОЛИНА                            16.05.2021   26 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3

899) ТРИФКОВИЋ МАТИЈА                          29.06.2021   06 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14

900) ТРИФУЊАГИЋ ЛУКА                           07.07.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

901) ТРИВАНОВИЋ УГЉЕША                         01.07.2020   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

902) ТРИВУНОВИЋ ДАРИЈА                         12.01.2019   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

903) ТУБИЋ АЛЕКСА                              05.09.2020   72 САЈЛОВО

904) ТУБИЋ ЛУКА                                26.10.2018   72 САЈЛОВО

905) ТУЦАКОВ АЊА                               24.05.2021   14 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

906) ТУЦАКОВ ВУКАШИН                           24.05.2021   14 ЂУРЂЕВАК-НОВИ САД, БЕОГРАДСКИ КЕЈ 37

907) ТУРУНЕН САРА                              06.10.2019   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

908) УГРЕШИЋ ЈОВАНА                            20.08.2021   30 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

909) УЈФАЛУСИ ВАСИЛИЈЕ                         21.05.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

910) УРУКАЛО РЕЉА                              21.03.2017   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

911) УТЈЕСАНОВИЋ УНА                           21.08.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

912) УЗЕЛАЦ ВАЊА                               18.06.2019   61 ВЕСЕЛИ ВРТИЋ-НОВИ САД,ДР.И. ЂУРИЧИЋА 2

913) ВАМОВИЋ СТЕФАН                            19.08.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

914) ВАНОВАЦ ЛАРА                              16.07.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

915) ВАНОВАЦ САРА                              16.07.2021   47 БИБЕРЧЕ-ФУТОГ ИВ, ВОЈВОДЕ МИШИЋА ББ

916) ВАРГА АЛЕКСАНДАР                          22.05.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

917) ВАРГА КОНСТАНТИН                          14.05.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

918) ВАРГА ЛЕОНОРА                             16.12.2016   15 СИГРИДРУГ-НОВИ САД,АЛМАШКА 24

919) ВАРГА ВАНЕСА                              12.05.2018   15 СИГРИДРУГ-НОВИ САД,АЛМАШКА 24

920) ВАСИЋ РЕЉА                                11.03.2021   01 НЕВЕН-КОВИЉ,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА ББ

921) ВАСИЉЕВ НАЂА                              06.07.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

922) ВАСИЉЕВИЋ ЛЕНА                            10.07.2016   08 СУНЦЕ-НОВИ САД, ГАГАРИНОВА 10

923) ВАСИЉЕВИЋ НИКОЛАЈ                         31.03.2019   07 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

924) ВАСИЉЕВИЋ ТАРА                            11.03.2021   06 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14

925) ВЕЈНОВИЋ СТРАХИЊА                         09.09.2016   30 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

926) ВЕЛИЧКОВИЋ ЕЛЕОНОРА                       24.05.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

927) ВЕЛИМИР КОСТРЕШ ЛУКА                      26.05.2019   07 ЧАРОБНИ БРЕГ-НОВИ САД, КЛИСАНСКИ ПУТ 165

928) ВЕЛИНОВ АНА                               08.10.2020   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

929) ВЕСЕЛИЋ СОФИЈА                            23.04.2021   26 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3

930) ВЕСЕЛИНОВИЋ ИСКРА                         27.08.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

931) ВЕСЕЛИНОВИЋ СОФИЈА                        15.05.2020   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

932) ВИДАКОВИЋ ТАРИА                           25.06.2018   57 ИЗВОРЧИЋ-СТАРИ ЛЕДИНЦИ,В.КАРАЏИЋА 63

933) ВИДИЦКИ ВИКТОР                            10.06.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

934) ВИДОВИЋ ХЕЛЕНА                            16.09.2020   57 ИЗВОРЧИЋ-СТАРИ ЛЕДИНЦИ,В.КАРАЏИЋА 63

935) ВИНЦЕ ТАРА                                22.07.2020   72 САЈЛОВО

936) ВИШЕКРУНА СТЕФАН                          09.03.2021   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

