Izaberite stranicu

Драги родитељи,

период од беспомоћног новорођенчета до спретног шестогодишњака је период најбурнијег развоја код деце.

Ни у једном периоду живота човека не дешавају се овако брзе промене у сазревању  нервног система,  моторике ,  социо-емотивног  развоја. Стога овај период развоја детета мора бити богат  стимулансима разноврсних садржаја ,а притом и  довољно јаких  како би могли да изазову адапционе процесе и подстицај развоја код деце. Тиме се постиже пластичност нервног система, побољшава координација, развија способност прилагођавања новим, измењеним условима и захтевима. Значи, што су усвојене способности разноврсније, тим ће дете лакше усвојити нове!

Физичко васпитање ( вежбање ) је педагошки процес који се спроводи смишљено, плански, с циљем да се доприноси морфолошком и функционалном усавршавању организма, формирању и развијању кретних способности, стицању одређених знања и развоју моралних, карактерно – вољних и естетских особина.

У предшколском периоду деца савлађују , усавршавају највећи део животно неопходних кретних способности. Тада се постављају основе моторике, што је битно за каснији период живота.

Степен телесног развоја и развоја телесних способности у знатној мери обезбеђује социјализацију деце. Свако заостајање у развоју моторике ствара код деце осећај инфериорности и повлачења из социјалне групе, што је основа за асоцијалне ставове и понашања.

Супротно томе, деца са развијеном моториком су знатно самосталнија, самоиницијативнија и одважнија.

Кроз вежбање се доприноси развоји интелектуалних способности детета, учвршћује се нервни систем тј побољшава се однос узбуђујућих и кочећих процеса у кори великог мозга, те доприноси уравнотежењу психичког стања деце и позитивном емотивном развоју.

Систематским вежбањем деца се припремају за школовање, чиме се ојачавају и припремаји за предсојеће напоре. Ствара се навика за физичким вежбањем и потреба за редовно телесно вежбање , чиме се дете уводи у здраве стилове живота.

Овим закључујемо да физичо вежбање у овом узраасту има велику и кључну улогу у целокуном развоју детета!

Све пропуштено у овом периоду је ненадокнадиво за цео живот.

Спортови који су адекватни у узрасту 3 до 6 ,5 година:

 

ПЛИВАЊЕ

ГИМНАСТИКА

Ш К О Л И Ц Е  С П О Р Т А  – где се кроз игру и забаву стичу богата моторичка искуства и координационе способности. У активностима кроз игру деца се упознају са свим спортовима и формирају широку базу моторике.

Свака специјализација у усмеравање на  конкретан  спорт није препоручљива у овом узрасту због  једностраног и ограниченог утицаја на телесни развој детета ( фудбал, тенис, кошарка,..), што је у супротности од горе наведеним чињеницама .

Стручни сарадници – педагози физичког васпитања