Izaberite stranicu

Picture1

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА

“РАДОСНО ДЕТИЊСТВО“

НОВИ САД

Павла Симића бр. 9

Мат. бр. 08038384

ПИБ: 101584396

Тел. 021/420-439; факс 021/527-547

е-mail: puns@nspoint.net

Б р о ј: интерно

Д а н а: 21.02.2023. год.

 

 

КОНКУРС СТРУЧНЕ ПРАКСЕ ЗА ПРИПРАВНИКЕ СТАЖИСТЕ

 

Предшколска установа „Радосно детињство“ објављује конкурс за приправнике стажисте по објављеном позиву Националне службе за запошљавање и програма Стручне праксе. Конкурс се односи за места васпитача, медицинске сестре-васпитача, мастер педагога и мастер психолога без заснивања радног односа ради увођења у посао и стицања практичних знања за полагање приправничког испита и испита за лиценцу за наставника, васпитача и стручних сарадника.

 

За учешће на конкурсу кандидати подносе молбу, копију дипломе, копију личне карте и потврду националне службе за запошљавање да су незапослени.

 

Услови за учешће на конкурсу су да кандидати немају радног искуства за место за које конкуришу.

 

Конкурсну документацију кандидати подносе лично у просторијама Управне зграде предшколске установе „Радосно детињство“ Нови Сад на адреси Павла Симића бр.9, Нови Сад или на мејл адресу: predskolska.novisad@gmail.com.

 

За све додатне информације обратити се на број тел: 021/420-937 или 063/1076930 радним данима у периоду од 08:00 до 14:00 часова, закључно са 15.03.2023. године.