Izaberite stranicu

У сарадњи са породицом оплеменили смо просторну целину за осаму. Просторну целину мењамо у складу са годишњим добима. Уважавамо идеје и предлоге родитеља, васпитача и стручних сарадника. Заједно оплемењујемо, прилагођавамо физичку средину дечијим потребама и интересовањима, тиме градимо и одржавамо осећај заједништва.