937) ВИШЊИЧАР КОНСТАНТИН                       09.07.2021   17 ДУГА-НОВИ САД,ШАНГАЈ, ШКОЛСКА 2

938) ВЛАЈКОВИЋ ТИЈАНА                          01.01.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

939) ВЛАОВИЋ БОГДАН                            12.06.2020   02 ЛАСТА-ЧЕНЕЈ,ПАРТИЗАНСКА 3

940) ВЛАОВИЋ ЛУКА                              20.04.2021   06 ЗВОНЧИЦА-НОВИ САД,САВЕ КОВАЧЕВИЋА 14

941) ВОЈВОДИЋ ДАНИЛО                           26.11.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

942) ВОЈВОДИЋ ТЕОДОРА                          05.07.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

943) ВОЈВОДИЋ ВУК                              03.10.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

944) ВОРАЧЕК КОНСТАНТИН                        14.05.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

945) ВОРАЧЕК ВИКТОР                            27.04.2016   08 СУНЦЕ-НОВИ САД, ГАГАРИНОВА 10

946) ВРТАЧА ПРЕДРАГ                            13.05.2017   39 ВЕТЕРНИК, МИЛАНА ТЕПИЋА

947) ВУЧЕТИЋ НИКОЛА                            26.08.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

948) ВУЧЕТИЋ САВО                              17.07.2019   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

949) ВУЧИЋЕВИЋ ЕМА                             25.03.2021   12 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7

950) ВУЧИЋЕВИЋ ИВА                             19.03.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

951) ВУЧИЋЕВИЋ КАЛИНА                          05.03.2021   09 ЗЕКА-БУДИСАВА, ВУКА КАРАЏИЋА 101

952) ВУЈАДИНОВИЋ СТЕФАН                        15.06.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

953) ВУЈАСИНОВИЋ ВИДА                          31.05.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

954) ВУЈИЧИЋ ЕЛЕНА                             21.04.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

955) ВУЈИЋ ФИЛИП                               06.03.2018   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

956) ВУЈИЋ МИХАЈЛО                             28.08.2016   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

957) ВУЈИНОВИЋ ДУШАН                           21.04.2021   37 РОДА-ФЕШТЕР, ВЕТЕРНИК

958) ВУЈНОВИЋ БОЈАН                            24.05.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

959) ВУЈНОВИЋ ЈОВАН                            24.05.2021   40 ЦРВЕНКАПА-ФУТОГ ИИИ ,ПРОЛЕТЕРСКА 2

960) ВУЈНОВИЋ КАСИЈА                           19.03.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

961) ВУЈОВИЋ ВОЈИН                             10.03.2021   25 ЦВРЧАК И МРАВ-НОВИ САД,Т.М.ЈЕВРОСИМЕ 2

962) ВУКАДИНОВИЋ ЛЕА                           24.04.2020   43 ЛАНЕ-НОВИ САД,ХЕРОЈА ПИНКИЈА 25

963) ВУКАДИНОВИЋ САРА                          24.04.2020   43 ЛАНЕ-НОВИ САД,ХЕРОЈА ПИНКИЈА 25

964) ВУКАЈЛОВИЋ ТОДОР                          14.04.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

965) ВУКАЈЛОВИЋ ВИШЊА                          14.04.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

966) ВУКАШИНОВИЋ РАСТКО                        25.05.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

967) ВУКЧЕВИЋ ВУКАШИН                          01.05.2021   66 ЦВРЧАК-ПЕТРОВАРАДИН,ПАЛМОТИЋЕВА 1

968) ВУКЕЉИЋ ДАНИЦА                            03.08.2021   27 ПЕТАР ПАН-НОВИ САД, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 87

969) ВУКИЋ ЈАНА                                05.03.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

970) ВУКОЈЕВИЋ ВУКАШИН                         20.05.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

