Izaberite stranicu

Вртићи: „Вилењак“ и „Меда“

ПРЕВЕНТИВНЕ АКТИВНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ЗАШТИТЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА, ЗАНЕМАРИВАЊА И ДИСКРИМИНАЦИЈЕ

Превентивне активности се реализују континуираним и осмишљеним неговањем односа и заједништва кроз развијање блискости, персонализованости и усклађивањем потреба сваког детета, са особама са којима се среће и са просторима у вртићу. У Основама предшколског програма васпитања и образовања ове активности су прожете кроз принципе, циљеве и вредности које представљају суштину савремених педагошких концепција, а које се ослањају на научна сазнања о развоју деце и природи човека.

На редовним састанцима Тима објекта износе се идеје и конкретне превентивне активности које се препоручују за рад са децом у групама.
У васпитним групама су највише заступљене активности за јачање групне и вртићке заједнице, другарства, сарадње и решавања изазовних ситуација конструктивним и позитивним решењима. У проналажењу решења изазовних ситуација увек учествују деца.
Oрганизују се активности са децом у циљу прихватања и учења вештина које су потребне за живот у колективу, асертивно понашање, вештине решавања конфликата, ненасилна комуникација, развој самопоштовања (активности са семинара Здраво одрастање и из Збирке превентивних активности наше Установе).

Родитељи су активни учесници и сарадници у овим активностима: они доприносе својим идејама, предлозима и укључивањем у конкретне активности у васпитним групама. Исто тако, родитељи се често обраћају за савет и подршку васпитачима и стручној служби вртића, комуницирају са свима и у неформалним и спонтано насталим приликама, које су често драгоцене прилике за повезивање.

Важно место заузимају активности релаксације, физичке вежбе, шетње и рекреација на отвореном простору ван вртића.

Стручни сарадник педагог је континуирано радила са децом, васпитачима и медицинским сестрама васпитачима на учењу деце решавању конфликата на ненасилан начин, помоћу алатки Позитивне дисциплине „Рефлексивно слушање“, „Емоционална искреност“, „Потврдите осећања“, „Трагамо за решењима а не за кривцима“, посебно у васпитним групама у којима су се појављивале повремене изазовне ситуације. Остварен је континуиран индивидуални рад са децом и њиховим родитељима којима је потребна подршка и учење социјалних вештина.

Примери превентивних активности

Деца и васпитачи су формирали просторну целину „Зид пријатељства“ који садржи дечије фотографије примера гестова и поступака развијања дечијег пријатељства.

– Неговање сарадње, међусобне толеранције и здраве комуникације;
– Свакодневни разговори са децом у циљу развоја лепих односа, емпатије, конструктивне комуникације, поштовања све деце у групи, њихове личности, рада и простора;
– активности и игре освешћивања и активирања чулне пажње;
– заједничко креирање и поштовање правила понашања;
– стварање подстицајне и безбедне средине;
– неговање другарства и уважавање личности;
– подизање нивоа свести за препознавање изазовних понашања, сигнала који упућују на знакове насиља;
– правовремено реаговање и успостављање блиске и искрене комуникације са родитељима, нарочито у ситуацијама које упућују на могуће проблеме из ове области.

– Развој позитивних осећања, развој емпатије кроз разноврсне игре;
– Разноврсне активности за неговање позитивне атмосфере у групи и развијање кооперативности;
– Развој групне припадности кроз игру;
– Разговор о лепим и ружним речима;
– Разговори о проблемима са којима се сусрећу, тражење решења и пожељних модела понашања у проблем ситуацијама;
– Цртање најбољег друга/другарице;
– Цртање поклона за друга/другарицу.
– Разговори на тему „Зашто волим да се играм са својим другом/другарицом“;
– Предлози и идеје: „Шта можемо да учинимо за друге“;

Посебно место су имале читање и разговори поводом сликовница:
– „Емоције и шта са њима“,
– „Нисам гунђало“,
– „Жирафе не знају да плешу“.

Коришћење терапеутских прича о емоцијама и емпатији нам је користило да научимо децу да су све емоције ок, да су оне део нашг живота, а да увек можемо да се обратимо васпитачу, родитељима или некој другој одраслој особи у које дете има поверења, како би научио да изрази емоције на социјално прихватљив начин:

– „Кад је љут нилски коњић уједа“,
– „Кад је љута веверица не слуша“,
– „Јежић је тужан јер није победио у игри“,
– „Слончицу је страх од викања и казне“,
– „Куцу је страх од одласка лекару“,

Пример стварања пријатне и емпатичне заједнице у вртићу:
наш акваријум и рибице свакодневно привлаче пажњу деце. Не пропуштају прилику да их разгледају и поздраве!