Izaberite stranicu

ЦИЉ: Да се допре до што већег броја људи ради буђења колективне свести о опасности екрана по здравље читаве генерације, а најпре оних најмлађих. Заокупљујући снажно дечју пажњу, екрани их у ствари лишавају људских интеракција и чулног откривања света, неопходних за развој њиховог мозга.
Проблем данашњице огледа се у смањеној интеракцији чланова породице због употребе техничких дигиталних средстава. Тако облик интеракције чланова породице лицем у лице, који обухвата и говор тела и фацијалну експресију током разговора што данас често изостаје јер су чланови породице окренути забави и времену проведеном на телефонима или рачунарима, или гледањем тв садржаја који нису прилагођени и деци. Последице оваквих социјалних интеракције сносе и деца.
Управо су зато нова модерна времена родитељима али и деци донела нови проблема а то је ЕКРАНИЗАЦИЈА.

Насловна