971) ВУКОТИЋ ВУК                               09.03.2021   60 МРВИЦА-НОВИ САД,ЈИРЕЧЕКОВА 9

972) ВУКОВ ТАМАРА                              26.03.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

973) ВУКОВИЋ НЕМАЊА                            26.03.2021   16 ВИЛЕЊАК-НОВИ САД, РАДНИЧКА 20

974) ВУКОВИЋ САРА                              02.07.2021   32 СПОМЕНАК-НОВИ САД, АНТОНА УРБАНА 2

975) ВУКОВИЋ СИМОН                             22.11.2020   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

976) ВУКША НИКОЛА                              15.05.2016   72 САЈЛОВО

977) ВУЛИЋ МИЛОШ                               20.07.2021   72 САЈЛОВО

978) ЗДРАВКОВИЋ ВАСЈА                          11.02.2020   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

979) ЗЛОЈУТРО ПАВЛЕ                            10.05.2021   28 ВЕСЕЛИ ПАТУЉЦИ-РУМЕНКА, П.ШАНДОРА 26

980) ЗОЛОТИЋ МАРИЈА                            16.08.2021   26 КОЛИБРИ-НОВИ САД,БУЛЕВАР ЈАШЕ ТОМИЋ 3

981) ЗОРАНОВИЋ ВУК                             21.08.2021   69 ВИЛА-НОВИ САД,ВОЈВОЂАНСКИХ БРИГАДА 14

982) ЗОРИЋ ИГЊАТ                               01.05.2021   51 ГУЛИВЕР – НОВИ САД, БАТЕ БРКИЋА  1А

983) ЗОРИЋ ЛУКА                                03.06.2021   30 ВЕНДИ-НОВИ САД, БРАЋЕ ДРОЊАК ББ

984) ЗУБЕР САРА                                01.04.2021   33 БАЈКА-НОВИ САД,СТЕВАНА ХРИСТИЋА 15

985) ЖЕПИНА ЂУРО                               13.07.2021   76 ЗВОНЧИЋ-КАЋ, САВЕ МАЛЕШЕВА 7

986) ЖИГИЋ ВОЈИН                               15.08.2021   12 ЧУПЕРАК-НОВИ САД,С.КОВАЧЕВИЋА 7

987) ЖИВАНЧЕВИЋ РАСТКО                         24.03.2021   65 ЧИГРА-ПЕТРОВАРАДИН,ЈОЖЕ ВЛАХОВИЋА 32

988) ЖИВАНОВ ДАНИЦА                            30.06.2021   49 КАЛИМЕРО-НОВИ САД,ДРАГИШЕ БРАШОВАНА 16

989) ЖИВАНОВ МИХАЈЛО                           29.08.2021   35 ЗЛАТНА РИБИЦА-НОВИ САД,МАРОДИЋЕВА 4/А

990) ЖИВАНОВИЋ ЛАРА                            07.06.2021   19 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

991) ЖИВАНОВИЋ МАРТА                           28.03.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

992) ЖИВАНОВИЋ МАША                            04.04.2018   63 СРЕМСКА КАМЕНИЦА ИИ,23 ОКТОБРА 2 ЗМАЈ

993) ЖИВАНОВИЋ МИЛА                            07.06.2021   19 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

994) ЖИВАНОВИЋ РАДА                            12.09.2019   63 СРЕМСКА КАМЕНИЦА ИИ,23 ОКТОБРА 2 ЗМАЈ

995) ЖИВАНОВИЋ УГЉЕША                          07.06.2021   19 ВЕСЕЛИ ВОЗИЋ, ЈАНКА ЧМЕЛИКА 110

996) ЖИВИЋ ИЛИЈА                               28.07.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

