Izaberite stranicu

Дана 19.10.2022 реализовано је стручно усавршавање са колегиницама и децом из вртића „Чигра“. Професиноална размена била је усмерена на хоризонтално учења у вези са остваривањем партнерства нашег вртића и конкретно наше групе пред полазак у школу са локалном заједницом.

У процесу формирања заједнице која учи смо се кретали од :

1. Идентификовања ситуације реалног програма за коју верујемо да би се могла реализовати или решити на ефикаснији начин

 1. Професиналне хоризонталне размене и стицања различитих перспектива од колега
 2. Заједничка провера анализираних увида у односу на теорију
 3. Ослањањем на теорију давања нових увида и предлога као и примера у пракси
 4. Осмишљавање стратегија унапређења кроз планско промишљање сопствене праксе

Колегиницама из вртића „Чигра „ и вртића „Змај“ представили смо како и на који начин повезујемо локалну заједницу са тренутним пројектом групе „Чему служи шума-дрво“. Основни циљ нам је био да се на смислени начин стекну нова искуства у локалној заједници и да заједно са децом вртића „Чигра „ и колегиницама представимо развој партнерства са локалном заједницом. Реализовали смо следеће активности.

 • Договорили посету
 • Утврдили садржај посете
 • Осмислили места која ћемо обићи (коњички клуб –шумска штала)
 • Разговарали са археологом –манастир Савинац
 • Деца водичи су представили деци вртића „Чигра“ сазнања о шуми кроз коју су пролазили  (дрвеће. плодове и сва искуства из тренутног пројекта које имају)

Такође, смо сегменте пројекта у ком се тренутно налазимо представили и колегиницама и деци из вртића „Змај“. Професиналну размену са колегиницама вртића „Змај“ смо реализовали дана 26.10.2022 године. Током те посете и у оквиру реализације партнерства са локалном заједницом прикључила се и стручни сарадник за физичко С. Чабрајац.  Пројекат смо наставили да продубљујемо и партнерство са локалном заједницом уношењем нових средстава и реквизита као и нових активности (комплетна опрема за јахање уз образложење како се користи и чему служи која нас је увела у активност јахања)

Стручна размена у циљу даљег професионалног развоја акцентовала је значај партнерства са локалном заједниицом током реализације пројеката. Закључено је да се активности у оквиру смислене сарадње са локалом одвијају у реалном програму где васпитач стиче нове идеје о могућим активностима. Деца имају прилику да примене стечено знање кроз пројекат као и да стекну нова искуства у оквиру локалне заједнице. Тиме је указано на значај развијања партнерства са локалном заједницом и контионуираног трагања како да се пројекат прошири ван оквира вртића.

Стручна размена је подразумевала да се и ми укључимо у неки сегмент њиховог тренутног пројекта и упознамо са начином реализације који се односи на партнерство са породицом (укљученост родитеља у пројекат) у вртићу „Змај“ и видљивост пројеката у радној соби у вртићу „Чигра“ . Анализу и дискусију смо водили применом рефлексивне праксе (питања за рефлексију- заједница која учи кроз групну рефлексију)

Рефлексивна питања:

 1. Како можемо да сагледамо сопствено искуство у односу на пример које су колеге из другог вртића приказали?
 2. Које сличности и разлике између примера опажамо када је у питању укљученост васпитача у реализацију активности пројекта?
 3. Шта сматрамо вредним у представљеним примерима колега ?
 4. Како ћемо стечене увиде о укључивању локалне заједнице и родитеља да применимо у пракси?