Izaberite stranicu

Поштовани родитељи,

чињеница јесте да се правилан однос према здрављу формира у првим годинама живота и много је боље створити добре навике у детињству него их исправљати током целог живота. Стање ухрањености деце одраз је њиховог целокупног здравља. Када је деци доступна адекватна исхрана, када су деца добро збринута, они достижу свој пун потенцијал раста и развоја.

У нашој установи се посебна пажња поклања исхрани деце узраста од 1-3 године, као и од 4-7 година.

Родитељи деце са било каквим захтевом за коригованим начином исхране имају права и могућност да се обрате запосленима у вртићу који похађа њихово дете, ради решавања питања исхране детета. Сваки вртић има своју патронажну сестру, која брине о свим условима за очување здравља Вашег детета. Ако Ваше дете има здравствени проблем на основу којег има потребе за коригованим начином исхране, обратите се Вашим васпитачима групе који ће Вас упутити на патронажну сестру Вашег вртића. После обављеног разговора са патронажном сестром, попунићете захтев за коригованим начином исхране Вашег детета, где ћете навести разлог и поткрепити медицинском документацијом. Формиран предмет се прослеђује нашој Централној кухињи, када Комисија у саставу нутриционисте, координатора службе превентивно-здравствене заштите и правника доноси одлуку да ли може да припрема посебан оброк-дијету за Ваше дете или пак није у могућности. Обзиром да је здравље и безбедност деце на првом месту, захтеве за коригованим режимом исхране Комисија одобрава  у случају када постоји адекватна нутритивна замена за намирнице на које је дете алергично или преосетљиво. Уколико дете има поливалентну (вишеструку) нутритивну алергију, која подразумева да се из исхране искључи већи број намирница, као и неке специфичне режиме исхране за чију припрему Централна кухиња нема могућности,  Комисија  те захтеве не одобрава, а родитељи имају могућност да у вртић доносе оброке за своју децу.

По добијању одговора од стране наведене Комисије, даље се решава ситуација у циљу најбољег решења спровођења исхране Вашег детета.

Ако је Комисија одобрила коригован начин исхране Вашег детета, Централна кухиња почиње са припремом посебног оброка-дијете и свакодневно шаље у вртић који дете похађа, поштујући сва прописана правила.

У случају да Комисија није одобрила коригован начин исхране Вашег детета, Ваша патронажна сестра ће Вам рећи све могућности у складу са затеченом ситуацијом. Један од њих јесте да сами доносите оброке за Ваше дете и том приликом ћете добити Упутство о уношењу хране у предшколску установу као и Изјаву родитеља поводом посебне исхране детета у предшколској установи, коју ћете потписати и поштујући обавезу доношења готових оброка са потребним подацима који тај оброк треба да има, спроводићете потребан начин исхране.

Трудимо се да ни једна ситуација не буде не решива, а све у циљу интереса детета, које је приоритет у нашој Установи.

Аутор текста: Бранка Чонкић, спец.смс