997) ЖИВИЋ ПРЕДРАГ                             28.07.2021   62 ЧИКА ЈОВА,СРЕМСКА КАМЕНИЦА,ЗМАЈЕВАЦ 2

998) ЖИВКОВИЋ ДЕСПОТ                           15.05.2021   38 ПИНОКИО-БЕГЕЧ,КРАЉА ПЕТРА И 41

999) ЖИВКОВИЋ ДЕСПОТ                           25.04.2021   42 ДУНАВСКИ ЦВЕТ-НОВИ САД,Ћ.И МЕТОДИЈА 69

1000) ЖИВКОВИЋ НАЂА                             09.06.2021   68 КРЦКО ОРАШЧИЋ-НОВИ САД, ОРАХОВА

1001) ЖИВКОВИЋ ВУК                              30.07.2021   22 ПАЛЧИЦА-НОВИ САД,БРАНИМИРА ЋОСИЋА 40

1002) ЖИВОЈИНОВИЋ ИСКРА                         30.08.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

1003) ЖИВОЈИНОВИЋ ЈАНА                          30.08.2021   75 КОЦКИЦА-СР.КАРЛОВЦИ,КАРАЂОРЂЕВА 36

1004) ЖИЖА ВЕЉКО                                28.07.2020   59 ПОЛЕТАРАЦ-НОВИ САД,ПУШКИНОВА 17

1005) ЖИЖАКОВ ВЕРА                              20.07.2018   53 НОВОСАЂАНЧЕ-НОВИ САД,БАНОВИЋ СТРАХИЊЕ

_____________________________________________________________________________________________________

НАПОМЕНА: Спискови примљене деце ће бити постављени и по вртићима. Списак примљене деце за нови вртић на САЈЛОВУ, биће постављен у вртићу „Весели возић“ у улици Јанка Чмелика 110, а за вртић у ул. Милана Тепића, списак примљене деце ће бити постављен у вртићу „Златокоса“ у Ветернику.

 

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА РОДИТЕЉЕ:
Поштовани родитељи,
услед великог броја пријава на конкурс , могуће је да ће с времена на време доћи до застоја на порталу Е – УПРАВЕ.
Молимо вас за стрпљење и разумевање. Конкурс траје од 11.04- 11.05.2022 године, тако да ће бити довољно времена да сви родитељи/ старатељи конкуришу за упис деце у вртић.

Хвала на разумевању.

 

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

НОВИ САД

Павла Симића бр. 9

Мат. бр. 08038384

ПИБ: 101584396

Тел. 021/420-439; факс 021/527-547

е-mail: predskolska.novisad@gmail.com

Б р о ј:

Д а н а: 11.4.2022. године

OБАВЕШТЕЊЕ О УПИСУ ДЕЦЕ У РАДНУ 2022/2023 ГОДИНУ

(за родитеље, односно друге законске заступнике деце)

      Обавештавају се родитељи, односно други законски заступници да ће се упис деце у Предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад, у радну 2022/2023 годину,  обављати  ИСКЉУЧИВО електронским путем, путем е Управе (еВртић).

Предшколска установа „Радосно детињство“ Нови Сад ће расписати Конкурс за упис деце у радну 2022/2023 годину у складу са расположивим смештајним капацитетима.

Портал е управе за потребе конкурса ће бити отворен од 11.4.2022. године од 8 часова до 11.5.2022. године до 15.30 часова.

 

РОКОВИ

 

ПРИЈЕМ ЗАХТЕВА вршиће се у периоду од : 11.04.2022.године до 11.маја 2022.године.

ПРЕЛИМИНАРНЕ ЛИСТЕ биће објављене: 13.6.2022.године.

ЖАЛБЕНИ РОК: 15 дана од дана објављивања прелиминарне листе

УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 8 дана од дана објављивања прелиминарне листе. Увид се може извршити у управној згради ПУ „Радосно детињство“ Нови Сад, улица Павла Симића 9, у канцеларијама 4 и 5, од 10-13 часова, радним данима.

 

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА СА ДЕЦОМ – ВАСПИТНЕ ГРУПЕ

 

У предшколску установу „ Радосно детињство“ Нови Сад у радну 2022/2023 годину може да се упише дете на захтев родитеља, односно другог законског заступника, и то:

– у јаслену групу: деца рођена од 01.03.2020.године до 31.08.2021.године

– у вртићке групе: деца рођена од 01.03.2016. године до 29.02.2020.године

– у припремне предшколске групе, деца рођена од 01.3.2016-28.02.2017. године.

