Izaberite stranicu
  1. Млађа јаслена група

Пројекат ,, Ово сам ја“

 

  1. Млађа група

Игре на дворишту, сензорно моторне активности

 

  1. Млађа васпитна група

Игре темперама, откривање комбинација боја

 

  1. Млађа група

Пројекат ,, Птице“, чиме се птице хране, истраживање кроз игру