Izaberite stranicu

Наш вртић је смештен у ненаменски грађеном објекту – адаптирана стамбена кућа, која је под надзором Завода за заштиту културе града Новог Сада. У потрази за што бољим просторним решењем , узимајући у обзир карактеристике објекта(високи плафони), охрабриле смо се и осмис лиле функционалне платформе. Величина сваке платформе (4×2м) даје додатни простор за формирање потребних просторних целина, собама и вртићу јединствен и оригиналан изглед, а деци мноштво могућности. Установа је обезбедила материјал и одобрила идејни пројекат који је израдила Дечија еколошка академија. ДЕА је била и извођач радова. Са ДЕА-ом , иначе дуго година сарађујемо на одношењу рециклажног материјала, који редовно доносе родитењи и комшије, а та средства су искоришћена да се подмире трошкови израде платформе за обе собе.