Родитељи, односно законски заступници, који конкуришу за пријем деце у припремни предшколски програм у трајању од 5 часова у захтеву треба да нагласе да су заинтересовани за тај облик рада.

 

ПОСТУПАК ЗА ПРИЈАВУ ПРЕКО САЈТА

Предшколске Установе “Радосно детињство“ Нови Сад

(www.predskolska.rs)

Родитељи, односно други законски заступници, моћи ће аплицирати преко сајта Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад на следећи начин:

На нашем сајту биће постављен линк за упис. Потребно је да подносилац захтева кликне на наведени линк, који води директно на формулар пријаве за Предшколску установу „Радосно детињство“Нови Сад. Попуњавањем наведеног форумулара родитељ, односно други законски заступник извршио је пријаву након чега се добија ЕГН број, као потврда пријаве (у мојим активностима).

Портал еУправе биће активиран првог дана почетка конкурса за упис деце од када ће и бити постављени линк за упис.

Пријаву за упис детета у вртић електронским путем могу поднети родитељ или други законски заступник (подносилац захтева) који има пријављено пребилиште на територији Града Новог Сада, односно боравиште ако је расељно лице са Косова и Метохије (доказ: фотокопија личне карте подносиоца захтева)

СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

 

Пријаву електронским путем могу поднети сви заинтересовани родитељи, односно други законски заступници, с тим да родитељи, односно други законски заступници који припадају некој од осетљивих категорија морају доставити доказ којим потврђују којој осетљивој категорији припадају. Доказ којим потврђују статус, родитељи односно други законски заступници, моћи ће доставити путем електронске поште (скениран документ) на мејл адресу socijalard@gmail.com уз обавезно навођење “Допуна докуметације“. Молимо Вас да у електронској пошти наведете име и презиме детета за које конкуришете, матични број детета и да документ ставите у прилог.

Родитељи, други законски заступник,  који конкурише за упис деце у групе у којима се рад реализује на словачком или мађарском језику, треба да ставе напомену да се дете пријаљује за упис у неку од наведених група.

 

Документа којим се доказује статус детета/породице из остељивих група:

  1.  Деца жртве насиља у породици

 

             – Решење о стављању под старатељство или решење о смештају у хранитељску

породицу или установу социјалне заштите (документ издаје центар за

социјални рад)

 

  1. Деца из породица која користе право на новчану социјалну помоћ или право на додатак за туђу негу и помоћ и деца без родитељског старања;

* решење о праву на додатак за туђу негу и помоћ, решење о стављању под старатељствио или решење о смештају у хранитељску породицу или установу социјалне заштите

деца из социјално нестимулативних средина и деца из средина у којима је услед породичних и других животних околности угрожено здравље, безбедност и развој

* Препорука (издаје Центар за социјални рад)

 

  1. Деца самохраних родитеља

 

–  Пресуда надлежног суда којом је утврђено самостално вршење родитељског права

 

  1. Деца са сметњама у психофизичком развоју;

 

– Мишљење Комисије са проценом потребе за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету (Издаје га Интерресорна комисија)

 

  1. Деца из породице у којој је дете које је тешко оболело или има сметње у психофизичком развоју

 

–  Мишљење Комисије са проценом потребе за пружање додатне образовне, здравствене или социјалне подршке детету ( Издаје га Интерресорна комисија)

 

  1. Деца тешко оболелих родитеља

 

– Потврда (издаје Дом здравља)

 

  1. Деца чији су родитељи ратни војни инвалиди или имају статус расељеног или прогнаног лица

 

– Решење о признавању својства ратног војног инвалида или решење о признавању статуса избеглог, прогнаног или расељеног лица (Издаје га Управа за борачко-инвалидску заштиту, одсек за избегла, прогнана или расељена лица)

 

  1. Деца предложена од стране Центра за социјални рад

 

Препорука (издаје Центар за социјални рад)

 

Обрада захтева примљених преко онлине сервиса вршиће се према датуму пријема захтева. Родитељи, односно законски заступници, биће обавештени о резулататима конкурса путем спискова истакнутих на вртићима и на сајту Установе.

Полазак деце примљене по Конкурсу је од септембра месеца.

 

СВЕ ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ СА УПИСОМ ДЕЦЕ МОГУ СЕ ДОБИТИ СВАКОГ РАДНОГ ДАНА У ПЕРИОДУ 08.00 Ч ДО 14.00 Ч. НА БРОЈЕВЕ ТЕЛЕФОНА:

 

060/1801442

060/1801388

 

 

 

 

Директор Предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад

 

______________________________

Маријана Попов

Доставити:

  1. На сајт Установе
  2. Архиви

 

ПОЈАШЊЕЊЕ ЗА КОНКУРС:

 

Поштовани родитељи,

с обзиром да се пријаве за упис на конкурсу 2022/2023 године подносе ИСКЉУЧИВО електронским путем, наглашавамо да никаква документација није потребна. НЕ ТРЕБА ДА ПРИКУПЉАТЕ ДОКУМЕНТАЦИЈУ. Е управа је повезана са ПИО фондом, те ћемо имати увид у то да ли сте запослени или не; е управа је повезана и са матичарима, тако да вам извод из матичне књиге рођених за децу није потребан.

Предшколска установа „Радосно детињство“ Град Нови Сад, од сада има услугу “еВртић “ која се налази на Порталу еУправа https://euprava.gov.rs/usluge/6530

Корисничко упутство за родитеље: https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Uputstvo_za_roditelje_eVrtic.pdf

Уколико имате неко техничко питање како да попуните образац или проблем око пријаве на Портал еУправа, упућујемо Вас на контакт форму Портала еУправа https://euprava.gov.rs/kontakt

Родитељи оригинални образац на српском језику могу преузети на следећем линку: https://euprava.gov.rs/media/Uputstva/Zahtev_za_upis_dece_u_predskolsku_ustanovu.pdf

Вест на Порталу еУправа је на линку https://euprava.gov.rs/eVrtic_22

Evrtic za strance je objavljena na linku https://euprava.gov.rs/usluge/7295

Срећно!

 

Једино за децу из друштвено осетљивих група (деца са сметњама у развоју, деца која примају социјалну помоћ, деца чији су родитељи тешко болесни) треба послати додатну документацију на мејл адресу:

 

socijalard@gmail.com

 

Све информације у вези са конкурсом (уколико будете имали потешкоћа приликом подношења електронске пријаве преко е управе) можете добити на бројеве телефона:

0601801388

0601801442

 

Ови бројеви телефона ће бити активни у време трајања конкурса од 11.04.-11.5.2022. године.

 

Вртићи у којима има расположивог капацитета за наведени узраст по Конкурсу за упис деце у предшколску установу „Радосно детињство“ Нови Сад 2022/2023 године

ЗАХТЕВИ ЗА ПРЕМЕШТАЈ:

Захтев за премештај можете преузети са сајта, одштампати, попунити, скенирати и послати на мејл адресу: socijalard@gmail.com

Захтеви за премештај се подносе од 11.4-11.05.2022. године. Захтеве који пристигну пре или после тог рока, нећемо моћи да уважимо.

 

Комисија за упис, испис и премештај деце.

Остала документа:

Важно-Обавештење за родитеље

Обавештавамо родитеље да се од 01.01.2017. године УПЛАТЕ по основу пружања услуга боравка деце у Предшколској установи врше на нови подрачун:

840-30988845-42

Стари подрачун је угашен.

Горе наведено прописано је на основу члана 49. став 2. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр.54/09…103/15) и Правилника о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и расхода и распореда средстава са тих рачуна („Службени гласник РС“, бр. 16/16 и 49/16).